Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes darba kārtība2015.gada 9.septembrī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par līdzfinansējumu draudzei „Alūksnes evaņģēliski luteriskā draudze” projekta „Bībeles muzejs maza dārguma lādīte” realizācijai.
  2. Par biedrības „Dr.A.Misiņa medicīnas vēstures muzejs” projektu „Esi vesels!”.
  3. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014.gada 25.septembra lēmumā Nr.365 „Par Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
  4. Par saistošo noteikumu Nr._/2015 „Grozījums Alūksnes novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2013 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”” izdošanu.

SLĒGTĀ DAĻA:

  1. [..]

PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ:

  1. Par līdzfinansējumu biedrībai „Latviešu-Igauņu kultūras biedrība „STĪGA – KEEL”” projekta „Starpvalstu (Latvija, Igaunija) senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās „Kad vējo krizantēmu smarža” realizācijai.
  2. Informācija par Sociālā dienesta darbu.

SLĒGTĀ DAĻA:

  1. [..]

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv