Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes darba kārtība2015.gada 10.jūnijā, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:
1. Par maksas pakalpojumu Malienas pamatskolas organizētajai nometnei „Ritms, deja, improvizācija - kopā jautrāk!”.
2. Par Alūksnes pilsētas sākumskolas direktoru.
3. Par galvenajiem projektēšanas nosacījumiem sporta halles būvprojekta izstrādei.
4. Par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas iesnieguma izskatīšanu par finansiālu atbalstu pasākumiem.
5. Informācija par Valsts kontroles revīzijas par pašvaldību sociālo palīdzību ieteikuma izpildi.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv