Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes darba kārtība2015.gada 12.augustā, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

1. Par darba attiecību izbeigšanu ar Dainu GAILĀNI.
2. Par Mārkalnes pamatskolas direktora pienākumu izpildītāju.
3. Par piedalīšanos projektā „PROTI un DARI!”.
4. Par Alūksnes un Apes novadu politiski represēto kluba „SARMA” iesnieguma izskatīšanu.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv