Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes darba kārtība2015.gada 12.novembrī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par Ilzenes pamatskolas direktoru.
  2. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2009.gada 17.septembra lēmumā Nr.190 “Par pedagoģiski medicīniskās komisijas izveidošanu”.
  3. Par finansējuma piešķiršanu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai.
  4. Par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas iesnieguma izskatīšanu.
  5. Informācija par SIA “DataPro Group” piedāvājumu sirds un asinsvadu veselības profilaktiskajām pārbaudēm.
  6. Prezentācija par projektu “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” un par Norvēģu pieredzi imigrantu integrēšanā un izglītošanā.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv