Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes darba kārtība2015.gada 13.maijā, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par grozījumu Alūksnes novada domes 26.02.2015. nolikumā Nr.1/2015 „Alūksnes novada pašvaldības kultūras un kultūrizglītības iestāžu projektu konkurss”.
  2. Par grozījumu Alūksnes novada domes 30.01.2014. noteikumos Nr.2/2014 „Par atbalstu Alūksnes novada pašvaldības amatierkolektīviem, komandām, individuāliem dalībniekiem, sportistiem par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā”.
  3. Par saistošo noteikumu Nr._/2015 „Grozījumi  Alūksnes novada domes 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.47/2013 „Alūksnes novada pašvaldības naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtības un apmērs”” izdošanu.
  4. Par saistošo noteikumu Nr._/2015 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2014.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.14/2014 „Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai”” izdošanu.
  5. Par maksas pakalpojumu noteikšanu Liepnas internātpamatskolā.
  6. Par dalības maksu velosacensībām „Līkoči papardēs 2015”.
  7. Par Izglītības pārvaldes iesnieguma izskatīšanu par Alūksnes novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu saskaņošanu.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv