Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes darba kārtība2015.gada 21.septembrī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par grozījumiem Alūksnes Mūzikas skolas nolikumā.
  2. Par valsts amatpersonas funkcijas izpildes uzdošanu citai valsts amatpersonai.
  3. Par projektu “Caur deju uz sapratni”.
  4. Par Alūksnes Kultūras centra nolikuma apstiprināšanu.
  5. Par Alūksnes Kultūras centra iesnieguma izskatīšanu par papildus finansējumu.
  6. Par Alūksnes novada Sociālā dienesta iesnieguma izskatīšanu par speciālista veselības veicināšanas jautājumos nepieciešamību pašvaldībā.
  7. Informācija par projektu realizāciju Alūksnes novada Sabiedrības centrā un Alūksnes un Apes novada fondā.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv