Tautsaimniecības un Sociālās, izglītības un kultūras komitejas ārkārtas sēdes darba kārtība


2015.gada 25.februāris, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par Strautiņu pirmsskolas izglītības iestādes „Zemenīte”  likvidāciju, pievienojot Strautiņu pamatskolai.
  2. Par Mārkalnes pamatskolas likvidāciju, pievienojot Alūksnes novada vidusskolai.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv