Tautsaimniecības komitejas ārkārtas sēdes darba kārtība2015.gada 28.septembrī, plkst.15:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par piedalīšanos Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas projektu konkursā.
  2. Par saistošo noteikumu “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā” izdošanu.
  3. Par projekta idejas aktualizēšanu SAM (specifiskajam atbalsta mērķim) 5.6.2.projektu atlases 3. pasākumam (Latgales programma).
  4. Par projekta idejas aktualizēšanu SAM 5.6.2. projektu atlases 2.pasākumam.
  5. Par projekta idejas aktualizēšanu SAM 3.3.1. projektu atlases 2.pasākumam.
  6. Informācijas.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv