Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes darba kārtība2016.gada 10.martā, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

1. Par Alūksnes novada izglītības attīstības programmas apstiprināšanu.
2. Par plānotajiem ieguldījumiem Alūksnes novada vispārējās izglītības iestādēs.
3. Par saistošo noteikumu Nr._/2016 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.35/2010 “Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Alūksnes novadā”” izdošanu.
4. Par līdzfinansējumu biedrībai “Dr.A.Misiņa medicīnas vēstures muzejs” projekta “Šurp mediķi - jaunie un pieredzes bagātie!” realizācijai.
5. Par līdzfinansējumu biedrībai “Latviskais mantojums” projekta “Mans laiks Strautiņu skolā: bijušo un esošo skolotāju, darbinieku un skolēnu ieguldījums skolas izaugsmē” realizācijai.
6. Par līdzfinansējumu biedrības “Mēs – skolai” projekta realizācijai.
7. Par līdzfinansējumu draudzei “Alūksnes Svētās Trijādības pareizticīgo draudze” projekta “Mēs -vecākiem, vecvecākiem un vienaudžiem” realizācijai.
8. Par līdzfinansējumu biedrībai “Ziemerpils” projekta “Putnu svētki Ziemeru muižā” realizācijai.
9. Par līdzfinansējumu biedrībai “Latviešu-Igauņu kultūras biedrība “STĪGA-KEEL”” projekta “Igauņu diena Veclaicenē jeb krustu- šķērsu Kornetos” realizācijai.
10. Par līdzfinansējumu biedrībai “Pededzes nākotne” projekta “Latvisko tradīciju iepazīšana kopā ar Pededzes bērnu teātra pulciņu” realizācijai.
11. Par līdzfinansējumu biedrībai “Interešu centrs “Jaunanna”” projekta “Nāc un dari, jo -TU VARI!” realizācijai.
12. Par līdzfinansējumu biedrībai “Kultūras un izglītības centrs “STILI”” projekta “Ceļojošā izstāde “Rakstniecei Mārai Svīrei -80”” realizācijai.
13. Par biedrības “Balvu olūts” projektu “Foto grāmata “Vidzemē man būt!”.
14. Par līdzfinansējumu biedrībai “Remis” projekta “Suņu apmācības laukuma aprīkojuma - šķēršļu un inventāra papildināšana” realizācijai.
15. Par daļēju līdzfinansējumu biedrībai “Sporta klubs “Lagūna”” projekta “Galda tenisa inventāra iegāde un sacensību organizēšana” realizācijai.
16. Par daļēju līdzfinansējumu biedrībai “Sporta klubs Zeltiņi” projekta „Zeltiņu pagasta atklātās krosa skriešanas seriāla sacensības „Mizojam, ka prieks”” realizācijai.
17. Par biedrības “Ilzenes attīstībai” projektu “Dārgumu lāde Ilzenē”.
18. Par Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “SPRĪDĪTIS” attīstības plāna saskaņošanu.
19. Par Alūksnes pilsētas sākumskolas attīstības plāna saskaņošanu.
20. Par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas attīstības plāna saskaņošanu.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv