Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes darba kārtība2016.gada 13.janvārī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par saistošo noteikumu “Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” izdošanu.
  2. Par Alūksnes muzeja direktoru.
  3. Par Alūksnes novada vidusskolas attīstības plāna saskaņošanu 2015./2016. - 2020./2021. mācību gadam.
  4. Pētījums par situāciju Alūksnes novadā “Vispārējie rādītāji darba ar jaunatni vērtēšanai pašvaldībās”.
  5. Par Sociālo pakalpojumu attīstību Alūksnes novadā 2016. - 2020.
  6. Par Rīcības plānu izglītībā.
  7. Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.

SLĒGTĀ DAĻA:

  1. [..].
  2. [..].

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv