Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes darba kārtība


2016. gada 13. aprīlī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par līdzekļu piešķiršanu projekta realizācijai.
  2. Par dalību Vidzemes tūrisma asociācijas projektā.
  3. Par Jaunlaicenes pamatskolas iesnieguma izskatīšanu par papildus līdzekļu piešķiršanu.
  4. Par biedrības “Latvijas politiski represēto apvienība” iesnieguma izskatīšanu.
  5. Informācija par kultūras iestāžu darbu 2015.gadā.
  6. Informācija par Alūksnes novada pašvaldības kultūras un kultūrizglītības iestāžu projektu konkursu.







Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv