Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2016. gada 21. jūlijā, plkst.10.00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

1. Par nekustamā īpašuma nodokli.
2. Par dalības maksas noteikšanu.
3. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.08.2015. lēmumā Nr.277 “Par Alūksnes Kultūras centra maksas pakalpojumiem”.
4. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.12.2015. lēmumā Nr.413 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
5. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejam.
6. Par Ilzenes pagasta pārvaldes iesniegumu par līdzekļu saskaņošanu.
7. Par Mārkalnes pagasta pārvaldes iesniegumu par saskaņojumu projekta īstenošanai.
8. Par projektu “Pašvaldības autoceļa “Karvas pagrieziens - Skujenieki - Dimdenieki - Čukstu karjers” pārbūve”.
9. Par projektu “Investīciju piesaiste un līdzdalība veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveidei Alūksnes pilsētā”.
10. Par projektu “Multifunkcionālas servisa ēkas izbūve Pilssalā”.
11. Par plānoto projektu izglītības iestādēm.


 Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv