Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes darba kārtība2017. gada 8. februārī, plkst. 10:00

Mazā zāle


Darba kārtībā:

  1. Par piedalīšanos projektā darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.
  2. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos.
  3. Par projektu “Gaismas ceļš caur gadsimtiem”.
  4. Par Alūksnes politiski represēto kluba “Sarma” iesnieguma izskatīšanu.
  5. Alūksnes novada bāriņtiesas pārskats par darbu 2016. gadā.
  6. Par Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāju.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv