Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes darba kārtība2017. gada 8. martā, plkst. 10:00

Mazā zāle


Darba kārtībā:

 1. Par palīdzību krīzes situācijā.
 2. Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu.
 3. Par saistošo noteikumu Nr._/2017 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. maija saistošajos noteikumos Nr.14/2014 “Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai”” izdošanu.
 4. Par līdzfinansējumu Latviešu - Igauņu kultūras biedrībai “STĪGA – KEEL”.
 5. Par līdzfinansējumu biedrībai “Pededzes Nākotne”.
 6. Par līdzfinansējumu biedrībai “SIDRABA PAVEDIENS”
 7. Par līdzfinansējumu biedrībai “KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS CENTRS “STILI””.
 8. Par līdzfinansējumu Alūksnes pilsētas pensionāru Biedrībai “SUDRABS”.
 9. Par līdzfinansējumu ALŪKSNES EVANĢĒLISKI LUTERISKAI DRAUDZEI.
 10. Par līdzfinansējumu biedrības “Remis” projekta realizācijai.
 11. Par līdzfinansējumu biedrības “Sporta klubs Zeltiņi” projekta realizācijai.
 12. Par līdzfinansējumu biedrībai “Alūksnes novada sieviešu apvienība “Katrīna”” projekta realizācijai.
 13. Par līdzfinansējumu biedrības “ALŪKSNES NOVADA ATTĪSTĪBAI” projekta realizācijai.
 14. Par līdzfinansējumu biedrības “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” projekta realizācijai.
 15. Par līdzfinansējumu biedrībai “Alūksnes Invalīdu biedrība” projekta realizācijai.
 16. Par līdzfinansējumu biedrībai “Latvijas Neredzīgo biedrība” projekta realizācijai.
 17. Par līdzfinansējumu biedrībai “Dr.A.Misiņa medicīnas vēstures muzejs” projekta realizācijai.
Par  Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas attīstības plāna 2017.-2021. gadam saskaņošanu.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv