Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes darba kārtība2017. gada 10. maijā, plkst. 10:00

Mazā zāle


Darba kārtībā:

  1. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja organizētajai nometnei “Amatam ir zelta pamats”.
  2. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Pededzes pamatskolas organizētajai nometnei “Fiksiki un četri elementi”.
  3. Par dalības maksu velobraucienam “Līkloči papardēs 2017”.
  4. Par Alūksnes novada domes lēmuma atcelšanu.
  5. Par Latvijas nedzirdīgo savienības Alūksnes grupas iesnieguma izskatīšanu.
  6. Informācija par darba uzdevumiem būvprojektu “Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pārbūve” un “Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta laukuma pārbūve” izstrādei.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv