Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes darba kārtība2017. gada 11. janvārī, plkst. 10:00

Mazā zāle


Darba kārtībā:

  1. Par pirmsskolas izglītības pieejamību Alūksnes novadā.
  2. R.CELMA un A.MITRIĶES piedāvājums par Mārkalnes skolas un tās apkārtējās teritorijas attīstības iespējām.
  3. Par grozījumu Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmumā Nr. 428 “Par maksas apstiprināšanu Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
  4. Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pieaugušai personai institūcijā nodrošināšanu.
  5. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.05.2016. lēmumā Nr.182 “Par pašvaldības funkciju organizēšanu”.
  6. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu.
  7. Informācija par Alūksnes zīmola logotipu.
  8. Informācija par tūrisma informācijas centra apkopoto tūrisma statistiku.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv