Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2017. gada 16. martā, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2017. gadam Annas pagastā.
 2. Par Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2017. gadam Veclaicenes pagastā.
 3. Par Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2017. gadam Alsviķu pagastā.
 4. Par Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2017. gadam Pededzes pagastā.
 5. Par Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2017. gadam Zeltiņu pagastā.
 6. Par Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2017. gadam Jaunannas pagastā.
 7. Par Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2017. gadam Kalncempju pagastā
 8. Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu.
 9. Par īslaicīgas nomas maksas noteikšanu Annas pagastā
 10. Par multifunkcionālas komunālās tehnikas iegādi.
 11. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr.435 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 12. Par saistošo noteikumu Nr._/2017 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2017. gadam”” izdošanu.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv