Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2017. gada 18. maijā, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja organizētajai nometnei “Amatam ir zelta pamats”.
 3. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Pededzes pamatskolas organizētajai nometnei “Fiksiki un četri elementi”.
 4. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu Malienas pamatskolas organizētajai nometnei “Pasaules pētnieku laboratorija”.
 5. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu Alūksnes novada vidusskolas organizētajai nometnei “Diegabikša ceļojums”.
 6. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Bejas pamatskolas organizētajai nometnei “Raibā nedēļa”.
 7. Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Alūksnes Bērnu un jauniešu centra sniegtajiem pakalpojumiem.
 8. Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sniegtajiem pakalpojumiem.
 9. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Alūksnes Mākslas skolas organizētajai mācību ekskursijai plenēra ietvaros.
 10. Par dalības maksu velobraucienam “Līkloči papardēs 2017”.
 11. Par Alūksnes novada pašvaldības 2016. gada konsolidētā budžeta izpildes apstiprināšanu.
 12. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr.435 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 13. Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāna 2015. - 2017. gadam aktualizēšanu.
 14. Par Annas pagasta pārvaldes iesniegumu par līdzekļu izlietojuma saskaņošanu.
 15. Par Kalncempju pagasta pārvaldes iesniegumu par līdzekļu izlietojuma saskaņošanu.
 16. Par Zeltiņu pagasta pārvaldes iesniegumu par līdzekļu izlietojuma saskaņošanu.
 17. Par Jaunalūksnes pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu par papildus līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Disku golfs Mežiniekos”.
 18. Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca”.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv