SOCIĀLĀ, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJAS, TAUTSAIMNIECĪBAS KOMITEJAS UN FINANŠU KOMITEJAS KOPĪGĀ SĒDE


2017. gada 19. janvārī, plkst.11:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv