Veidlapas

Informējam, ka no 2014. gada 1.oktobra stājies spēkā Būvniecības procesa jaunais regulējums.

Būvniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=258572
Vispārīgie būvnoteikumi http://likumi.lv/doc.php?id=269069

1. ĒKU BŪVNIECĪBAS PROCESS 2. ELEKTROENERĢIJAS RAŽOŠANAS, PĀRVADES UN SADALES BŪVJU BŪVNIECĪBAS PROCESS 3. ELEKTRONISKO SAKARU TĪKLU IERĪKOŠANAS, BŪVNIECĪBAS PROCESS 4. HIDROTEHNISKO UN MELIORĀCIJAS BŪVJU BŪVNIECĪBAS PROCESS 5. OSTU HIDROTEHNISKO, SILTUMENERĢIJAS, GĀZES UN CITU ATSEVIŠĶI NEKLASIFICĒTU, INŽENIERBŪVJU BŪVNIECĪBAS PROCESS 6. AUTOCEĻU UN IELU BŪVNIECĪBAS PROCESS 7. Iesniegums reklāmas izvietošanai


Neskaidrību gadījumā, lūdzam vērsties pie Būvvaldes speciālistiem.