Alūksnes novada pašvaldība izsludina jauniešu biznesa ideju konkursu

Gribi uzsākt savu biznesu?

Alūksnes novada pašvaldība izsludina “Jauniešu biznesa ideju konkursu komercdarbības uzsākšanai Alūksnes novadā”. Pašvaldība konkursu rīko kopš 2011. gada, atbalstot 17 biznesa idejas par kopējo finansējumu 3 37 70,18 EUR vērtībā. Konkurss ir iespēja uzsākt savu uzņēmējdarbību ar Pašvaldības finansiālu atbalstu. Viens pretendents var pretendēt uz atbalstu līdz 2850 EUR. Jaunieši vecumā no 18-30 gadiem var iesniegt savu biznesa ideju konkursam laika posmā no 05.09.2018.-06.10.2018.

Visi interesenti aicināti uz apmācībām 21. septembrī plkst. 14.00 Uzņēmējdarbības atbalsta centrā. Apmācības notiks par biznesa plāna rakstīšanu un konkursa veidlapas aizpildīšanu. Konkursa nolikums ir publicēts www.aluksne.lv. Vairāk informācijas par konkursu pie uzņēmējdarbības atbalsta speciālistes Māras SALDĀBOLAS, zvanot 25425222 vai rakstot uz mara.saldabola@aluksne.lv.

NOLIKUMS