PUTRAS DIENA ,,AUZIŅŠ CIEMOS NĀK!’’

Putras dienā kopīgās rotaļās, putras vārīšanā un cepumu gatavošanā apvienojās 6. grupas un 11. grupas bērni. Skolotājas bērniem radīja iespēju no ātri vārāmajām auzu pārslām pagatavot divus ēdienus – putru un cepumus. Bērni ar prieku un interesi sekoja līdzi un darbojās ēst gatavošanas procesā, kā arī gaidīšanas laikā, kamēr ēdieni gatavojās, bērni ar skolotājām devās kopīgās rotaļās – ,,Vāru, vāru putriņu!’’, ,,Ko mēs bērni ēdīsim!’’ Pēc kopīgām rotaļām, bērni garšoja kopā pagatavoto putru un to atzina par garšīgu ēdienu.  Pēc ēdiena garšošanas, bērni kopā ar skolotājām šuva auzu spilventiņus, kas kalpos bērnu sensoro darbību attīstīšanai.

Sagatavoja: 6. grupas skolotāja Solvita VANCĀNE, 11. grupas skolotāja Sintija PUŠPURE