Jaunumi

Godina iedvesmojošos Alūksnes novada jauniešus

9.novembrī Alūksnē norisinājās pasākums “Iedvesmojošais jaunietis Alūksnes novadā”, kura ietvaros tika godināti jaunieši, kuri aktīvi iesaistījušies sabiedriskajā dzīvē. Iedvesmojoša jaunieša titulu saņēma māsas Sigita un Agate Mūrnieces, kuras aktīvi darbojas Zeltiņu pagasta sabiedriskajā dzīvē. Viņas organizējušas vairākas tikšanās par videi…
Lasīt visu

Finanšu komitejas 15.11.2018. sēdes darba kārtība

15.11.2018., plkst. 10:00 Uzvaras ielā 1, Alūksnē Sēžu zāle Darba kārtībā: 1. Par darba kārtību. 2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3688 001 0097, “Odiņi”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu. 3. Par papildu līdzekļu piešķiršanu…
Lasīt visu

Tautsaimniecības komitejas 12.11.2018 sēdes darba kārtība

12.11.2018., plkst. 10:00 Uzvaras ielā 1, Alūksnē Sēžu zāle Darba kārtībā: Par darba kārtību. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai, sarakstā. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts – grants un…
Lasīt visu

Merķeļa iela jau šomēnes kļūs par vienvirziena ielu

Jau no nākamās pirmdienas, 12. novembra, Merķeļa iela posmā no Uzvaras līdz Brīvības ielai, Alūksnē, kļūs par vienvirziena ielu, kā tas ir paredzēts ielas pārbūves projektā.  Kā jau esam informējuši, šoruden Alūksnē ir uzsākta Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Alūksnes…
Lasīt visu

Demontētās plāksnes privātai lietošanai pašvaldība nenodod

Šonedēļ Alūksnes novada pašvaldībā vērsušies vairāki iedzīvotāji, kas vēlējušies savām vajadzībām no pašvaldības saņemt plāksnes, kas demontētas administratīvās ēkas laukumā būvdarbu laikā. Alūksnes novada pašvaldība informē, ka šāda plākšņu nodošana privātpersonām no pašvaldības puses nenotiek.  Līgumā, kas ir noslēgts starp…
Lasīt visu