Noderīga informācija

Alūksnes novada domes 22.11.2018. sēdes darba kārtība

DOMES SĒDE SĒDE Nr. 16 22.11.2018., plkst. 10:00 Uzvaras ielā 1, Alūksnē Sēžu zāle Darba kārtībā: Par darba kārtību. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3688 001 0097, “Odiņi”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu. Par bieži…
Lasīt visu

Ideju fitness – Kā kļūt radošam?

Vēlies kļūt radošs? Nāc uz “Ideju fitnesu” un mēs Tev parādīsim kā kļūt radošam! Praktisks bezmaksas seminārs par to kā radīt jaunus produktus un ne tikai. Izmantosim dažādas tehnikas radošuma veicināšanai. Piesakies: https://goo.gl/forms/wJoYnpZtv12RnLeu2 Semināru vada Elīna Miķelsone – biedrība ”Ideju…
Lasīt visu

Finanšu komitejas 15.11.2018. sēdes darba kārtība

15.11.2018., plkst. 10:00 Uzvaras ielā 1, Alūksnē Sēžu zāle Darba kārtībā: 1. Par darba kārtību. 2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3688 001 0097, “Odiņi”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu. 3. Par papildu līdzekļu piešķiršanu…
Lasīt visu

Tautsaimniecības komitejas 12.11.2018 sēdes darba kārtība

12.11.2018., plkst. 10:00 Uzvaras ielā 1, Alūksnē Sēžu zāle Darba kārtībā: Par darba kārtību. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai, sarakstā. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts – grants un…
Lasīt visu

Sakopj teritorijas pie topošajām Dabas mājām Veclaicenē

8. novembrī Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” norisinājās talka, kuras ietvaros tika sakoptas teritorijas pie topošajām Dabas mājām Palpiera un Eniķu ezeru krastos. Alūksnes novada pašvaldība turpina darbu pie projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības…
Lasīt visu