Jaunlaicenes sākumskola

Jaunlaicenes sākumskola

Jaunlaicenes sākumskola

„Lazdiņas”, Jaunlaicenes pagasts,
Alūksnes novads, LV4336

Direktore: Daiga BIRKENBERGA
Tālruņi: 64354965, 28329366
e-pasts: skola.jaunlaicene@aluksne.lv

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Jaunlaicenes sākumskola atrodas Alūksnes novada Jaunlaicenes pagasta pašā centrā, bijušajā baronu Volfu muižas teritorijā.
Jaunlaicenes pagasta teritorijā atrodas Ernsta Glika laikā celtā Opekalna baznīca un pirmās skolas vieta Vidzemē.

Skolas ēka celta 1986.gadā. Līdz 1989.gadam šajās telpās darbojās bērnudārzs. 1989.gada 1.septembrī atvērta 1.klase. Skolā bijuši 20 izlaidumi.

Vīzija

SKOLA – uz jaunākajām atziņām un metodēm balstītas pamatizglītības ieguves un pilnvērtīga brīvā laika pavadīšanas vieta.

Pamatmērķis
Skolēna un skolotāja sadarbība virzībā uz kvalitatīvu skolu Jaunlaicenes sākumskola īsteno divas izglītības programmas: vispārējo pamatizglītības programmu un pirmsskolas izglītības programmu. Jaunlaicenes pamatskolā visiem izglītojamajiem ir iespēja darboties fakultatīvos un interešu programmās: 

dziedāšana, folklora, sports, māksla, teātris, nodarbības mācību priekšmetu padziļinātai apguvei, jaunsargi. 

Skolas vērtības:
Skolotāju, skolēnu un vecāku  līdzatbildība kvalitatīvas, konkurētspējīgas  izglītības iegūšanā un skolas ikdienā.
Radoši un mūsdienīgi skolēni – skolas un valsts pamatvērtība.
Mērķtiecīgs darbs un darba plānošana gan skolēniem, gan skolotājiem garantē izcilus rezultātus.

Skolas tradicionālie pasākumi
    Zinību diena
    Dzejas diena 
    Rudens ziedu un dārzeņu izstādes
    Miķeļdienas tirdziņš
    Skolotāju diena 
    Lāčplēša diena 
    Valsts dibināšanas gadadiena 
    Ziemassvētki 
    Mācību priekšmetu nedēļas 
    Meteņi, Lieldienas 
    Mātes dienas koncerts 
    Skolēnu darbu izstādes
    Pēdējais zvans
    Izlaidums