Notikumu kalendārs

Pr.
Ot.
Tr.
Ce.
Pk.
Se.
Sv.
decembris
1
 • Kultūras pasākumi
  .
  2019-01-01

  0.30-6.00 Jaungada nakts ballīte (Jaunannas tautas namā)

 • Kultūra
  .
  2019-01-01

  0.30-6.00 Jaungada nakts ballīte Jaunannas tautas namā  

2
 • Citi pasākumi
  .
  2019-01-02

  9.00 Annas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

  9.00 Bāriņtiesas sēde

  9.00 Alsviķu pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

  9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā

3
 • Citi pasākumi
  .
  2019-01-03

  9.00 Kalncempju pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

  9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

  9.00 Bērnu tiesību aizsardzības kursi pedagogiem Alūksnes novada vidusskolā

  10.00 Alūksnes un Apes novadu vispārizglītojošo un profesionālā ievirzes skolu direktoru sanāksme Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā

4
5
 • Kultūras pasākumi
  .
  2019-01-05

  13.00 Senioru saviesīga pēcpusdiena “Lai laimīgs Jaunais gads” Mālupes Saieta namā

  14.00 Romantiskā komēdija “Jaungada taksometrs” Alsviķu kultūras namā

6
7
 • Citi pasākumi
  .
  2019-01-07

  8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

  10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

  10.00 Zemes lietu komisijas sēde

  10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

8
 • Citi pasākumi
  .
  2019-01-08

  9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

  10.30 Administratīvās komisijas sēde (uzaicinātajiem no 11.00)

  14.00 Malienas pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

  14.00 Jaunannas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

9
 • Citi pasākumi
  .
  2019-01-09

  8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

  9.00 Bāriņtiesas sēde

  9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

  9.00 Dzīvokļu komisijas sēde (apmeklētājiem 9.30)

  9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā

  10.00 Sociālās, kultūras, izglītības, Finanšu un Tautsaimniecības komiteju apvienotā sēde

  Spēļu diena Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā

10
 • Citi pasākumi
  .
  2019-01-10

  9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

  13.00 Seminārs dabaszinātņu skolotājiem Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

  16.00 Radošā nodarbība – gobelēna tehnikas pamatu apguve Mālupes Saieta namā

11
 • Citi pasākaumi
  .
  2019-01-11

  10.00 Novada posma vēstures olimpiāde 9.-12.klasēm Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

  10.00 Seminārs angļu valodas skolotājiem Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

 • Kultūra
  .
  2019-01-11

  19.00 Elegantais koncerts “Tenoru Jaunais gads” Alūksnes Kultūras centrā         

12
 • Sports
  .
  2019-01-12

  10.00 Reģionālās volejbola sacensības vīriešu komandām “Atzeles līga” Ziemera pamatskolas sporta zālē

 • Kultūra
  .
  2019-01-12

  18.00 Pededzes gadskārtas tradīciju svētki “Svjatki” Pededzes tautas namā

13
 • Kultūra
  .
  2019-01-13

  11.00 Bērnu rīts Jaunannas tautas namā

  13.00 Gaujienas amatierteātra “Kaķu nams” joku izrāde “Kadru maiņas operators” Zeltiņu tautas namā

  18.00 Dailes teātra viesizrāde “Balta vārna melnā krāsā” Alūksnes Kultūras centrā

14
 • Citi pasākumi
  .
  2019-01-14

  8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

  10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

  10.00 Novada posma latviešu valodas olimpiāde 8., 9.klasēm Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

  13.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

15
 • Citi pasākumi
  .
  2019-01-15

  9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

  9.30 Veclaicenes pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

16
 • Citi pasākumi
  .
  2019-01-16

  9.00 Bāriņtiesas sēde

  9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

 • Kultūra
  .
  2019-01-16

  10.00 Tautas dziesmu dziedāšanas sacensības “Lakstīgala” Alūksnes Kultūras centrā

  10.00 Senioru kopas “Noskaņa” ikmēneša tikšanās Alsviķu kultūras namā

  12.00 Tikšanās ar rakstnieku Aivaru Kļavi (Alūksnes pilsētas bibliotēkā

  13.00 Senioru pēcpusdiena Mārkalnes tautas namā

17
 • Sports
  .
  2019-01-17

  10.00 Florbols B grupai Ziemeru pamatskolā

 • Citi pasākumi
  .
  2019-01-17

  9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

  14.00 Jaunalūksnes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

18
 • Citi pasākumi
  .
  2019-01-18

  10.00 Zemes lietu komisijas sēde

  10.00 Novada posma fizikas olimpiāde 9.-12.kl. Ernsta Glika Alūksnes Valst sģimnāzijā

 • Sports
  .
  2019-01-18

  19.00 “Rally Alūksne 2019”

19
 • Sports
  .
  2019-01-19

  “Rally Alūksne 2019”

 • Kultūra
  .
  2019-01-19

  15.00 Baltinavas teātra “Palādas” izrāde “Māma – detektīvs” Māriņkalna tautas namā

  19.00 Koncerts “Kaspars Antess un pianists Anatolijs Livčs” Liepnas tautas namā

20
 • Citi pasākumi
  .
  2019-01-20

  13.00 Barikāžu atceres pasākums sadarbībā ar Alūksnes muzeju Alūksnes Kultūras centrā

  13.00 Erudīcijas spēles “Zelta prāti” 2.sezonas 3.spēle Zeltiņu skolas ēkā

  16.00 “Atmiņu ugunskurs”, veltīts 1991. gada barikāžu aizstāvju atcerei pie Liepnas tautas nama

21
 • Citi pasākumi
  .
  2019-01-21

  8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

  9.00 Leļļu teātra “Tims” izrāde “Šreks un Ēzelītis dejā lec” Liepnas tautas namā

  10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde

  Pēc sēdes – pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme

  11.00 Plānošanas un attīstības nodaļas darbinieku sanāksme

  13.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

 • Kultūra
  .
  2019-01-21

  12.00 Leļļu teātra “Tims” koncertprogramma “Šreks un Ēzelītis dejā lec…” Malienas tautas namā

22
 • Kultūra
  .
  2019-01-22

  13.00 Leļļu teātra “Tims” koncertprogramma “Šreks un Ēzelītis dejā lec….” Māriņkalna tautas namā

 • Citi pasākumi
  .
  2019-01-22

  9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

  10.30 Administratīvās komisijas sēde (uzaicinātajiem no 11.00)

  13.00 Pašvaldības iestāžu vadītāju sanāksme

23
 • Citi pasākumi
  .
  2019-01-23

  8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

  9.00 Bāriņtiesas sēde

  9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

  9.00 Dzīvokļu komisijas sēde (apmeklētājiem 9.30)

  9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā

  10.00 Alūksnes un Apes novadu krievu valodas olimpiāde 8., 11.klasēn Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

  10.00 Senioru tikšanās Jaunannas tautas namā

24
 • Citi pasākumi
  .
  2019-01-24

  9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

  10.00 Finanšu komitejas sēde

  10.00 Florbols C grupai Ziemeru pamatskolā

  14.00 Erudītu klubiņš “Pasaulē populārākās bērnu grāmatas” Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā

 • Kultūra
  .
  2019-01-24

  20.00 Spēlfilma “Tēvs nakts” Alūksnes Kultūras centrā

25
 • Citi pasākumi
  .
  2019-01-25

  9.00 Būvvaldes sēde

  9.00 Alūksnes un Apes novadu pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju seminārs Alūksnes novada vidusskolā

  9.00 Fizikas gada ietvaros Alūksnes novada tehniskās jaunrades darbnīcas 4.-12. klasēm Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

  10.00 Alūksnes un Apes novadu vispārizglītojošo un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju seminārs Alūksnes novada vidusskolā

  12.00 Praktiskās nodarbības seno amatu darbnīcā – aušana Bejas novadpētniecības centrā

 • Kultūra
  .
  2019-01-25

  10.00 Leļļu teātra “TIMS” muzikālā programma bērniem “Šreks un Ēzelītis dejā lec” Alsviķu kultūras namā

  13.00 Muzikāls dzejas pasākums “Skaistāk par visu zied mīlestība” Kalncempju sabiedrības centrā

26
 • Kultūra
  .
  2019-01-26

  13.00 Teātra pēcpusdiena SKIM centrā “Dailes” Ilzenē

  19.00 Deju kolektīvs “Korneti” ielūdz uz koncertu “Pierobežas sadancis” Veclaicenes tautas namā

  20.00 “Danču vakars tautiešiem” Jaunlaicenes tautas namā

 • Sports
  .
  2019-01-26

  11.00 Jaunsargu kauss biatlonā ziemas sporta centrā “Mežinieki”

27
 • Kultūra
  .
  2019-01-27

  17.00 “Ievas Kerēvicas un “Mirage Jazz orchestra” džeza ekspedīcija dodas tālāk” Alūksnes Kultūras centrā

28
 • Citi pasākumi
  .
  2019-01-28

  8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

  10.00 Valsts iestāžu vadītāju sanāksme

  10.00 Novada posma latviešu valodas olimpiāde 11., 12. klasēm Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

  11.00 Plānošanas un attīstības nodaļas darbinieku sanāksme

  13.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

  Jauno grāmatu diena Alūksnes pilsētas bibliotēkas abonementā

29
 • Citi pasākumi
  .
  2019-01-29

  9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme      

30
 • Citi pasākumi
  .
  2019-01-30

  9.00 Bāriņtiesas sēde

  9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā

  10.00 Novada posma ekonomikas olimpiāde 10.-12. klasēm Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

  12.00 Senioru pēcpusdiena Māriņkalna tautas namā

 • Kultūra
  .
  2019-01-30

  Literārā stunda “Vinnijs Pūks un labās manieres” Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā

  12.00 Bejas bibliotēkas lasītāju klubiņa “Pipariņš” pasākums “Šodien savus sapņus varam plaukstā pasvārstīt”

31
 • Citi pasākumi
  .
  2019-01-31

  9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

  10.00 Alūksnes novada domes sēde

 • Kultūra
  .
  2019-01-31

  14.00 Jaunannas Tautas namā viesizrāde – R.Blaumanis “Velniņi”          

februāris
februāris
februāris