Notikumu kalendārs

< 2018 >
Jūlijs
Pr.
Ot.
Tr.
Ce.
Pk.
Se.
Sv.
jūnijs
jūnijs
jūnijs
jūnijs
jūnijs
jūnijs
1
 • Citi pasākumi
  .
  2018-07-01

  Zeltiņos informatīvs un izklaides pasākums bērniem un jauniešiem ar viesošanos zirgu sētā “Purenes”

2
 • Citi pasākumi
  .
  2018-07-02

  8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
  10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme
  10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

3
 • Citi pasākumi
  .
  2018-07-03

  9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

 • Sporta pasākumi
  .
  2018-07-03

  9.00 Baltijas un Latvijas karavīru sporta spēles Pilssalas stadionā

4
 • Citi pasākumi
  .
  2018-07-04

  8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme
  9.00 Bāriņtiesas sēde
  9.00 Alsviķu pagasta pārvaldes iestāžu un struktūrvienību vadītāju sanāksme
  9.30 Annas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme
  10.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme
  13.00 Senioru pēcpusdiena Mārkalnes estrādē “Lakstīgalas”

 • Sporta pasākumi
  .
  2018-07-04

  9.00 Baltijas un Latvijas karavīru sporta spēles Pilssalas stadionā

 • Kultūras kasākumi
  .
  2018-07-04

  14.00 Vivantas Volkovas ceļojošās izstādes “Zvanu stāsti” atklāšana Bejas novadpētniecības centrā

5
 • Citi pasākumi
  .
  2018-07-05

  9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme
  9.30 Kalncempju pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

 • Sporta pasākumi
  .
  2018-07-05

  9.00 Baltijas un Latvijas karavīru sporta spēles (Pilssalas stadionā)

6
7
 • Citi pasākumi
  .
  2018-07-07

  19.00 Prinduļu kaujas vietā Ziemera pagasta „Prinduļos” piemiņas brīdis
  Projekta “Dots devējam atdodas” (Zeltiņi) dalībnieku tikšanās ar Apes novada bērnu sociālās aprūpes centra “Gaujiena” bērniem un jauniešiem

8
9
10
 • Citi pasākumi
  .
  2018-07-10

  9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

  9.00 Pašvaldības iestāžu vadītāju sanāksme

  10.00 Administratīvās komisijas sēde

  14.00 Jaunannas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

  14.00 Malienas pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

11
 • Kultūras pasākumi
  .
  2018-07-11

  11.00 Pasākums bērniem “Izzini Latviju” Māriņkalna tautas namā

 • Citi pasākumi
  16:21
  2018-07-11

  8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

  9.00 Bāriņtiesas sēde

  9.00 Dzīvokļu komisijas sēde

  10.00 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde

12
 • Citi pasākumi
  .
  2018-07-12

  9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

  14.00 Radošās darbnīcas bērniem „Mazās saimnieces” Veclaicenes bibliotēkā

   

 • Kultūras pasākumi
  .
  2018-07-12

  10.00 Senioru kopas “Noskaņa” dalībnieku tikšanās Alsviķu kultūras namā

  14.00 Vēsmas Kokles-Līviņas jaunās grāmatas “Alūksne mana, Latvija mana” prezentācija Bejas novadpētniecības centrā

  16.00 Tekstilmākslinieces Edītes Pauls-Vīgneres personālizstādes “Senās mežģīnes” atklāšana un tikšanās ar mākslinieci Alūksnes muzejā

13
 • Sporta pasākumi
  .
  2018-07-13

  11.00 Skriešanas seriāla „Mizojam, ka prieks” 3. posms Zeltiņos

14
 • Kultūras pasākumi
  .
  2018-07-14

  16.30 Jaunannas Mūzikas un mākslas skolas 30 gadu jubilejas salidojums „Krāsainie sapņi”

  22.00 Atpūtas pasākums kopā ar Latvijas Radio 2 DJ Aivi Pilssalas estrādē

  22.00 Zaļumballe ar grupu “Putukvass” Alsviķu estrādē, lietus gadījumā – kultūras namā

 • Sporta pasākumi
  .
  2018-07-14

  11.00 „Livonijas kauss” apvidus loka šaušanā sporta centrā “Mežinieki”

  12.00 Eiropas un Latvijas čempionāts ūdens motosportā Alūksnes ezerā

  15.00 Sporta diena visai ģimenei ar sportiskām un atraktīvām izdarībām Strautiņos

15
 • Citi pasākumi
  .
  2018-07-15

  Projekta “Dots devējam atdodas” (Zeltiņi) dalībnieku viesošanās Valkas novada ģimenes atbalsta centrā “Saulīte”

 • Sporta pasākumi
  16:29
  2018-07-15

  11.00 „Livonijas kauss” apvidus loka šaušanā sporta centrā “Mežinieki”

  12.00 Eiropas un Latvijas čempionāts ūdens motosportā Alūksnes ezerā

16
 • Citi pasākumi
  .
  2018-07-16

  8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

  10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde mazā zāle

  Pēc sēdes – pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme mazā zāle

  11.00 Plānošanas un attīstības nodaļas darbinieku sanāksme

  13.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

  15.00 Zemes lietu komisijas sēde

17
 • Citi pasākumi
  .
  2018-07-17

  9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

  14.00 „Caur J. Prangeļa diapozitīviem ieskatīsimies Veclaicenes vakardienā” Veclaicenes klubiņā

  Veclaicenes pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

18
 • Citi pasākumi
  .
  2018-07-18

  8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

  9.00 Bāriņtiesas sēde

  10.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

  11.30 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības ceļojošās izstādes “Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai” atklāšana Alūksnes Kultūras centrā

  Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas 21. saiets – konference “Bibliotēkas pamatvērtības un nākotnes izaicinājumi” Alūksnes Kultūras centrā

19
 • Citi pasākumi
  .
  2018-07-19

  9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

  10.00 Finanšu komitejas sēde

  14.00 Jaunalūksnes pagasta pārvaldes darbinieku un struktūrvienību vadītāju sanāksme

  Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas 21. saiets – konference “Bibliotēkas pamatvērtības un nākotnes izaicinājumi” Alūksnes Kultūras centrā

20
 • Citi pasākumi
  .
  2018-07-20

  9.00 Būvvaldes sēde

  18.00 Animācijas filma bērniem “Kukaiņu slepenā dzīve” Alsviķu kultūras namā

21
 • Sporta pasākumi
  .
  2018-07-21

  10.00 “Stipro skrējiens Ilzenē” apvidus šķēršļu skrējiens “Melnupes kauss”

 • Citi pasākumi
  .
  2018-07-21

  12.00 Radošā darbnīca ar Dainu Bindi Bejas novadpētniecības centrā

  20.00 Jaunannā uz plosta Pededzes upē (upes augšpusē pie tilta) muzicē Zane Junkuna un Māris Rozenfelds           

22
23
 • Citi pasākumi
  .
  2018-07-23

  8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

  10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

  10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas darbinieku sanāksme

24
 • Citi pasākumi
  .
  2018-07-24

  9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

  10.00 Administratīvās komisijas sēde

 • Kultūras pasākumi
  .
  2018-07-24

  21.00 Jaunannā parkā pie tautas nama brīvdabas kino vakars

25
 • Citi pasākumi
  .
  2018-07-25

  8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

  9.00 Bāriņtiesas sēde

  9.00 Dzīvokļu komisijas sēde

  10.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

26
 • Citi pasākumi
  .
  2018-07-26

  9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

  10.00 Alūksnes novada domes sēde (mazā zāle)

27
 • Citi pasākumi
  .
  2018-07-27

  9.00 Būvvaldes sēde

  15.00 Zemes lietu komisijas sēde

 • Sporta pasākumi
  .
  2018-07-27

  19.00 “Nakts volejbols” aktīvās atpūtas vietā “Cālenītis” Liepnā

 • Kultūras pasākumi
  .
  2018-07-27

  14.00 Ligijas Priedes izstādes “palikt tuvu…” atklāšana Bejas novadpētniecības centrā

28
 • Sporta pasākumi
  .
  2018-07-28

  11.00 Skriešanas seriāla „Mizojam, ka prieks” 3. posms Zeltiņos

 • Citi pasākumi
  .
  2018-07-28

  16.00 Kapusvētki Ezeriņu kapos

  12.00 Kapusvētki Mālupes kapos

  14.00 Kūdupes kapos kapusvētki

  15.00 Svētbrīdis “Piemineklim Annas pagasta kritušajiem karavīriem Latvijas atbrīvošanas cīņās – 85” Ezeriņu kapos

   

 • Kultūras pasākumi
  .
  2018-07-28

  11.00 II Vispasaules Malēniešu svētki Jaunlaicenē

  19.00 Teātra izrāde Annas kultūras namā

  Liepnas pagasta svētki ar makšķerēšanu, sporta aktivitātēm, 19.00 braucamrīku parāde, 22.00 balle estrādē

  20.00 Brāļu Puncuļu koncerts, 22.00 zaļumballe Mālupes estrādē

29
 • Citi pasākumi
  .
  2018-07-29

  13.00 Kapusvētki Opekalna kapos

  14.00 Cēsu baptistu draudzes zvanu koncerts Opekalna baznīcā

  14.00 Kapusvētki Sprinduļkalna kapsētā

  15.00 Kapusvētki Saidu kapsētā

  16.00 Kapusvētki Liepnas kapsētā

30
 • Citi pasākumi
  .
  2018-07-30

  8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

  10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

  10.00 Valsts iestāžu vadītāju sanāksme

  10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas darbinieku sanāksme

   

 • Kultūras pasākumi
  .
  2018-07-30

  Jauno grāmatu diena Alūksnes pilsētas bibliotēkā

31
 • Citi pasākumi
  .
  2018-07-31

  9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

augusts
augusts
augusts
augusts
augusts