Kultūras pasākumu mēneša plāns

Sporta pasākumi
4. septembrī no 16.00 līdz 19.00 Meistara ezera apkārtnē orientēšanās sacensības “Horizonts”.
11. septembrī no 16.00 līdz 19.00 pie autobusu pieturas “Ozolkalns” orientēšanās sacensības “Horizonts”.
28.-29. septembrī no 11.00 sporta bāzē “Mežinieki” Latvijas čempionāts vasaras biatlonā.

Alūksnē
1. septembrī Bānīša svētki “Svinību dienas ceļojums” Alūksnē, stacijās un vilcienā:
13.55 Bānīša sagaidīšana Kalnienas stacijā
Lustīga dancošana kopā ar Alūksnes novada amatierkolektīviem, cienāšanās ar Gulbenes mājražotāju labumiem
14.30 Bānīša sagaidīšana Papardes stacijā
Tvaika lokomotīves dzirdināšana, muzicēšana kopā ar Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas orķestri, cienāšanās ar Alūksnes mājražotāju labumiem
14.55 Bānīša sagaidīšana Umernieku stacijā
Sadziedāšanās lustes kopā ar Alūksnes un Gulbenes muzikantiem no Umernieku līdz Alūksnes stacijai
15.20 Bānīša sagaidīšana Alūksnes stacijā
Muzikāls ceļojums “No sirds uz ziedu” kopā ar dziedātāju Ainaru Bumbieri
15.40 Bānīša pavadīšana no Alūksnes stacijas
Sadziedāšanās lustes kopā ar Alūksnes un Gulbenes muzikantiem no Alūksnes līdz Umernieku stacijai
16.25 Bānīša sagaidīšana Papardes stacijā
Tvaika lokomotīves dzirdināšana, muzicēšana kopā ar Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestri, cienāšanās ar Alūksnes mājražotāju labumiem
17.00 Bānīša sagaidīšana Kalnienas stacijā
Lustīga dancošana kopā ar Alūksnes novada amatierkolektīviem, cienāšanās ar Gulbenes mājražotāju labumiem

Svinības Alūksnes stacijā
No 10.00 līdz 18.00:
Virtuāls ceļojums laikā un telpā – jauna un unikāla ekspozīcija stacijas bagāžas šķūnī
(atvērta no 2018. gada 1. septembra)
Ekspozīcija veltīta Baltijā vienīgajam pasažieru pārvadājumiem izmantotajam šaursliežu dzelzceļam. Desmit staciju stāstos tā vēstī par dzelzceļa vēsturi, dzīvesstāstiem, laikmetu ainām un bānīti kā palīgu, darba vietu un iedvesmas avotu.
Ekspozīcijas “Alūksnes bānīša stacija” apmeklējums par maksu.

No 14.30 līdz 17.30:
Koncerts “No sirds uz ziedu” kopā ar Ainaru Bumbieri, Alūksnes novada amatierkolektīviem, Valmieras Drāmas teātra aktieri Māri Bezmeru
GIF fotostudijas fotoatrakcija KASTEKUST

13. septembrī 20.00 Alūksnes Kultūras centra Lielajā zālē spēlfilma visai ģimenei “Bille” (režisore I. Kolmane). Ieeja: 3,00 EUR. Biļetes jau pārdošanā.
15. septembrī 18.00 Alūksnes Kultūras centra Kamerzālē stand-up komēdija “Humors pa latviski” – Maksims Trivaškevičs. Ieeja: 3,00 EUR. Biļešu rezervācija pa tālruni 29713688.
22. septembrī 19.00 Alūksnes Kultūras centra Lielajā zālē Rikardiona koncerts. Īpašie viesi: Kristīne Šomase, dziesminieks Haralds Sīmanis, grupas “Wake Up” vokālists Edgars Balodis. Par lustīgo, kustīgo un atraktīvo muzikālo pavadījumu rūpēsies mūziķu grupa. Ieeja: 6,00-12,00 EUR. Biļetes jau pārdošanā.
27. septembrī 20.00 Alūksnes Kultūras centra Lielajā zālē spēlfilma “Mērijas ceļojums”. Ieeja: 2,50 EUR.
28. septembrī 19.00 Alūksnes Kultūras centra Lielajā zālē muzikālās apvienības “Paldies, tev draugs” koncertizrāde “Ceļojošais vijolnieks”. Piedalās Andris Daņiļenko, Jānis Krūmiņš (“Apvedceļš”), Kaspars Pudniks (“Riči”), Antra Ozola (“Menuets”, “Tip Top”), Māris Trankalis, Ravita Kreicberga, Margarita Konošonoka, eksotisko deju teātris u.c. Ieeja: 8,00-14,00 EUR. Biļetes jau pārdošanā!
29. septembrī 15.00 pie Alūksnes Kultūras centra latvisko tradīciju pasākums bērniem “No Miķeļiem līdz Mārtiņiem”. Ieeja: bez maksas.

Alūksnes muzejā
Izstādes
Līdz 9. septembrim mākslinieces Zigrīdas Ilenānes gleznu izstāde “Vēlreiz”.
Līdz 9. septembrim tekstilmākslinieces Edītes Pauls-Vīgneres personālizstāde “Senās mežģīnes”.
No 15. septembra Alūksnes mākslinieku kopizstāde “Radošais malēnieša šūpulis”. 21. septembrī 16.00 izstādes atklāšana un tikšanās ar māksliniekiem.
J. Medmana privātā mēbeļu kolekcija izstādē “19. gs. muižkungu guļamistaba”.

Pastāvīgās ekspozīcijas
Alūksnes vēsturiskā un arheoloģiskā ekspozīcija “Laikmetu mielasts”.
Vienotā vēstures un arheoloģijas ekspozīcija, kur pie lielā mielasta galda satiekas laika periodi no aizvēstures līdz Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai.
“Fītinghofu zelta dzīsla Alūksnē”.
Ekspozīcijas pamatā fotomateriāli un citas vizuālas un tekstuālas liecības par Fītinghofu dzimtu un tās devumu Alūksnei.
“Asaru senkapi”.
Arheoloģijas ekspozīcija, kurā apskatāmi tādi unikāli priekšmeti kā divasmens zobens, zirgveida piekariņš un citas senlietas, kas iegūtas Alsviķu apkārtnē un ir raksturīgas seno latgaļu kultūrai 12.-13. gs.
“100 vēsturiski mirkļi Alūksnē”.
Izstādē atspoguļoti 100 dažādi vēsturiski mirkļi Alūksnē gadsimta griezumā, no 1918. līdz 2017. gadam. Izstāde skatāma digitālā formātā.
“Leo Kokle. Mākslinieka istaba”.
Izcila, tautā populāra un mīlēta gleznotāja un portretista piemiņai veltīta ekspozīcija, kurā apskatāmi mākslinieka darbi un personīgās lietas.
“Totalitārā režīma cietušo piemiņas istaba”.
Ekspozīcija veidota represiju atcerei un atspoguļo Alūksnes novada iedzīvotāju likteņgaitas Sibīrijā un Tālajos Austrumos. Tajā apskatāmi dokumenti, priekšmeti, fotogrāfijas un atmiņu stāsti.
“Skulptūras un citi nesenās pagātnes liecinieki”.
Daudzveidīgu tēlniecības darbu ekspozīcija, kurā apskatāmi gan profesionālu tēlnieku, L. Līces un G. Grundbergas darbi, gan padomju gados neatzītu autoru darbi.

Pasākumi
29. septembrī 11.00 Alūksnes muzejs un Alūksnes Tūrisma informācijas centrs aicina uz izzinošām aktivitātēm pasākumā “Alūksnes muižas parka pērles”.
Jauna muzejpedagoģiskā programma “Pa Fītinghofu pēdām”. Programmas mērķis izzināt baronu Fītinghofu atstāto kultūrvēsturisko mantojumu Alūksnē. Ilgums līdz 3 stundām.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Rakstnieku un dzejnieku likteņstāsti” (01.-30.09. abonementā); “Stāv dālija septembra vārtos…” (Ā. Elksne) /Rudens dzejā/(01.-30.09. abonementā); “Kas neiet uz priekšu, tas iet atpakaļ” - literatūra pašattīstībai un personīgai izaugsmei” (01.-30.09. lasītavā); “Riti raiti, dzejolīti!” /Dzejas dienām/ (01.-14.09. bērnu literatūras nodaļā), “Lasi un vērtē!” - Bērnu un jauniešu žūrijas - 2018 grāmatu kolekcijas izstāde (01.-30.09. bērnu literatūras nodaļā); “Sveicam dzejoļu un pasaku autori Inesi Zanderi” (03.-20.09. bērnu literatūras nodaļā); Alūksnes Mākslas skolas audzēkņu ilustrēto dzejas grāmatu izstāde “Zīmēju dzejoli” (01.-30.09. bērnu literatūras nodaļā).

Pasākumi, izstādes:
01.-20.09. Māra Salmiņa gleznu izstāde “Alūksnes motīvi” (bērnu literatūras nodaļā);
22.-30.09. Igora Kolosova gleznu izstāde (bērnu literatūras nodaļā);
12.09. Spēļu diena (bērnu literatūras nodaļā);
20.09. plkst. 14.30 Erudītu klubiņš par tēmu “Visums” (bērnu literatūras nodaļā);
25.09. Jauno grāmatu diena (abonementā);
27.09. plkst. 15.00 Lasīšanas sacensības bērniem “Ar grāmatu vasaras somā” noslēguma pasākums un čaklāko lasītāju apbalvošana (bērnu literatūras nodaļā).
18. septembrī 15.00 Alūksnes pilsētas bibliotēkā Edgara Aizstrauta atmiņu krājuma "Pirmā kilometrā" prezentācija. Grāmatā apkopotie atmiņu pieraksti vēstī par piedzīvoto filtrācijas nometnē Vorkutā 1945.–1946. gadā.

Alsviķu pagastā
7. septembrī 19.00 Alsviķu kultūras namā režisora A. Ēķa komēdija “Blēži”. Ieeja: 2 EUR.
10. septembrī 18.00 Alsviķu kultūras namā atsākas vingrošanas nodarbības projekta “Dzīvo vesels Alūksnes novadā” ietvaros.
14. septembrī 19.00 Alsviķu kultūras namā režisores I. Kolmanes filma “Bille”. Ieeja: 2 EUR.
19. septembrī 10.00 Alsviķu kultūras nama senioru kopas “Noskaņa” dalībnieku ikmēneša tikšanās ar sportiski atraktīvām izdarībām.
Alsviķu bibliotēkā literatūras izstādes: “Kaut visiem labiem cilvēkiem labi klātos!” - rakstniekam Vilim Veldrem - 110, “Es gribu zināt dziesmu, ko tas brīnums teiks, kad ziedlapas kā lūpas zeltā sauli sveiks!” - dzejniecēm Inesei Zanderei - 60, Birutai Skujeniecei - 130, tēlniecei Lilijai Līcei - 105.
Strautiņu bibliotēkā literatūras izstāde: dzejniecei Inesei Zanderei - 60, tematiskās izstādes: “Zinību diena”, “Grāmatas pašiem mazākajiem”.

Annas pagastā
Annas pagasta bibliotēkā literatūras izstādes: “Dzeja Latvijai”; mūzikas skolotājam, diriģentam un literātam Alfredam Dāvidam – 95, rakstniecei, tulkotājai, diplomātei Annai Žīgurei - 70.
6. oktobrī 18.00 Annas pagasta Ezeriņu kapos svecīšu vakars.

Ilzenes pagastā
11. septembrī 10.00 aicinām doties ekskursijā uz Api, apmeklēt dzejnieces, prozaiķes, dramaturģes, tulkotājas Elīnas Zālītes memoriālo māju un citus tūrisma objektus. Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālruni 29398913.
Ilzenes bibliotēkā literatūras izstādes “Ceļojums kopā ar latviešu dzeju”, “No galotnes, no lapotnes”, pārrunas par novadnieka Daiņa Deigeļa dzeju.

Jaunannas pagastā
Jaunannas bibliotēkā literatūras izstādes: „Gleznošana ar vārdiem” - Dzejas dienām veltīta izstāde, “Lasi grāmatas un vērtē!” - Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas - 2018 grāmatu kolekcija.

Jaunalūksnes pagastā
No 1. septembra līdz 31. oktobrim Kolberģa tautas nama foajē izstāde “No Birzgaļu dzimtas pūra lādes”.
26. septembrī 13.00 Kolberģa tautas namā senioru rīkotā “Rudens garšu pēcpusdiena” un Jaunalūksnes bibliotēkas konservēšanas rokasgrāmatu parāde “Gardāko recepšu laiks”.
Jaunalūksnes bibliotēkā literatūras izstādes: “Nav īsta dižuma tur, kur nav vienkāršības, labsirdības un patiesības” (Ļ. Tolstojs); “Dzejoļi rodas arī sapnī” - Inesei Zanderei - 60; “Gardāko recepšu laiks. Konservēšana”; 04.09. Jaunieguvumu diena - grāmatu apskats.
Bejas bibliotēkā literatūras izstādes: “Vai tu dzīvo Kuldīgā, Pekinā vai Romā, pirmā skolas diena nāk – nāk un sēžas somā” (Zinību diena), “Galvenais līdzeklis, lai varētu priecīgi dzīvot, ir ticība, ka dzīve dota priekam. Ja prieks beidzas, meklē, kur esi kļūdījies” (krievu rakstniekam Ļevam Tolstojam – 190), “Trīs Miķeļi bungas sita vārtu staba galiņā; Nākat, meitas, skatīties, kur sitās maizes tēvi” (Miķeļdiena - rudens saulgrieži un gada auglīgās daļas aizvadīšanas svētki); 26.09. Bejas bibliotēkas lasītāju klubiņa dzejas dienu pasākums “Ar Latviju sirdī es eju…”, iesaistot Bejas pamatskolas skolēnus.

Jaunlaicenes pagastā
22. septembrī 20.00 Jaunlaicenes tautas namā “Danču vakars tautiešiem”. Gaidīti visi, kas mīl dzīvi un kustību. Ieeja: 1,50 EUR.
Jaunlaicenes muižas muzejā:
Pamatekspozīcijas: “Jaunlaicenes muiža”, “Malēnieši Opekalna draudzē”; izstādes: “Mana Latvija, Malēnija mana” - izstāde ar izzinošām nodarbībām, “Malēnieša raksturs jeb ak, prieks, ak, lustes, ak, borģele!” - pagalma izstāde ar aktīvu darbošanos (apmeklējumam jāpiesakās iepriekš);
Skolas gaitas uzsākot, muzejs piedāvā: izglītojošo nodarbību „Skološanās ne pa jokam” - saruna par 18.-19. gs. skolām un mācīšanas metodēm, praktiskās nodarbības boksterēšanā, rakstīšanā ar grifelēm u.c., lekciju „Lintenes meitu skola” - par meiteņu mācību iestādi ar augstāko mācību kursu Opekalna draudzes teritorijā, sadzīve, mācību un audzināšanas metodes;
Pasākumi: kāzu un krustabu pasākumi, kāzu jubilejas, dzimšanas dienas pasākumi bērniem, pieaugušajiem, tematiskie pasākumi ģimenēm, draugiem, darba kolektīviem un domubiedriem.
Citas muzeja piedāvātās nodarbības un lekcijas skatīt: www.draugiem.lv/jaun.muz./

Kalncempju pagastā
29. augustā 16.00 Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā TLMS “Kalme” izstādes “No dabas ziedu vainadziņš, man krāsains dzīpariņš” atklāšana. Izstāde skatāma līdz 20. oktobrim.
8. septembrī no 13.00 Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā Pļaujas svētki:
Moto: Satikšanās ar latvieša sētu, saimi un Visumu
Vidzemes lauku sētas darbu darīšana, dziedāšana, dancošana un andelēšanās
13.00 Svētku atklāšana
13.30 Darbu darīšana
SAIMES MĀJĀ – maizes cepšana, Galgauskas mazpulks
SAIMES MĀJAS PAGALMĀ – kartupeļu rīvēšana, piena seperēšana, kāpostu skābēšana
LAIDARĀ – TLMS “Kalme” izstāde
LABĪBAS ŠĶŪNĪ – linu apstrāde kopā ar Briežuciema etnogrāfisko ansambli
PIE LABĪBAS ŠĶŪŅA – piemājas saimniecības “Melderpuļķi” kazu demonstrācija un siera degustācija
ZEM ĀBELES – puļķu maizes cepšana
KLĒTĪ – medus sviešana
RIJĀ – labības kulšana ar spriguļiem
PIE PIRTS – veļas mazgāšana
PIE MOTORŠĶŪŅA – labības kulšana ar kuļmašīnu
PIE PŪNĪTES – zupas vārīšana un degustācija
SMĒDĒ – kalšanas darbi kopā ar amatnieku Laimoni Bāliņu
PIE SMĒDES – amatnieka Ērika Kanaviņa darbnīca un pankūku cepšana
STARP SMĒDI UN RATNĪCU – TLMS “SAGŠA” un Laimdotas Kliesmetes keramika
ZIRGU INVENTĀRA ŠĶŪNĪ – z/s “Apkalnmājas” ādas apstrāde un zirglietu darināšana
PIE ZIRGU INVENTĀRA ŠĶŪŅA – Alūksnes novada mazpulku darbi
RATNĪCĀ – karošu grebšana kopā ar Laimoni Lapsu
LAIDARA NOJUMĒ – radošās darbnīcas - smilšu aplikācijas
ATRAKCIJU LAUKUMĀ – amatnieku un mājražotāju andele, vizināšanās ar zirgiem
STARP INFO un SAIMES MĀJU – klūdziņu pinumi, ozolzīļu kafijas baudīšana
Pasākuma laikā mazpulki veidos latvju zīmes no dabas materiāliem.
13.00 Mājražotāju un amatnieku tirdziņš
14.00 Alūksnes novada amatiermākslas kolektīvu koncerts
16.00 UMURKUMURS
16.30 Rēzeknes vidējās paaudzes deju kolektīva “Dziga” koncerts
18.00 Cēsu teātra izrāde, Ā. Alunāns “Mucenieks un muceniece”
19.30 Latviešu ekoloģiskās mūzikas grupas “Ducele” koncerts
21.00 Festivāla “Latvijas Goda aplis” gaismas iedegšana

11.09.-19.10. Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā izglītojošā programma “Spēles un rotaļas Ates sētā” pirmsskolas un skolas vecuma bērniem.
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā:
Atraktīvas un izzinošas ekskursijas ar līdzdarbošanos visām vecuma grupām un izglītojošās programmas:
“Čaklā bitīte” - stāsts par bitēm un medu pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu grupām,
“Veļas diena” - sārma gatavošana, veļas mazgāšana ar koka veļas mazgājamo mašīnu, velēšana, gludināšana ar ogļu gludekli,
“Neba maize pati nāca” - stāsts par maizes ceļu no grauda līdz maizes kukulim,
kāzu programma „Darbi lauku sētā” – atraktīva programma jaunlaulātajiem un kāzu viesiem ar līdzdarbošanos un kopā dziedāšanu,
“No linu pogaļas līdz kreklam – stāsts par linu audzēšanu un apstrādi ar aktīvu līdzdarbošanos.
Kalncempju bibliotēkā literatūras izstāde: dzejniecei Inesei Zanderei – 60.

Liepnas pagastā
22. septembrī no 10.00 pie Liepnas tautas nama Miķeļdienas tirdziņš ar ražas izstādi, 13.00 tautas namā sadancis “Pīlādžu liesmās”.
30. septembrī Liepnas pagasta kapsētās Svecīšu vakars - 15.00 Sprinduļkalna kapsētā, 16.00 Saidu kapsētā, 17.00 Liepnas centra kapsētā.
1. oktobrī 15.30 Liepnas tautas namā leļļu teātris “Tims” ar izrādi “Draudzības skola”.
Liepnas pagasta bibliotēkā pasākums “Skolas ikdiena – bibliotēka” (bērnudārza bērniem) - ekskursija bibliotēkā, viktorīna zinātkārajiem, spēle; “Bērnu žūrija uzsāk darbu” - grāmatu apskati, viktorīna par izlasītajām grāmatām; latviešu rakstniecei Inesei Zanderei – 60: kopā ar skolēniem dzejnieces darbu reklāma un lasījumi; 1.-4. klasei radošā darbnīca “Ilustrē dzejoli” Dzejas dienai.

Malienas pagastā
20. septembrī 15.00 Malienas tautas nama mazajā zālē literāri muzikāla pēcpusdiena “Nesaki - rudens…”.
27. septembrī 14.00 Malienas tautas nama mazajā zālē senioru kopas dalībnieku Miķeļdienas ballīte.
Malienas bibliotēkā literatūras izstādes: dzejniecei Inesei Zanderei - 60, “Miķeļi - rudens saulgrieži”, “Ik skolotājs ir burvis”, “Septembris - dzejas dienu mēnesis”.

Mālupes pagastā
7. septembrī 19.00 Mālupes Saieta namā izstāde - degustācija “Tomāta pasaules dažādība”. Izstādē būs skatāmas vairāk par 100 tomātu šķirnēm, kas audzētas Ivetas Jogures saimniecībā.
26. septembrī 18.30 Mālupes Saieta namā pašdarbības kolektīvu dalībnieku tikšanās, uzsākot jauno sezonu. Gaidīsim arī jaunus dalībniekus!
29. septembrī 18.00 Mālupes kapos Svecīšu vakars.
30. septembrī 13.00 Mālupes Saieta namā senioru dienai veltīts pasākums.

Mārkalnes pagastā
3.-8. septembrī Mārkalnes pagasta bibliotēkā jaunrades konkurss bērniem un jauniešiem “Es rakstīšu par…”.
No 4. septembra Mārkalnes pagasta bibliotēkā literatūras izstādes: “…atmiņās vēl gribas klusu, klusu man savu dzīves dziesmu otrreiz izdziedāt”- skolotājam, diriģentam, literātam Alfredam Dāvidam – 95, “Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija 2018”, “Starp dzejas rindām”.
No 27. septembra atsāksies bezmaksas vingrošanas nodarbības fizioterapeita A. Grīnberga vadībā (katru ceturtdienu 16.30 Mārkalnes tautas namā).
28. septembrī 13.00 Mārkalnes tautas namā senioru pēcpusdiena.

Pededzes pagastā
6. septembrī 12.00 Pededzes tautas namā novadpētniecības lasījumi par Pededzi.
22. septembrī 16.00 Kūdupes kapos svecīšu vakars.
22. septembrī Pededzē pasākums “Nāc manā dārziņā” - gaidām Jūs uz pasākumu ar pušķi no dārziem un laukiem. Labāko gaida balva. Programmā:
- “Tradīciju dārza” atklāšana,
- tirdziņš “Viss no dārza un pļavām, viss dārzam un pļavām”,
- vakarā atpūta tiem, kas strādā dārzā un pļavā.
Pededzes bibliotēkā 3. septembrī 10.00 Zinību dienai veltīta literatūras izstāde “Kā putni no rīta salido bērni – uz skolu, uz bērnudārzu…” un rokdarbu izstāde “Rudenim nākot visspožākās krāsas cenšas ikviens sevi izdaiļot”, 4. septembrī 10.00 literatūras izstāde “Palieciet arvien valstij un sev uzticīgi” (Kārlim Ulmanim - 141), 14. septembrī 10.00 Jauno grāmatu izstāde - apskats bērniem “Paraugies, kā daba zied”, 13.00 Dzejas diena senioriem “Laba sirds ir visa sākums”.
Pededzes tautas namā apskatāma ekspozīcija “Latvijai 100 gadi” – “Iemūžināts laiks - paletē stils, siluets un līnijas”.

Veclaicenes pagastā
1. septembrī 11.00 Veclaicenes bibliotēkā radošā darbnīca bērniem “Šurp grāmatas uz skolu”.
8. septembrī Veclaicenes pagastā 11.00 biedrību saiets “Igaunijas-Latvijas sadarbības diena” “Veclaicene nākošajā simtgadē”.
14. septembrī Veclaicenes pagastā pasākumu cikla “Latvija 100” ietvaros – “Kāpsim, dziedāsim, iepazīsim mūsu puses 100 kalnus” - “Leģeņu kalns” un tā apkārtnes 9 kalni. 17.00 tiekamies autobusa pieturā „Raitnieki” (autoceļš Bārdaskrogs-Korneti). Sākam pārgājienu uz Leģeņu kalnu, dodamies uz “Mucenieku” saimniecību iepazīt lauku sētas iemītniekus. Mucenieku kalna pakājē skatīsimies kino un baudīsim Dzērves ezera zivju zupu.

Zeltiņu pagastā
29. septembrī 16.00 Zeltiņu tautas namā savu koncertprogrammu piedāvā solistu apvienība “Jubilāri” - Andris Eriņš (“Dricānu dominante”), Andris Baltacis (“Baltie lāči”), Gints Ločmelis (“Ginc un Es”), Aldis Kise. Koncerta ilgums 1 st. 20 min. Ieeja 4 EUR, biļetes pārdošanā no 17. septembra, informācija pa tālruni 29492284.
29. septembrī 18.00 Zeltiņu kapsētā Svecīšu vakars.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstādes: “Ar vārdiem uzgleznot - tā tikai dzejnieks prot”, “Vārdiņi kārtojas dzejolī” (I. Zanderei - 60), “Latviskā dzīvesziņa – Miķeļi”; Jauno grāmatu apskats.

Ziemera pagastā
12. septembrī 12.00 Māriņkalna tautas namā senioru pēcpusdiena.
29. septembrī 14.00 Māriņkalna tautas namā Jaunlaicenes amatierteātra “Jumts” izrāde - E. Cālīša komēdija 3 cēlienos “Mūža maize”. Ieeja” 2,00 EUR.
Māriņkalna bibliotēkā “Skolas dienas nāk un sēžas manā mugursomā” (dzejniecei I. Zanderei – 60), “Miķeļi – rudens saulgriežu laiks”, “Bērnu un Vecāku žūrija – 2018” grāmatu kolekcija ,,Nāc un lasi!”; sadarbībā ar Veclaicenes kultūras darbiniekiem – pasākums “,Mūsu puses un tālākie 100 kalni, tos izzini un iepazīsti’’ – Leģeņu kalns un tā apkārtnes kalni 14. septembrī, “Pastaiga pa rudens burtu taku…” (bibliotekārā stunda par I. Zanderes jaunākajiem dzejas izdevumiem).