Kultūras pasākumu mēneša plāns

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā maijā

Sporta pasākumi
1. maijā 16.00 – 19.00 pie Alūksnes vidusskolas orientēšanās sacensības “HORIZONTS”.
10. maijā 16.30 – 18.30 Tempļakalnā skriešanas seriāls “Alūksnes pavasaris”.
12. maijā 10.00 Pilssalas stadionā “Pavasara kausa” izcīņa minifutbolā.
15. maijā 16.00 – 19.00 pie autobusu pieturas “Liepkalni” orientēšanās sacensības “HORIZONTS”.
17. maijā 16.30 – 18.30 Jāņkalniņā skriešanas seriāls “Alūksnes pavasaris”.
20. maijā 11.30 Zeltiņos skriešanas seriāls “Mizojam, ka prieks”.
24. maijā 16.30 – 18.30 Alūksnes Muižas parkā pie Eola tempļa skriešanas seriāla “Alūksnes pavasaris” noslēguma kārta.
26. maijā 11.00 Pilssalas stadionā Starptautiskas sacensības vieglatlētikā “Alūksnes kausi 2018”.
29. maijā 16.00 – 19.00 Rezakā orientēšanās sacensības “HORIZONTS”.

Alūksnē
3. maijā 19.00 Alūksnes Kultūras centrā Alūksnes novada pašvaldības Pagodinājumu kultūrā, sportā, izglītībā un uzņēmējdarbībā pasniegšanas ceremonija un vokālās grupas “Latvian voices” koncertprogramma. Ieeja: bez maksas.
4. maijā 13.00 – 16.00 pie Alūksnes Kultūras centra Baltā galdauta svētki “Iepazīsti Latviju”. Piedalās danču un folkloras kopas. Ieeja: bez maksas.
12. maijā 17.00 Alūksnes Kultūras centrā Alūksnes Bērnu un jauniešu centra deju kolektīva “Enku – drenku” Pavasara koncerts. Ieeja: bez maksas.
13. maijā 11.00 Alūksnes Kultūras centrā Alūksnes un Apes pilsētas mazo vokālistu konkurss – koncerts “Cālis 2018”. Svētku koncerts māmiņām un ģimenēm. Ieeja: bez maksas.
18. maijā 19.00 Alūksnes Kultūras centrā ASV vēstniecība piedāvā Vašingtonas programmu “American Music Abroad”. Ieeja: bez maksas.
19. maijā 15.00 Alūksnes Kultūras centra Kamerzālē Alūksnes Kultūras centra Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātra “Slieksnis” izrāde “Augstākais bauslis”. Ieeja: 2,50 EUR.
20. maijā 18.00 Alūksnes Kultūras centrā jubilejas koncerts “Olgai Dreģei 80”. Ieeja: 12,00 – 20,00 EUR.
25. maijā 15.00 - 22.00 Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā “PaGALMA svētki” ar radošajām darbnīcām, koncertiem un dažādām aktivitātēm.
26. maijā 22.00 Alūksnes Pilssalas estrādē vasaras sezonas atklāšanas pasākums, zaļumballe kopā ar grupu “Propellers”.

Alūksnes muzejā
Izstādes
No 12. maija kolekcionāra Jāņa Bites seno rotaļlietu izstāde “Rotaļlietu stāsts”.
No 19. maija sezonas izstāžu zālē “Tornītis” izstāde “Bērnības laiks. Toreiz un tagad”.
Radio žurnālistes Ilonas Jahimovičas antīko spogulīšu izstāde “Spogulīt, spogulīt…”.
J. Medmana privātā mēbeļu kolekcija izstādē “19.gs. muižkungu guļamistaba”.

Pastāvīgās ekspozīcijas
Alūksnes vēsturiskā un arheoloģiskā ekspozīcija „Laikmetu mielasts”. Vienotā vēstures un arheoloģijas ekspozīcija, kur pie lielā mielasta galda satiekas laika periodi no aizvēstures līdz Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai.
“Asaru senkapi”. Arheoloģijas ekspozīcija, kurā apskatāmi tādi unikāli priekšmeti kā divasmens zobens, zirgveida piekariņš un citas senlietas, kas iegūtas Alsviķu apkārtnē un ir raksturīgas seno latgaļu kultūrai 12.-13.gs.
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”. Izcila, tautā populāra un mīlēta gleznotāja un portretista piemiņai veltīta ekspozīcija, kurā apskatāmi mākslinieka darbi un personīgās lietas.
„Totalitārā režīma cietušo piemiņas istaba”. Ekspozīcija veidota represiju atcerei un atspoguļo Alūksnes novada iedzīvotāju likteņgaitas Sibīrijā un Tālajos Austrumos. Tajā apskatāmi dokumenti, priekšmeti, fotogrāfijas un atmiņu stāsti.
„Skulptūras un citi nesenās pagātnes liecinieki”. Daudzveidīgu tēlniecības darbu ekspozīcija, kurā apskatāmi gan profesionālu tēlnieku, L. Līces un G. Grundbergas darbi, gan padomju gados neatzītu autoru darbi.

Pasākumi
19. maijā 18.00 – 00.00 Muzeju nakts “Bērnības šūpulis”.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Ziedoņa laikā”/ Imantam Ziedonim – 85/ (02.-31.05. abonementā); “Tu saudzīgiem vārdiem dvēseli glāsti…” (K. Apškrūma) /Mātes dienai/ (02.–31.05. abonementā); “Latviešu literatūras gada balvas laureāti un nominanti” (02.- 31.05. lasītavā); “Mīļo debestiņ, man izbira saule” - dzejniekam I. Ziedonim jubileja (02.-14.05. bērnu literatūras nod.), “Starp mammu un tēti vidiņā es…” (M. Laukmane)” (07. – 14.05. bērnu lit. nodaļā).

Pasākumi, izstādes:
2.-31. maijā Janas Rāgas fotoizstāde “Mēs redzam to, ko gribam just” (lasītavā),
9. maijā 14.00 Radošā darbnīca “Uzdāvini māmiņai!” (bērnu literatūras nodaļā),
22. maijā 14.30 Erudītu klubiņa nodarbība “Ko tu zini par drošību?” (bērnu literatūras nodaļā),
28. maijā Jauno grāmatu diena, 12.00 jauno grāmatu apskats (abonementā).

Alsviķu pagastā
3. maijā 12.00 Alsviķu muižas parkā Baltā galdauta svētku ieskaņu pēcpusdiena (kopsim teritoriju, veidosim puķudobi, stādīsim liepu, vienosimies kopīgā dziesmā, mielosimies ar līdzi paņemto un sarūpēto cienastu). Priecāsimies par ikvienu apmeklētāju!
15. maijā 10.00 Alsviķu kultūras namā senioru kopas “Noskaņa” dalībnieku ikmēneša tikšanās – saruna ar VSAA Alūksnes klientu apkalpošanas centra inspektorēm par pensiju un citiem jautājumiem.
16. maijā 18.00 Alsviķu kultūras namā saruna ar stila konsultanti Antru Reismani par jaunākām pavasara/vasaras modes tendencēm, par esošu aksesuāru izmantošanu, papildināšanu, auguma korekciju ieviešanu ar tiem u.c.
25. maijā 16.00 PII “Saulīte” bijušo absolventu un darbinieku radošā pēcpusdiena. Sīkāka informācija un pieteikšanās līdz 20. maijam pa tālruni 26567521 (Marina).
26. maijā 13.00 Strautiņos pie pamatskolas STRĪTBOLA turnīrs jauniešiem. Sīkāka informācija: www.abjc.lv
2. jūnijā 17.00 Alsviķu kultūras namā Bērnu svētki “Kur dzīvo laime?” kopā ar bērnu vokālajiem ansambļiem un solistiem, atrakcijām, dažādām jautrām izdarībām un diskoballīti ar DJ Gagadance. Ieeja: bez maksas.
Alsviķu bibliotēkā literatūras izstādes: “Kāda man dīvaina gaume – mīlu es tikai trīs. Tevi, kas bija un nāca, tevi, kas blakus nu stāv, tevi, ko sirds un prāts meklē un kuras nav” - dzejniekam Imantam Ziedonim - 85, vēsturniekam, rakstniekam, tiesībzinātniekam Arvedam Švābem - 130, “Maz ticams dēku stāsts ir dzīve mana” - rakstniekam, publicistam Ērikam Hānbergam – 85; tematiskās izstādes: Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadienai veltīta novadpētniecības materiālu izstāde “Kā dzīvojām un strādājām pirms 4. maija”, Mātes diena - “Tavas rokas vēju glāsta, tavas rokas sauli nes, nav par tavām rokām labām siltākas uz pasaules”.
Strautiņu bibliotēkā literatūras izstādes: dzejniekam Imantam Ziedonim - 85, rakstniekam Ērikam Hānbergam - 85, rakstniekam Arvedam Švābem – 130; tematiskās izstādes: “Latvijas vēstures lapas šķirstot”, „Tavas rokas sauli nes”... (veltīta Mātes dienai).

Annas pagastā
3. maijā 11.00 Annas bibliotēkā Baltā galdauta svētki. Annas pagasta stāsts “No savas sētas plašajā pasaulē”, kopīgas dziesmas, sarunas un cienasts.
19. maijā 13.00 Annas kultūras namā pēcpusdiena senioriem “Maija burvības ziedošajā virpulī” kopā ar draugiem.
Annas bibliotēkā izstādes: “Annas pagasta stāsts fotogrāfijās”, “Ir lietas, ko cilvēki neaizmirst”, rakstniekam, publicistam Ērikam Hānbergam – 85, “Paredzēs, redzēs un ieredzēs”, dzejniekam Imantam Ziedonim - 85.

Ilzenes pagastā
4. maijā 16.00 Ilzenes pagasta centrā (pie estrādes) Baltā galdauta svētki “Ilzene – mana liepziedu zeme”. Radīsim paliekošu dāvanu – stādīsim liepas par godu Latvijas simtgadei, atklāsim latvju spēka zīmi, baudīsim pašu sarūpētu cienastu pie balti klāta galda. Svinēsim svētkus kopā! Uz pasākumu aicina biedrība “Ilzenes attīstībai” sadarbībā ar SKIIM centru “Dailes”.
18. maijā 10.30 pie Ilzenes pamatskolas Ģimeņu aktīvās atpūtas diena.
Ilzenes bibliotēkā literatūras izstādes: 1991. gada 4. maijs Latvijas vēsturē, “Praktiskais romantiķis Ē. Hānbergs” - rakstniekam, publicistam Ē. Hānbergam – 85,“Skrien mirklis caur mūžību” - dzejniecei M. Laukmanei – 65, “Kamēr saules ritulis debesīs” - dzejniecei M. Svīķei – 50; jauno grāmatu diena (11.05.)

Jaunannas pagastā
4. maijā 11.00 parkā pie Jaunannas tautas nama simtgades ozola stādīšana. Ozolu stādīs stiprās ģimenes, šo brīdi svinīgāku darīs Jaunannas tautas nama vokālie ansambļi un bērnu un jauniešu teātris “EJam!”.
13. maijā 14.00 Jaunannas tautas namā Mātes dienai veltīts uzvedums „Ūsainīša raibā diena” piedāvā Jaunannas bērnu un jauniešu teātra “EJam!” jaunākā grupa.
23. maijā 10.00 Jaunannas tautas namā senioru ikmēneša tikšanās.
30. maijā 14.00 Jaunannas tautas namā Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas koncerts „Pa taciņu uz vasaru es eju...”.
6. un 7. jūnijā Jaunannā Mākslas plenērs.
Jaunannas bibliotēkā literatūras izstādes: „Dzejā elpas rāviens drošs” dzejniekam Imantam Ziedonim- 85; „Sūrs laiks un pretrunīgs gājums” rakstniekam Jānim Mauliņam - 85.

Jaunalūksnes pagastā
5. maijā 14.00 Kolberģa tautas namā mūsdienu deju grupa drupačiņas ielūdz uz koncertu “Caur deju mīlam Latviju”, koncertā piedalās deju grupas no Balviem, Baltinavas, Alūksnes, Smiltenes un Kolberģa. Ieeja: 1,50 EUR. Pēc koncerta diskotēka. Ieeja: 2,00 EUR.
No 8. maija līdz 31. maijam Bejas novadpētniecības centrā Alūksnes bibliotēkas ceļojošā izstāde “Alūksnes Mobilo strēlnieku bataljona izveidošana”, papildinājumā eksponāti no Ērika Meļņa privātkolekcijas.
8. maijā 13.30 Bejas novadpētniecības centrā tikšanās ar Alūksnes Mobilo strēlnieku bataljona pirmo komandieri, atvaļināto pulkvedi, militāro zinātņu doktoru Ēriku Melni.
19. maijā 19.00 Kolberģa tautas namā deju kolektīvu koncerts sadancis “Ielūdz “Kolberģis””. Sadancos deju kolektīvi no Limbažu, Gulbenes, Kocēnu un Alūksnes novadiem. Ieeja: 1,50 EUR.
23. maijā apliecinot savu mīlestību Latvijai, izzinošs brauciens senioriem: Smiltenes novads (Mēru muiža), Valkas novadu (“Ielīcas”, etnogrāfiskā sēta, kur uzņemta filma “Pūt, vējiņi”, Vijciema čiekuru kalte), Strenču novads (Sedas pilsēta, Strenču ev. lut baznīca, z/s “Puntiņi” smiltsērkšķu produkcijas un mājas saldējuma ražotne, Jaunklidža saieta nams – bibliotēka, Strenču kokaudzētava, Jērcēnu muiža un medību trofeju izstāde), Beverīnas novads (šokolādes ražotne “R CHOCOLATE”, filcētava “Beverīnas veltņi”, šova “Īstās latvju saimnieces” uzvarētājas Zandas Žentiņas ģimenes lauku sēta “Vīnkalni” ar brīvdabas picēriju un senlietu ekspozīciju). Pieteikšanas (līdz 18. maijam) un informācija pa tālruni 25775584.

Jaunlaicenes pagastā
4. maijā no Jaunlaicenes tiek organizēts kopīgs brauciens uz Baltā galdauta svētkiem pie Alūksnes Kultūras centra. Sīkāka informācija pa tālruni 29123994.
13. maijā 16.00 Jaunlaicenes tautas namā koncertstāsts I. Ziedonis “Dzintara pasakas” ar Santas Sāres-Geržas piedalīšanos. Koncertā iekļautas skaistākās latviešu dziesmas ar I. Ziedoņa vārdiem. Ieeja 2,00 EUR.
18. maijā 13.00 Jaunlaicenes tautas namā atpūtas pēcpusdiena Jaunlaicenes senioriem. Ar izrādi viesosies Māriņkalna tautas nama senioru radošā grupa.
25. maijā Jaunlaicenē pasākuma cikla Latvijai 100 ietvaros “Sarunas 10x10”. Sīkāka info, sekojot reklāmām avīzēs un sociālajos tīklos draugiem.lv, facebook.com.
2. jūnijā 19.00 Jaunlaicenes tautas namā amatierteātra “Jumts” pirmizrāde - E. Cālīša komēdija 3 cēlienos “Mūža maize”. Ieeja 2,00 EUR.
2. jūnijā 22.30 Jaunlaicenes brīvdabas estrādes atklāšanas balle. Par balles mūziku gādās “Ballīšu Orķestris” no Valmieras. SUPER deju mūzika dažādām gaumēm! Ieeja 3,00 EUR.
Jaunlaicenes muižas muzejā:
pamatekspozīcijas: “Jaunlaicenes muiža”, “Malēnieši Opekalna draudzē”,
no 3. maija izstāde “Mana Latvija, Malēnija mana” – stāsta par notikumiem no valsts dibināšanas laika līdz 1940. gadam,
izglītojošā programma 8. klašu skolēniem “Teatralizētas krustabu izdarības pēc sentēvu rituālu motīviem” - krustabām veltīto tautasdziesmu pētījumu iepazīšana, krustabu rituālu izspēlēšana lomu spēlēs,
izglītojošā nodarbība “Dārgumu meklēšana” – Jaunlaicenes muižas iepazīšana un apslēpto dārgumu meklēšana,
citas muzeja piedāvātās nodarbības un lekcijas skatīt: www.draugiem.lv/jaun.muz./,
19. maijā 19.00 - 24.00 muzeju nakts pasākums “Malēnijas šūpulī izšūpotie”,
Kāzu un krustabu pasākumi, dzimšanas dienas pasākumi gan bērniem, gan pieaugušajiem, tematiskie pasākumi ģimenēm, draugiem, darba kolektīviem un domubiedriem.

Kalncempju pagastā
Kalncempju bibliotēkā literatūras izstāde - rakstniekam, publicistam Ērikam Hānbergam - 85.
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā:
līdz 6. maijam Brigitas Ektermanes un Daigas Kalinkas gleznu izstāde,
19. maijā 19.00 Muzeju nakts, moto: “Lauku mājas ir tautas šūpulis” (K. Ulmanis) 19.30 - izstādes atklāšana kopā ar Balvu novada Kubulu pagasta kultūras nama jaukto vokālo ansambli; 20.30 un 21.30 “Tu izsēji Latvijas zemē graudus no pelavām tīrus” filma par muzeja dibinātāju Viktoru Ķirpu, 20.00 – 24.00 radošā darbnīca ar Rudīti Liepiņu, orientēšanās lauku sētā, atvērtā durvju diena krātuvē, veselības uzlabošana aptiekas stūrītī, laimes rats,
Izzinošas ekskursijas un izglītojošās programmas ar līdzdarbošanos visām vecuma grupām. Visas izglītojošās programmas piedāvājam, iepriekš piesakoties,
“Čaklā bitīte” - stāsts par bitēm un medu pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu grupām. Cienasts – maize un medus,
“Veļas diena” - sārma gatavošana, veļas mazgāšana ar koka veļas mazgājamo mašīnu, velēšana, gludināšana ar ogļu gludekli. Piedāvājums spēkā āra apstākļos. Programma piemērota dažādu vecumu auditorijai. Jaunākajiem apmeklētājiem tā papildināta ar multiplikācijas filmu par darbu norisi,
“Neba maize pati nāca” - stāsts par maizes ceļu no grauda līdz maizes kukulim, izmantojot muzeja krājuma priekšmetus. Programma piemērota dažādu vecumu apmeklētājiem. Jaunākajiem apmeklētājiem tā papildināta ar multiplikācijas filmu par darbu norisi,
Kāzu programma „Darbi lauku sētā” – atraktīva programma jaunlaulātajiem un kāzu viesiem ar līdzdarbošanos un kopā dziedāšanu.
2. jūnijā 18.00 pie pagasta pārvaldes ēkas Kalncempju sabiedriskais centrs aicina uz Kalncempju pašdarbnieku un viesu koncertu brīvā dabā “Ieraudzīt mirdzumu rasas lāsē...”. Ieeja brīva.

Liepnas pagastā
4. maijā 14.00 Liepnas tautas namā svētku koncerts “Baltu galdautu Tev klājam”.
11. maijā 19.00 Liepnas tautas namā Medņevas tautas nama dramatiskā kolektīva “Savējie” izrāde - Danskovīte “Tāva meitas”.
19. maijā 20.00 Liepnas tautas namā Liepnas tautas nama dramatiskā kolektīva “Troksnis” teātra izrādes.
27. maijā 14.00 Liepnas katoļu baznīcā Lapšānu ģimenes koncerts.
2. jūnijā 19.00 Liepnas tautas namā Otrais Tautas muzikantu saiets Liepnā. Muzikanti aicināti pieteikties, zvanot pa tālruni 29438300.
Liepnas pagasta bibliotēkā literatūras izstāde “Lai dzīvo ģimene!” - Ģimenes dienai (2.05.-25.05.); Mātes dienai veltīta tematiskā izstāde “Ak, māt, Tev manā sirdī liela vieta!” /E. Zālīte/ (2.05.-15.05.); radošā meistardarbnīca skolas vecuma bērniem - gatavosim dāvanas savām māmiņām (7.05.).

Malienas pagastā
4. maijā 14.00 Malienas tautas namā dokumentāla ģimenes filma "Turpinājums" (režisors Ivars Seleckis), 15.30 asa sižeta vēsturiska piedzīvojumu filma "Nameja gredzens" (rež. Aigars Grauba), 17.30 – 19.00 akcija "Izdziedam 100.lv" ar iespēju ikvienam interesentam interaktīvi iedziedāt Latvijas simtgades dziesmas, 19.00 Imanta Kalniņa dziesmu programma “Mēs satiksimies iekšup vīdamies” Annas kultūras nama jauktā vokālā ansambļa “Tik un tā” izpildījumā.
11. maijā 12.00 Malienas tautas namā Malienas pamatskolas skolēnu Mātes dienas koncerts.
Malienas bibliotēkā literatūras izstādes: “Man nevajag daudz - man vajag mazliet” (dzejniekam Imantam Ziedonim - 85), rakstniekam, publicistam Ērikam Hānbergam - 85, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīta izstāde “Baltās cerību dūjas”, Mātes dienai veltīta izstāde “Tu esi vismīļākā”; pasākums topošajiem skolniekiem “Mēs bērnudārzam sveikas sakām”.

Mālupes pagastā
17. maijā 16.00 Mālupes Saieta namā rokdarbu pulciņa „Annele” izstādes “Raibu raibā pasaulīte” atklāšana.
26. maijā 19.30 Mālupes brīvdabas estrādē vasaras sezonas atklāšanas koncerts “Laika upe Pededze”. Piedalās amatiermākslas kolektīvi, 22.00 zaļumballe kopā ar Ingu un Normundu.
Mālupes bibliotēkā literatūras izstādes: „Bez mīlestības nedzīvojiet, Bez mīlestības viss ir mazs!” – dzejniekam Imantam Ziedonim - 85,” Bet sākās ar nejaušību” - rakstniekam, publicistam Ērikam Hānbergam – 85; tematiska izstāde „Puķu pavasaris” – pavasara ziedu izstāde, ”Pasaulīte, pasaulīte…” – Līvijas un Aivara Vosku kolekcionēto suvenīru izstāde; „Baltā galdauta svētki” – „Atmiņu avots” sarunas ar Mālupes senioriem par pagājušajiem gadiem.

Mārkalnes pagastā
3. maijā 15.00 Mārkalnes tautas namā Baltā galdauta svētku koncerts.
3. maijā 16.00 Mārkalnes Sabiedrības centrā galdautu izstādes atklāšana, literatūras izstāde „Baltais galdauts” un sirsnīgas pārrunas pie tējas tases.
25. maijā 13.00 Mārkalnes tautas namā Ziemera pagasta senioru veltījums Latvijas simtgadei ar izrādi “Trīs trakās Trīnes”.
Maija piektdienās 16.30 Mārkalnes tautas namā vingrošanas nodarbības projektā „Dzīvo vesels Alūksnes novadā!”.
3. jūnijā 13.00 Mārkalnes brīvdabas estrādē „Lakstīgalas” Lielā spēļu diena.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā: jaunākās literatūras izstāde „Cītīgajiem lasītājiem”, literatūras izstādes „Dzejniekam I. Ziedonim - 85”, „Eiropas diena”; 19. maijā Vēstures istabā izstāde „Mārkalnes skolai šūpulis kārts pirms 150 gadiem”; akcija „Dāvini grāmatu ar ierakstu Mārkalnes pagasta grāmatu plauktam - Latvijai 100!”.

Pededzes pagastā
4. maijā 11.00 Pededzes tautas namā Baltā galdauta svētki. Kopīga galda klāšana un svinēšana par godu Latvijai ar dziesmām un dejām ar Pededzes pagasta kaimiņiem.
11. maijā 13.00 Pededzes tautas namā Pededzes pamatskolas skolēnu koncerts māmiņai.
19. maijā 19.00 Pededzē Muzeju nakts pasākums “Pededzē šūpulis kārts”, 22.00 diskotēka.
Pededzes tautas namā ekspozīcija “Latvijai 100 gadi” - ,,Iemūžināts laiks - paletē stils, siluets un līnijas”.
Pededzes bibliotēkā literatūras izstāde “Nekas nav tik viegli kā atrast ceļu tumsā” (Imantam Ziedonim – 85, 3.05.); 10. maijā 10.00 – 14.00 Mātes dienai veltīti pasākumi: grāmatu izstāde “Manai māmiņai tāpat kā man, arī vismīļākie ceriņu ziedi”, rokdarbu izstāde “Pat manas skumjas, māt, tu padari siltas, ar savām mīlestības rokām tās noglāstot”, radošās nodarbības “Saldā lutināšana” (plātsmaizes pagatavošana Mātes dienas svinībām), skolas bērnu teātra izrāde “Mierīgi atvēli sev laiku laimei”; 16. maijā 13.00 Jauno grāmatu izstāde-apskats “Vēlā vakara saulē varam katram iet pretī ar smaidu”.

Veclaicenes pagastā
3. maijā 15.00 Veclaicenes bibliotēkā rokdarbu darbnīca bērniem “Apsveikums Latvijai”.
4. maijā 15.00 Veclaicenes tautas namā Baltā galdauta svētki - lekcija „Veclaicene 100 gados” (Jāņa Prangela stāstījums). Izstādes atklāšana „Kādā krāsā ir draudzība?”, autore Eve Austra no Repinas (Igaunija). Izstāde veltīta Latvijas un Igaunijas simtgadēm.
5. maijā 17.00 Veclaicenes tautas namā Baltā galdauta svētki - „Dziesmas Latvijai”. Piedalās: Veclaicenes jauktais vokālais ansamblis, Veclaicenes vīru vokālais ansamblis, Kubulu jauktais vokālais ansamblis, Kubulu sieviešu vokālais ansamblis „Vakarblāzma”, Lejasciema jauktais vokālais ansamblis „Akcents”, Gaujienas vīru vokālais ansamblis.
11. maijā 16.00 Veclaicenes tautas namā Ziemeru pensionāru veltījums „Latvijai 100” izrāde “Trīs trakās Trīnes”, režisore Ilga Voropajeva.
12. maijā 13.00 Veclaicenes pagastā “Kāpsim, dziedāsim, iepazīsim mūsu puses 100 kalnus” - Apukalns un tā apkārtnes 9 kalni. Koncerts Apukalna baznīcā, dziedās Veclaicenes sieviešu vokālais ansamblis, Veclaicenes vīru vokālais ansamblis, Veclaicenes jauktais vokālais ansamblis, Ziemera sieviešu vokālais ansamblis “Pierla”, Ziemera sieviešu koris “Elisa”, Alūksnes Kultūras centra senioru jauktais koris “Brūklenājs”. Pēc tam klausīsimies par Opekalna draudzes skolas vēsturi (Sandras Jankovskas stāstījums). Dosimies uz Romeškalna bijušo skolas ēku (Ēvalda Vanaga stāstījums), mielosimies ar senču ēdieniem.
18. maijā 16.00 (laiks tiks precizēts) Veclaicenes klubiņā tikšanās ar Libānas arābu izcelsmes Latvijas ārstu (gastroenterologu) un politiķi Hosamu Abu Meri “Libānietis, sirdī latvietis!”.
19. maijā 20.00 - 24.00 Veclaicenes vēstures krātuvē Muzeju nakts pasākums Kornetos “Šūpuļa zeme”. Ar sirsnību un smaidu par lietām, kas ieliktas šūpulī – valodu, niķiem, izdomu, kustību prieku.
26. maijā 18.00 Veclaicenes tautas namā Malienas amatierteātris “Pakāpiens” Māra Homa “Brangais ķēriens”, režisors Arnis Ezeriņš.

Zeltiņu pagastā
4. maijā 18.00 Zeltiņu tautas namā dziedātāja Kaspara Markševica un mūzikas autora, talantīgā džeza ģitārista Āra Ozola sniegumā koncerts “Visam ir savs laiks”. Ieeja: 3,00 EUR, biļetes iepriekšpārdošanā no 16. aprīļa, informācija pa tālruni 29492284.
5. maijā 13.00 Zeltiņu tautas namā bērniem “Baltā galdauta svētki Mazajam Latvietim” kopā ar Lienīti un Sprīdīti. Latviskas rotaļas, ēverģelības un cienāšanās pie balti klātiem galdiem.
20. maijā 14.00 Zeltiņu tautas namā uz tikšanos ar psiholoģi Daigu Sliņķi un mācītāju Vilni Sliņķi aicinām visus, kas vēlas iesaistīties projektā “Dots devējam atdodas”. Nodarbībā “Prāta, gara un emociju pirtī” mācīsimies, kā komunicēt un sniegt palīdzību cilvēkiem, kas dzīvo un jūtas citādāk - cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, bāreņiem.
20. maijā Zeltiņu pagasta atklātā krosa skriešanas seriāla pasākuma ikvienam “Mizojam, ka prieks” 1. posms “Skolas kalns” – Skolas kalnā pie Latvijas Sarkanā Krusta Alūksnes novada Zeltiņu nodaļas. Reģistrēšanās no pulksten 10.00 līdz 10.45, no 10.45 līdz 10.55 sacensību atklāšana, no 11.00 līdz 11.30 Starta vingrošana dalībniekiem un līdzjutējiem, starts pulksten 11.30.
26. maijā 11.00 Zeltiņu tautas namā Valmieras Vasarsvētku draudze aicina ģimenes ar bērniem uz izrādi “Polliannas prieka spēle” un evaņģēlija mācību. Noslēgumā īsa sadraudzība un pārsteiguma dāvanas bērniem. Pasākumam jāpiesakās līdz 23. maijam pa tālruni 29492284.
27. maijā 13.00 Zeltiņu tautas namā otrā nodarbība projekta “Dots devējam atdodas“ ietvaros. Tikšanās ar psiholoģi Daigu Sliņķi un Guntu Fjodorovu - meiteni, kas ikdienu vada ratiņkrēslā, spējot saglabāt dzīvesprieku un vēlmi dalīties ar savās sajūtās un dzīves pieredzē.
1. jūnijā un 5. jūnijā no 12.00 Zeltiņu tautas namā projekta “Dots devējam atdodas” nodarbību ciklā “Latviski, tas ir stilīgi” bērni un jaunieši apgūs prasmes ģērbties un izvēlēties aksesuārus, ko var pagatavot savām rokām, kas ir stilīgi, mūsdienīgi, bet pauž patriotismu un rada piederības sajūtu Latvijas valstij. Tiks darināti stilīgi auduma maisi, kas aizstās plastmasas maisus, tos bērni izmantos paši un vedīs dāvanā arī saviem draugiem uz aprūpes centriem. Tiks gatavotas trīs tērpu kolekcijas, ko Zeltiņu bērni demonstrēs, ciemojoties aprūpes centros, šo tērpu sastāvdaļas būs arī dāvanās (T krekli ar bērnu zīmējumiem, izšuvumiem, pašu gatavotas aproces, apsveikuma kartītes, piespraudes, adījumi, pinumi, kulinārijas izstrādājumi). Nodarbībām jāpiesakās iepriekš pa tālruni 29492284.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstādes “Latvija. Personības.”, “Laiks nevienam nepieder” (I. Ziedonim - 85), “Es savā sirdī mīlestību nesu” (Mātes dienai), “Mūžīga debess pāri. Vidū zied laime” (M. Laukmanei - 65); aicinājums piedalīties Lursoft Simtgades konkursā “Latvijai - 100. Domā. Izzini. Stāsti!” 2. kārtā.
Zeltiņu vēstures krātuvē:
18. maijā 17.00 “Mans dzīves šūpulis Zeltiņu bērzā kārts” 1. daļa – neformāla saruna ar sava laika iecienītajiem priekšniekiem Zeltiņos Edvīnu Puzuli, Andri Ozolu, Elitu Laivu,
19. maijā 20.00 - 24.00 Muzeju nakts “Manas dzīves šūpulis Zeltiņu bērzā kārts” 2. daļa – vēsture savīsies ar “stīvo kāju un veiklo roku skolu” katram savā stilā,
pastāvīgās ekspozīcijas: „Nesenā pagātne”, „Novadnieku istaba”, „Mana skola Zeltiņos”, “Ziemeļu zvaigzne” (veltīta Edgaram Liepiņam); izstādes “Poga Latvijas mētelī”, “Latvijas sardzē”, foto ekskursijas: “Gadsimtu vējos šūpojoties”, “Zeltiņi 2017”, ekskursijas uz padomju armijas raķešu bāzi Zeltiņos.

Ziemera pagastā
4. maijā Baltā galdauta svētki Māriņkalnā:
16.00 Māriņkalna tautas namā pagasta senioru veltījums “Latvija 100” - izrāde “Trīs trakās Trīnes”,
17.00 pie Māriņkalna tautas nama Latvijas simtgades spēka un garīguma ozola stādīšana, kopīga ugunskura iedegšana, svētku sadziedāšanās, cienasts pie balti klāta galda.
25. maijā 18.00 Māriņkalna tautas namā pasākums “Pie tējas tases”.
26. maijā 19.00 Māriņkalna tautas namā sieviešu kora “Elisa” 50 gadu jubilejas koncerts “Man dziesmiņa līdzi nāca”. Koncerta viesi - Veru vīru koris.
30. maijā 12.00 Māriņkalna tautas namā senioru pēcpusdiena.
Māriņkalna bibliotēkā izstādes: “Viss radītais paliek kā vērtība, kurā ik pa laikam smelties” (dzejniekam I. Ziedonim – 85), “Mana dzīve ir krāsaina, kas iedvesmo” (rokmūziķim J. Kulakovam – 60), “Man patīk veidot „atstāstus”” (publicistam Ē. Hānbergam – 85), “Citādākais I. Ziedonis” (pasakas bērniem); pasākumi: pārrunas par I. Ziedoņa pasaku krājumiem (bibliotekārā stunda skolēniem), “Mūsu puses 100 kalni, tos izzini un iepazīsti”, Apukalns un tā apkārtnes kalni (sadarbībā ar Veclaicenes kultūras darbiniecēm), pasākums senioriem “Pārrunas par D. Judinas grāmatu ,,Gredzens” (Latvijas simtgades ietvaros).

 

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā jūnijā

 

Sporta pasākumi
2. jūnijā no 10.00 Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas angārā novada kausa izcīņa džudo.
2. jūnijā no 10.00 Pilssalas stadionā Alūksnes novada senioru V sporta spēles.
5. maijā no 16.00 līdz 19.00 Murata ezera apkārtnē orientēšanās sacensības “Horizonts”.
9. jūnijā Alūksnes ezerā spiningošanas sacensības “Eholotes.lv Alūksnes kauss”.
9.-10. jūnijā no 10.00 Pilssalas stadiona pludmales volejbola laukumos Latvijas čempionāts pludmales volejbolā I posms.
12. jūnijā no 16.00 līdz 19.00 autobusu pieturas „Dzeņi” apkārtnē orientēšanās sacensības “Horizonts”.
16.-17. jūnijā Alūksnes ezerā Latvijas čempionāta spiningošanā no laivām II posms.
19. jūnijā no 16.00 līdz 19.00 Kornetos orientēšanās sacensības „Horizonts”.

Alūksnē
9. jūnijā 22.00 Pilssalas estrādē izlaiduma nakts ballīte kopā ar grupu “Olas”. Ieeja: 6,00 un 8,00 EUR.
14. jūnijā 10.00 pie Mātes tēla Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts piemiņas brīdis.
22. jūnijā 20.00 Pilssalas estrādē Lielās Līgo Lustes ielīgosim Alūksnē kopā ar Valmieras Drāmas teātra dziedošajiem aktieriem, Alūksnes novada amatierkolektīvu dalībniekiem un ballē ar Zigmāru un Edgaru Krūmiņiem. Ieeja: bez maksas.
23. jūnijā no 21.00 Pilssalā Līgo nakts ugunskuri. Ieeja: bez maksas.

Alūksnes muzejā
Izstādes
Radio žurnālistes Ilonas Jahimovičas antīko spogulīšu izstāde “Spogulīt, spogulīt…”.
Kolekcionāra Jāņa Bites seno rotaļlietu izstāde “Rotaļlietu stāsts jeb rotaļlietas ar laika zobu”.
J. Medmana privātā mēbeļu kolekcija izstādē “19. gs. muižkungu guļamistaba”.
Sezonas izstāžu zālē “Tornītis” izstāde “Bērnības laiks. Toreiz un tagad”.
Kolekcionāra Jāņa Bites dzīvnieku trofeju kolekcijas izstāde.

Pastāvīgās ekspozīcijas
Alūksnes vēsturiskā un arheoloģiskā ekspozīcija „Laikmetu mielasts”.
Vienotā vēstures un arheoloģijas ekspozīcija, kur pie lielā mielasta galda satiekas laika periodi no aizvēstures līdz Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai.
“Asaru senkapi”.
Arheoloģijas ekspozīcija, kurā apskatāmi tādi unikāli priekšmeti kā divasmens zobens, zirgveida piekariņš un citas senlietas, kas iegūtas Alsviķu apkārtnē un ir raksturīgas seno latgaļu kultūrai 12.-13.gs.
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”.
Izcila, tautā populāra un mīlēta gleznotāja un portretista piemiņai veltīta ekspozīcija, kurā apskatāmi mākslinieka darbi un personīgās lietas.
„Totalitārā režīma cietušo piemiņas istaba”.
Ekspozīcija veidota represiju atcerei un atspoguļo Alūksnes novada iedzīvotāju likteņgaitas Sibīrijā un Tālajos Austrumos. Tajā apskatāmi dokumenti, priekšmeti, fotogrāfijas un atmiņu stāsti.
„Skulptūras un citi nesenās pagātnes liecinieki”.
Daudzveidīgu tēlniecības darbu ekspozīcija, kurā apskatāmi gan profesionālu tēlnieku, L. Līces un G. Grundbergas darbi, gan padomju gados neatzītu autoru darbi.

Pasākumi
21. jūnijā plkst. 4.00 Alūksnes ezera krastā „Vējiņos” saullēkta sagaidīšana „Sauksim sauli”.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Izcilākie Latvijas Jāņi” (01.–30.06 abonementā); “Pasaules lāpītājs un īsts malēnietis”/Jānim Mauliņam – 85/ (01.–30.06. abonementā); “Apceļo Latviju!” (01.- 30.06. lasītavā); “Raibā vasara grāmatās” (01.-31.06. bērnu literatūras nodaļā), “Sanāciet, Jāņu bērni, svinēsim Jāņu dienu!” (12. – 26.06. bērnu literatūras nodaļā).

Pasākumi, izstādes:
01.06. plkst. 14.00 izstādes “Latvijas dievnami atklāšana” un tikšanās ar autori Vivantu Volkovu (lasītavā),
18.-30.06. Egona Brīdaka gleznu izstāde (bērnu literatūras nodaļā),
12.06. plkst. 14.30 Erudītu klubiņa nodarbība (bērnu literatūras nodaļā),
20.06. Spēļu diena,
25.06. Jauno grāmatu diena, plkst. 12.00 Jauno grāmatu apskats (abonementā).

Alsviķu pagastā
2. jūnijā 17.00 Alsviķu kultūras namā Bērnu svētki “Kur dzīvo laime?” kopā ar bērnu vokālajiem ansambļiem un solistiem, atrakcijām, dažādām jautrām izdarībām un diskoballīti ar DJ Gagadance. Ieeja: bez maksas.
9. jūnijā 22.00 Alsviķu brīvdabas estrādē (lietus gadījumā kultūras namā) zaļumballe ar Kasparu Maku. Ieeja: 2,50 EUR.
19. jūnijā 10.00 Alsviķu kultūras nama senioru kopas “Noskaņa” dalībnieku tikšanās – Līgo svētku ieskaņu viesošanās ar praktisku darbošanos pie mājražotājas - pirtnieces Santas Meleces Ilzenē.
Alsviķu bibliotēkā literatūras izstādes: “Tā literatūra, kas nesakņojas dzīves īstenībā, izputina literatūru” - rakstniekam Jānim Mauliņam - 85, rakstniekam, akmeņkalim Aināram Zelčam - 60, aktrisei Verai Singajevskai - 95, “Ar saknēm ieķēries dzimtajā zemē” - dabaspētniekam Guntim Eniņam - 85, “Reizēm visa dzīves burvība ir tā, ka izvēlamies nepareizo” - Ēriham Marijam Remarkam - 120; tematiskās izstādes: “Domās izstaigāsim sāpju ceļu” - komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena,” “Ņem spēku no Jāņuzālēm, ko tās Tev šovakar sniedz” - Līgo vakars.
Strautiņu bibliotēkā literatūras izstādes: rakstniekam Antonam Stankevičam - 90, rakstniekam Jānim Mauliņam - 85, tematiskās izstādes: “Ceļo vasarā!”, „Līgo svētku tradīcijas un ēdieni”.

Annas pagastā
14. jūnijā 10.00 Ezeriņu kapos Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis.
22. jūnijā 16.00-24.00 pie Annas kultūras nama ielīgošana - Līgo dekoru darināšana no dabas materiāliem, dejas, apdziedāšana, alus un siera degustācijas, kā arī citas lustes.
Annas bibliotēkā izstādes: ilggadējam Annas skolas direktoram, skolotājam, aktīvam kultūras dzīves veidotājam Aldonim Kozilānam – 90, “Pasaulei jāuzzina par mums, malēniešiem, visa patiesība” - rakstniekam Jānim Mauliņam – 85, “Mēs esam laimīgi un nelaimīgi. Tā laikam ir jābūt” - vācu rakstniekam Ēriham Marijam Remarkam – 120, “Vasaras saulgrieži”.

Ilzenes pagastā
No 23. maija līdz 12. jūnijam SKIIM centrā “Dailes” Ilzenes pašdarbnieku radošo darbu izstāde.
13. jūnijā 11.00 Ilzenes pamatskolas zālē pasākums senioriem “Dziesmas manai Latvijai”. Pasākumā piedalās Imants Ilgažs no Gulbenes. Ieeja: 1,00 EUR.
14. jūnijā 10.00 Ilzenē ziedu nolikšana pie politiski represēto ilzeniešu piemiņas zīmes.
21. jūnijā 20.00 Ilzenes estrādē vasaras Saulgriežu ielīgošana “Zelta ziedi papardītei”. Saulgriežus iespēlēt, iedziedāt un iedejot aicina pašdarbības kolektīvi. Pasākuma gaitā iesaistīsimies arī akcijā “Izgaismo Latviju”. Katrs dalībnieks aicināts līdzi nest savu malkas pagalīti, lai ar savu nesumu stiprinātu kopīgo uguni. Ieeja: bez maksas.
23. jūnijā 12.00 pie SKIIM centra “Dailes” jau 15. reizi notiks tradicionālais velobrauciens “Līkloči papardēs”. Reģistrēšanās velobraucienam sacensību dienā no 10.30 līdz 11.30. Pulksten 12.00 starts bērnu un senioru braucienam, 12.30 starts sporta klasei un tautas klasei.
Ilzenes bibliotēkā literatūras izstādes “Rakstnieks ar malēnieša raksturu” (J. Mauliņam - 85), “Dabas nianses L. Līvenas dzejā” (L. Līvenai - 75), “Latviešu tautas tradīcijas un ticējumi vasaras saulgriežos”, pasākuma “Līkloči papardēs” atspoguļojums preses slejās”.

Jaunannas pagastā
6. un 7. jūnijā Jaunannā Mākslas plenērs.
21. jūnijā no 20.30 Jaunannas Zaķusalā piedalīsimies Vislatvijas akcijā „Izgaismo Latviju” – Latvijai 100 (20.30 – pulcēšanās, ugunskura iekārtošana. Katrs akcijas dalībnieks aicināts līdzi nest savu malkas pagalīti, lai ar savu nesumu stiprinātu kopīgo uguni, 21.00 – 21.30 ugunskuru iedegšana, 21.30 – pie visiem ugunskuriem apkārt Latvijai kopīgi tiek dziedātas spēka dziesmas Latvijai, 22.00 – Latvijas valsts himna).
23. jūnijā 23.00 Jaunannas Zaķusalas estrādē Līgo nakts zaļumballe (spēlē grupa „Rakari”). Ieeja: EUR 2,50.
Jaunannas bibliotēkā izstādes: „Lec, saulīte, lec, saulīte!” – vasaras saulgriežu laikam veltīta izstāde, „Ar mīlestību, deju un dziesmu Latvijai” – Dziesmu un deju svētki un jaunannieši tajos.

Jaunalūksnes pagastā
13. jūnijā 11.00 izzinošs brauciens senioriem pa Jaunalūksnes pagastu un Alūksnes pilsētu. Informācija pa tālruni 25775584.
20. jūnijā 21.00 Kolberģī pie strūklakas dziesminieka Ērika Loka un ģitārista Andra Grīnberga akustiskais koncerts. Ieeja: EUR 3,50.
No 20. jūnija līdz 31. jūlijam Kolberģa tautas nama foajē kolberģieša Sergeja Jolkina gleznu izstāde.
Jaunalūksnes bibliotēkā literatūras izstādes “Bērnu siržu pavēlniece un draugs”, V. Singajevskai - 95 (01.-15.06.), “Ņem spēku no Jāņu gaismas, kas pakalnos gaiši spīd” (10.-25.06.), “Bezaplinku runātājs - Jānis Mauliņš” (07.-30.06.), Jauno grāmatu diena (20.06.).

Jaunlaicenes pagastā
2. jūnijā 19.00 Jaunlaicenes tautas namā E. Cālīša 3 cēlienu komēdija “Mūža maize” Jaunlaicenes amatierteātra “Jumts” iestudējumā. Ieeja: 2,00 EUR, pensionāriem 1,50 EUR.
2. jūnijā 22.30 Jaunlaicenes brīvdabas estrādes atklāšanas balle. Par balles mūziku gādās “Ballīšu orķestris” no Valmieras. SUPER deju mūzika dažādām gaumēm! Ieeja: 3,00 EUR (lietus gadījumā balle notiks tautas namā).
21. jūnijā no 20.30 Jaunlaicenes brīvdabas estrādes teritorijā akcija “Izgaismosim Latviju”! Esiet aicināti ierasties tautas tērpos, līdzi ņemot malkas pagali un “ziedu” (graudus, pērnā gada vainagus, avota ūdeni) ugunskuram, lai ar rotaļām, dziesmām un cienāšanos pulksten 22.00 iedegtu ugunskuru!
22. jūnijā 22.30 Jaunlaicenes brīvdabas estrādē ielīgošanas balle. Nelaužot tradīcijas, ballē par mūziku gādās grupa “Putukvass”, par dancošanu - iepriekšējā gada un šī gada balles apmeklētāji! Ieeja: 3,00 EUR. Līgām un Jāņiem, uzrādot personas apliecinošu dokumentu, atlaide 50% (lietus gadījumā balle tautas namā).
29. jūnijā “Latvijai 100” pasākums “Iepazīsim Alūksnes pilsētu”. Ekskursija jaunlaiceniešiem. Iespēja iepazīt Alūksnes pilsētu šodien. Interesentiem pieteikties līdz 20. jūnijam Jaunlaicenes bibliotēkā vai pa tālruni 29123994.
Jaunlaicenes muižas muzejā pamatekspozīcijas: “Jaunlaicenes muiža”, “Malēnieši Opekalna draudzē”,
izstāde ar līdzdarbošanos „Mana Latvija, Malēnija mana”,
izglītojošās nodarbības „Rotaļas un blēņas” – senu rotaļlietu iepazīšana un mācīšanās tās pagatavot, „Dārgumu meklēšana” – Jaunlaicenes muižas iepazīšana un apslēpto dārgumu meklēšana,
lekcija „Malēnieši un viņu valoda” – nopietni un jokojoties par Ziemeļaustrumvidzemes iedzīvotājiem, viņu raksturu un valodu,
pasākumi: kāzu un krustabu pasākumi, dzimšanas dienas pasākumi gan bērniem, gan pieaugušajiem, tematiskie pasākumi ģimenēm, draugiem, darba kolektīviem un domubiedriem.
Citas muzeja piedāvātās nodarbības un lekcijas skatīt: www.draugiem.lv/jaun.muz./

Kalncempju pagastā
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā:
19.05.-19.09. izstāde “Gatavs uznācienam”. Izstādē apskatāmi amatnieku - kurpnieka, drēbnieka, friziera un fotogrāfa - piederumi no 20. gs.
12.06.-16.06. bērnu un jauniešu vasaras nometne “Amatam ir zelta pamats”. Aicinām pieteikties 10 – 12 gadus vecus bērnus un jauniešus. Dalības maksa - 25,00 EUR. Pieteikties var līdz 08.06 pa tālruņiem 25664436, 26563597, e-pasts: atesmuzejs@aluksne.lv.
21. jūnijā Akcijas „Izgaismo Latviju” norise Viktora Ķirpa Ates muzejā: 21.00-21.30 - ugunskura iedegšana; 21.30 - spēka dziesmas Latvijai, 22.00 – Latvijas Valsts himnas dziedāšana. Akcijas “Izgaismo Latviju” kulminācijā ir aicināts piedalīties ikviens no mums, līdzi ņemot draugus un, vēlams, arī kādu malkas pagali, lai ar savu nesumu stiprinātu kopīgo uguni.
30. jūnijā 20.00 projekta – velobrauciena “Velomūzika” dalībnieku koncerts. Muzicēs: Kārlis Kazāks, Juris Kroičs, Māris Bīmanis, Kaspars Tobis - koncerts. Ieeja koncertā bez maksas.
Izglītojošās programmas:
“Čaklā bitīte” - stāsts par bitēm un medu pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu grupām,
“Veļas diena” - sārma gatavošana, veļas mazgāšana ar koka veļas mazgājamo mašīnu, velēšana, gludināšana ar ogļu gludekli,
“Neba maize pati nāca” - stāsts par maizes ceļu no grauda līdz maizes kukulim, izmantojot muzeja krājuma priekšmetus,
kāzu programma „Darbi lauku sētā” – atraktīva programma jaunlaulātajiem un kāzu viesiem ar līdzdarbošanos un kopā dziedāšanu,
“No linu pogaļas līdz kreklam – stāsts par linu audzēšanu un apstrādi ar aktīvu līdzdarbošanos;
izzinošas ekskursijas ar līdzdarbošanos visām vecuma grupām.
2. jūnijā 18.00 pie Kalncempju pagasta pārvaldes ēkas Kalncempju sabiedriskais centrs aicina uz pagasta pašdarbnieku un viesu koncertu brīvā dabā “Ieraudzīt mirdzumu rasas lāsē...”. Ieeja brīva.
Kalncempju bibliotēkā literatūras izstāde: rakstniekam Jānim Mauliņam – 85.

Liepnas pagastā
2. jūnijā 19.00 Liepnas brīvdabas estrādē “Saidupīte” 2. Tautas muzikantu saiets un vasaras sezonas atklāšanas pasākums.
21. jūnijā no 18.00 pie Liepnas tautas nama Saulgriežu svētki ar siera siešanu, vainagu vīšanu un akcijas “Izgaismo Latviju” ugunskuru iedegšanu.
23. jūnijā 20.00 Liepnas brīvdabas estrādē “Saidupīte” Līgo svētki ar Liepnas dramatiskā kolektīva “Troksnis” izrādēm un zaļumballi kopā ar muzikantu Andri no Litenes.
Liepnas pagasta bibliotēkā literatūras izstādes: “Dzīve ir kā rotaļbumba” - Ēriham Marijam Remarkam – 120 (1.-29.06.), Līgo un Jāņu svētku tradīcijas (18.-25.06.), “Nāc un izkrāso savu mandalu!” (1.-25.06.).

Malienas pagastā
Malienas bibliotēkā literatūras izstādes: “Mans mūžs - kā puķe” (aktrisei V. Singajevskai - 95), “Dižkoki kliedz klusējot” (dabas pētniekam G. Eniņam - 85), “Pasaulei jāuzzina par mums, malēniešiem...” (rakstniekam J. Mauliņam - 85), “Es dziedāšu par tevi Tēvu zeme” (1941. gada jūnija deportācijas Latvijā), “Īsa, īsa Jāņu nakts”.

Mālupes pagastā
2. jūnijā 18.00 Mālupes brīvdabas estrādē trešais līnijdeju grupu sadancis Mālupē „Sapnis vasaras naktī”.
13. jūnijā 18.00 pie Mālupes Saieta nama otrā nūjošanas nodarbība.
21. jūnijā 14.00-16.00 pie Mālupes Saieta nama akcijas „Izgaismo Latviju” ietvaros radošā darbnīca - darināsim saulgriežu dekorus no dabas materiāliem.
21. jūnijā Mālupē akcijas „Izgaismo Latviju” pasākums „Smelies spēku Pededzes krastos”: 20.00 pulcēsimies pie Mālupes pagasta pārvaldes gājienam uz brīvdabas estrādi. 21.00 Mālupes brīvdabas estrādē ugunskura iedegšana. Kopā izdziedāsim spēka dziesmas Latvijai.
23. jūnijā 10.00 pie Mālupes Saieta nama ielīgosim Jāņu dienu - siesim sieru, pīsim vainagus, līgodami apciemosim Līgas un Jāņus.
Mālupes bibliotēkā literatūras izstādes: „Es domāju, ka spēlēšu zīdā un samtā…” – labākajam Karlsonam – Verai Singajevskai - 95, „Katrai pļavai savi ziedu raksti, katram gadalaikam citi ziedi un krāsas” – dabas pētniekam Guntim Eniņam - 85, „Jāņu diena lepni nāca” – literatūras un līgo pušķu izstāde.

Mārkalnes pagastā
8. jūnijā 22.00 Mārkalnes pagasta atpūtas vietā „Lakstīgalas” zaļumballe kopā ar Lauri.
21. jūnijā Mārkalnes pagasta atpūtas vietā „Lakstīgalas” Vasaras saulgriežu ieskandēšana „Izgaismo Latviju!”: 20.00 radošā darbnīca, 21.00 no līdzi paņemtajām malkas pagalēm veidosim ugunskuru un iedegsim to.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā literatūras izstādes: „Grāmatas skolēniem vasaras brīvdienām”, “Aktrisei Verai Singajevskai - 95”, „Līgo svētku ieskaņās”, jaunākās literatūras izstāde „Vasara”; akcija „Dāvini grāmatu ar ierakstu Mārkalnes pagasta grāmatu plauktam - Latvijai 100!”.

Pededzes pagastā
22. jūnijā 20.00 Pededzē Līgo vakars. Kopīga ugunskura iedegšana, Līgu un Jāņu sveikšana.
Pededzes tautas namā ekspozīcija “Iemūžināts laiks - paletē stils, siluets un līnijas” - Latvijai 100 gadi.

Veclaicenes pagastā
7.-8. jūnijā Veclaicenes pagastā jauniešu pārgājiens „Pretī vasarai”. Pulcēšanās 15.00 pie Veclaicenes pagasta pārvaldes ēkas. Maršruts: Korneti-Drusku pilskalns-Naudas akmens-Peļļu gravas-Paganamā-Korneti.
14. jūnijā 15.00 Veclaicenes bibliotēkā „Jo vakar skanēja si mažors” (J. Mauliņam - 85). Pēcpusdiena ar lasījumiem.
15. jūnijā 14.00 Veclaicenes tautas namā pensionāru pasākums „Sanāksim kopā un iedegsim prieku...”. Viesosies Apes novada senioru radošā apvienība „Lapsenes”.
21. jūnijā 20.00 Veclaicenes pagastā „Cukurkalnā” Vasaras saulgriežu ielīgošana „Izgaismo Latviju” (ugunskurs uz Igaunijas-Latvijas robežas). Cikla ietvarā „Kāpsim, dziedāsim, iepazīsim mūsu puses 100 kalnus” pasākums „Cukurkalns un tā apkārtnes 9 kalni”. Noiesim 1 sirdskilometru un tad pulcēsimies pie ugunskura, lai nodziedātu spēka dziesmas Latvijai un Igaunijai, plkst. 22.00 kopā ar visu Latviju vienlaikus nodziedāsim Latvijas valsts himnu.

Zeltiņu pagastā
1., 5., 26. un 29. jūnijā no 12.00 Zeltiņu tautas namā projekta “Dots devējam atdodas” nodarbību ciklā “Latviski, tas ir stilīgi” bērni un jaunieši apgūs prasmes ģērbties un izvēlēties aksesuārus, ko var pagatavot savām rokām, kas ir stilīgi, mūsdienīgi, bet pauž patriotismu un rada piederības sajūtu Latvijas valstij. Tiks darināti stilīgi auduma maisi, kas aizstās plastmasas maisus, tos bērni izmantos paši un vedīs dāvanā arī saviem draugiem uz aprūpes centriem. Tiks gatavotas trīs tērpu kolekcijas, ko Zeltiņu bērni demonstrēs ciemojoties aprūpes centros, šo tērpu sastāvdaļas būs arī dāvanās (T krekli ar bērnu zīmējumiem, izšuvumiem, pašu gatavotas aproces, apsveikuma kartītes, piespraudes). Uz nodarbībām jāpiesakās iepriekš pa tālruni 29492284.
22. jūnijā Zeltiņu pagasta atklātā krosa skriešanas seriāla pasākuma ikvienam „Mizojam, ka prieks” 2. posms “Alpu pļavas” nekustamajā īpašumā “Alpi”. Reģistrēšanās no plkst. 20.30 – 21.15, no plkst. 21.15 – 21.25 sacensību atklāšana, no plkst. 21.30 – 22.00 starta vingrošana dalībniekiem un līdzjutējiem, starts plkst. 22.00.
22. jūnijā 19.00 Zeltiņu estrādē Gulbenes Tautas teātra izrāde - Ā. Alunāns “Mūsu pokāls”, režisore E. Siļķēna. Tērpu māksliniece - Gulbenes mākslas pedagoģe Rudīte Liepiņa. Muzikālo ietērpu izrādei radījis Valdis Zilveris. Ieeja: 2,50 EUR, bērniem līdz 12 gadu vecumam – bez maksas.
22. jūnijā 23.00 Zeltiņu estrādē Līgo svētku ieskaņas ballīte “Ziedu nakts burvība” pie kopīga ugunskura kopā ar DJ Dzintaru. Ieeja: bez maksas.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstādes “Mans mūžs” (V. Singajevskai - 95), “Latviskā dzīvesziņa” - Līgo diena, Jāņi, Pēteri.
Zeltiņu vēstures krātuvē pastāvīgās ekspozīcijas: „Nesenā pagātne”, „Novadnieku istaba”, „Mana skola Zeltiņos”, “Ziemeļu zvaigzne” (veltīta Edgaram Liepiņam); izstādes “Poga Latvijas mētelī”, “Latvijas sardzē”, foto ekskursijas: “Gadsimtu vējos šūpojoties”, “Zeltiņi 2017”; ekskursijas uz padomju armijas raķešu bāzi Zeltiņos.

Ziemera pagastā
19. jūnijā 11.00 pie Māriņkalna tautas nama pasākums bērniem “Ielīgosim Jāņu dienu pļavu ziedu vainagā”. Iepazīsimies ar vasaras saulgriežu - Jāņu senajām tradīcijām, piedalīsimies viktorīnā par vasaras saulgriežiem, mācīsimies pīt ziedu vainagus, iekrāsosim mūsu vasaru.
27. jūnijā 11.00 pie Māriņkalna tautas nama saturīgi un interesanti pavadīsim laiku dabas izziņas darbnīcā un spēlēsim spēles.
Māriņkalna bibliotēkā literatūras izstādes: “Stāsti par savdabjiem, kurus dēvē par malēniešiem” - rakstniekam J. Mauliņam – 85, “Dižkoki – manas dzīves būtiska sastāvdaļa” - dabas pētniekam G. Eniņam – 85, “Līgodama vien atnāca, tā līksmā Jāņu diena, Pār siliem, pār mežiem, ienāk manā sētiņā”, “Grāmatu kokteilis tavām vasaras brīvdienām”; pasākumi: ,,Mūsu puses 100 kalni, tos izzini un iepazīsti” – Cukurkalns un tā apkārtnes kalni (sadarbībā ar Veclaicenes pagastu), “Ielīgosim Jāņu dienu pļavu ziedu vainagā” (pasākums bērniem skolas brīvdienās).