Kultūras pasākumu mēneša plāns

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā jūlijā

 

Sporta pasākumi
3.-5. jūlijā no 9.00 Pilssalas stadionā Baltijas un Latvijas karavīru sporta spēles.
14.-15. jūlijā no 12.00 Alūksnes ezerā Eiropas un Latvijas čempionāts ūdens motosportā.
14.-15. jūlijā sporta centrā “Mežinieki” no 11.00 „Livonijas kauss” apvidus loka šaušanā.
21. jūlijā 11.00 Ilzenē sacensības „Stipro skrējiens”.
28. jūlijā 11.00 Zeltiņos skriešanas seriāla „Mizojam, ka prieks” 3. posms.

Alūksnē
13. jūlijā 19.00 Pilssalas estrādē Rūdolfa Blaumaņa komēdija “No saldenās pudeles”. Ieeja: 8,00 - 15,00 EUR.
14. jūlijā 22.00 Pilssalas estrādē atpūtas pasākums kopā ar Latvijas Radio 2 DJ Aivi. Ieeja 3,00 EUR.
18. jūlijā - 19. augustā Alūksnes Kultūras centrā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības veidotā ceļojošā izstāde “Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai”. Izstādē stāsts arī par Alsviķu bibliotēku.

Alūksnes muzejā
Izstādes
Līdz 29. jūlijam radio žurnālistes Ilona Jahimovičas antīko spogulīšu izstāde “Spogulīt, spogulīt…”.
Tekstilmākslinieces Edītes Pauls Vīgneres personālizstāde “Senās mežģīnes”.
Izstādes atklāšana un tikšanās ar mākslinieci 12. jūlijā plkst. 16.00.
J. Medmana privātā mēbeļu kolekcija izstādē “19. gs. muižkungu guļamistaba”.
Sezonas izstāžu zālē “Tornītis” izstāde “Bērnības laiks. Toreiz un tagad”.
Sezonas izstāžu zālē Ledus pagrabs baušķenieka Jāņa Bites medību trofeju kolekcijas izstāde.

Pastāvīgās ekspozīcijas
Alūksnes vēsturiskā un arheoloģiskā ekspozīcija „Laikmetu mielasts”.
Vienotā vēstures un arheoloģijas ekspozīcija, kur pie lielā mielasta galda satiekas laika periodi no aizvēstures līdz Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai.
“Fītinghofu zelta dzīsla Alūksnē”. Ekspozīcijas pamatā fotomateriāli un citas vizuālas un tekstuālas liecības par Fītinghofu dzimtu un tās devumu Alūksnei.
“Asaru senkapi”. Arheoloģijas ekspozīcija, kurā apskatāmi tādi unikāli priekšmeti kā divasmens zobens, zirgveida piekariņš un citas senlietas, kas iegūtas Alsviķu apkārtnē, un ir raksturīgas seno latgaļu kultūrai 12.-13. gs.
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”. Izcila, tautā populāra un mīlēta gleznotāja un portretista piemiņai veltīta ekspozīcija, kurā apskatāmi mākslinieka darbi un personīgās lietas.
„Totalitārā režīma cietušo piemiņas istaba”. Ekspozīcija veidota represiju atcerei un atspoguļo Alūksnes novada iedzīvotāju likteņgaitas Sibīrijā un Tālajos Austrumos. Tajā apskatāmi dokumenti, priekšmeti, fotogrāfijas un atmiņu stāsti.
„Skulptūras un citi nesenās pagātnes liecinieki”. Daudzveidīgu tēlniecības darbu ekspozīcija, kurā apskatāmi gan profesionālu tēlnieku, L. Līces un G. Grundbergas darbi, gan padomju gados neatzītu autoru darbi.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Grāmatas vasaras atvaļinājumam” (02.-31.07. abonementā), “Nemirstīgais mūzikas meistars”: Jāzepam Vītolam – 155 (02.-31.07. abonementā), “Apceļo Latviju!” (02.-31.07. lasītavā), “Kas noslēpies enciklopēdijās?” (02.-31.07. bērnu literatūras nodaļā).

Pasākumi, izstādes:
02.-31.07. Egona Brīdaka gleznu izstāde “Latvijas daba” (bērnu literatūras nodaļā).
11.07.-31.07. Biedrības „Kultūras un izglītības centrs STILI” veidotā izstāde “Mūzika, dziesma, deja 2018 Alūksnes novadā” (lasītavā).
18.-19.07. Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas 21. saiets - konference “Bibliotēkas pamatvērtības un nākotnes izaicinājumi” Alūksnes Kultūras centrā.
24.07. plkst. 14.30 Erudītu klubiņš “Apceļosim Latviju!” (bērnu literatūras nodaļā).
01.07. – 31.07. Lasīšanas sacensība bērniem “Ar grāmatu vasaras somā” (par dalību sīkāka informācija bērnu literatūras nodaļā).
30.07.2018. Jauno grāmatu diena (abonementā).

Alsviķu pagastā
12. jūlijā 10.00 Alsviķu kultūras nama senioru kopas “Noskaņa” dalībnieku ikmēneša tikšanās.
14. jūlijā 15.00 Strautiņos uz sporta laukuma sporta diena visai ģimenei ar sportiskām un atraktīvām izdarībām.
14. jūlijā 22.00 Alsviķu brīvdabas estrādē (lietus gadījumā kultūras namā) zaļumballe ar grupu “Putukvass”. Darbosies “Cita opera” kafejnīca. Ieeja: 2,50 EUR.
20. jūlijā 18.00 Alsviķu kultūras namā animācijas filma bērniem “Kukaiņu slepenā dzīve”. Ieeja: 1 EUR.
Alsviķu bibliotēkā literatūras izstādes: “Pagātne patiesībā ir šodiena, bet patiesība par šodienu meklējama pagātnē” - rakstniekam Aivaram Kļavim - 65, aktrisei Lilitai Bērziņai - 115, komponistam Jāzepam Vītolam — 155, “Ar tīru sirdi varu teikt, ka man patīk kaķi. Kaķis ir dzīvnieks, kuram piemīt tik daudz cilvēcisku īpašību, kā nevienam” - angļu rakstniecei Emīlijai Brontē - 200; tematiskā izstāde: “Grāmatas, kuras vāku rotā ziedi”; 18.07.-19.08. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības veidotā ceļojošā izstāde “Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai” Alūksnes Kultūras centrā. Izstādē stāsts arī par Alsviķu bibliotēku; 18. jūlijā plkst.11.30 izstādes atklāšana Alūksnes Kultūras centrā; jūlijā Nakts bibliotēkā skolēniem – (laiks tiks precizēts).
Strautiņu bibliotēkā literatūras izstādes: rakstniekam Aivaram Kļavim - 65, rakstniekam Visvaldim Lāmam - 95, rakstniecei Emīlijai Brontē – 200; tematiskās izstādes: „Veselības augi Latvijā”, „Rotaļas brīvā dabā”.

Annas pagastā
28. jūlijā 15.00 Ezeriņu kapos svētbrīdis “Piemineklim Annas pagasta kritušajiem karavīriem Latvijas atbrīvošanas cīņās – 85”.
28. jūlijā 16.00 Ezeriņu kapos kapusvētki.
Annas bibliotēkā izstādes: “Dziedāt māku, dejot māku” - pirmajiem Vispārējiem latviešu Dziesmu svētkiem – 145, “Ņem Tēvu zem, Tavs esmu viss, priekš Tevis liels es uzaudzis” -piemineklim Annas pagasta kritušajiem karavīriem Latvijas atbrīvošanas cīņās – 85.

Ilzenes pagastā
21. jūlijā “Stipro skrējiens Ilzenē” apvidus šķēršļu skrējiens “Melnupes kauss”. Ierašanās un reģistrācija no 10.00, starts 12.00. Starta vieta – Alūksnes novada Ilzenes pagasta teritorijā pie Melnupes, autoceļu Līzespasts-Zeltiņi (P44) un Čonkas-Ilzenes Muiža (V375) krustojumā, GPS 57.382518 26.699189. (Norādes skatīt autoceļu P44 un V375 krustojumā). Nolikums www.aluksne.lv sadaļā Sports/ Sporta pasākumu kalendārs; www.visitaluksne.lv.
Ilzenes bibliotēkā izstādes: Hermaņa Paukša lugas bērniem, Visvalža Lāma laiks un tā atspoguļojums.

Jaunannas pagastā
14. jūlijā Jaunannas Mūzikas un mākslas skolas 30 gadu jubilejas salidojums „Krāsainie sapņi” (no 16.30 reģistrācija, skolas apskate, atmiņas fotogrāfijās, 18.00 svinīgs koncerts Jaunannas tautas namā, 21.00 balle ar groziņiem, spēlē brāļi Puncuļi). Dalības maksa 5,00 EUR.
21. jūlijā 20.00 Jaunannā uz plosta Pededzes upē (upes augšpusē pie tilta) muzicē Zane Junkuna un Māris Rozenfelds, piedāvājot koncertprogrammu „Ar Tevi”.
24. jūlijā 21.00 Jaunannā parkā pie tautas nama brīvdabas kino vakars.

Jaunalūksnes pagastā
4. jūlijā 14.00 Bejas novadpētniecības centrā Vivantas Volkovas ceļojošās izstādes “Zvanu stāsti” atklāšana.
12. jūlijā 14.00 Bejas novadpētniecības centrā Vēsmas Kokles-Līviņas jaunās grāmatas “Alūksne mana, Latvija mana” prezentācija. Tikšanās ar autori un grāmatas izdevēju Ilonu Vītolu. Muzicēs Bejas jaunā saksofoniste Aiva.
21. jūlijā 12.00 Bejas novadpētniecības centrā viesosies radoša būtne Daina Binde, ar kuru kopā darbosimies, gatavojot krēmu rokām un zobu pastu. Līdzi jāņem divas 50 ml tilpuma burciņas.
27. jūlijā 14.00 Bejas novadpētniecības centrā Ligijas Priedes izstādes “palikt tuvu…” atklāšana.
Jaunalūksnes bibliotēkā literatūras izstādes “Ar “Limuzīnu Jāņu nakts krāsā” uz mūžu” - Lilitai Bērziņai - 115”, “Skaņumākslas ciltstēvs - Jāzeps Vītols”, “Ne tikai grāmatās satiekas laiki” - Aivaram Kļavim – 65; 25.07. Jauno grāmatu diena un grāmatu apskats.

Jaunlaicenes pagastā
28. jūlijā Jaunlaicenē II Vispasaules Malēniešu svētki

Jaunlaicenes estrādē
11.00 Svētku iepūšana ikviena dvēselē/Svātku īpouššana kotra dvieseliê
Piedalās Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris
13.00 Kā Pontagu ģimenei Malēniešu svētkos gāja/Stuôsts par tû, kuô Pontagîm Malenišu svātkûs guoja
Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātra “Slieksnis” un novada amatierkolektīvu teatralizēts koncerts
19.00 Koncertprogramma “Lustīgā ziņģu un danču andele”/Malenīši viersîs, kuô latgalīši un kurzemnīki uôvijâs
Uz vienas skatuves satiksies spraunās kurzemnieces - Liepājas aktrišu kopa “Atštaukas”, kurām vārds nav kabatā jāmeklē, un enerģijas pilnie latgalieši - jautrā postfolkloras grupa “Rikši”
21.00 Malēniešu Danči /Dancuôšana da reîta gaismai
Muzicēs Zigmārs un Edgars Krūmiņi, Normunds Veļķeris un Arnis Rapa, grupas “Savējie”, “Putukvass”, “Rakari”, “Gunārs un Zane”, “Kruīzs”

Sarunu teltī
Īpašas tikšanās, kopīga muzicēšana, tērzēšana par malēniešu dzīvi, sadzīvi un uzdzīvi
12.00 Malēniešu skola/Kū malenīts dūmuô par kūpâ dzeivûošanu ar dīvu i vallu
14.00 Sagaidām viesus! /Gaidam gaškus

Jaunlaicenes muižas muzejā
13.00-16.00 Pagalma izstāde “Malēnieša raksturs jeb ak prieks, ak lustes, ak borģele!” ar apmeklētāju aktīvu piedalīšanos atrakcijās. Varēs sist vellu, nest gaismas maisus, mest žerbiņus, sargāt sālslauku u.c./ uôra drīvele “Malenīša raksturs jeb ak prîks, ak lustes, ak borģele!”.
Stāsti par trīs novadniekiem, kuri par malēniešiem rakstījuši/ Stuôsti par treîsîm puisiskîm, kuri glaunus gobalus par malenīšîm rakstija
13.00 Par Valentīnu Pelēci
14.00 Par Jāni Mauliņu
15.00 Par Linardu Laicenu
10.00-16.00 jaunās grāmatas “NO APUKALNA VEROTIES. Alūksnes puses malēnieši senāk un tagad” tirdzniecība/jaûnuos gruomatas andeliêšana

Muižas parka teritorijā
11.00 Amatnieku andele, malēniešu Goda grāmatas rakstīšana, malēniešu svēršana, skaitīšana/ Andeliêšanuôs ar vusu, kas muojâ taisîts, pīrakstîšanâs Gūda gruomatâ, malenīšu svieršana un skaitîšana
16.00 Izdaudzināto Profitroļu gatavošanas skola un degustācija/ Varês muôcîtîs kuô taisa profidruoļus un nûsmeķiêt ar
12.00 Rotaļu dārzs mazajiem malēniešiem/Lustu placis biernaniêm kur dzeivuôtîs
15.00 Labdarības bumbu ķeršana malēniešu gaumē/ Kuô malenīts paleidzîbas bumbas čarstîs
Sacensību kartes pieejamas Alūksnes un Apes novada fondā Dārza ielā 8A, tālr. informācijai 28642250

Jaunlaicenes skolas zālē
16.00 Grāmatas “NO APUKALNA VEROTIES” atvēršanas pasākums ar runām, grāmatas dāvināšanu grāmatas veidotājiem, finansētājiem un viesiem/gruomatas vaļâ vieršana, gerja un gudra runuôšana

Jaunlaicenes tautas namā
17.15 E. Cālīša 3 cēlienu komēdija “Mūža maize” Jaunlaicenes amatierteātra “Jumts” iestudējumā/Tejaters, kū taisa jaûnlaicenīši
Ieeja dienas pasākumos bez maksas
Vakara ballē ieeja 3,00 EUR

29. jūlijā 13.00 Opekalna kapos kapusvētki.
29. jūlijā 14.00 Opekalna baznīcā Cēsu baptistu draudzes zvanu koncerts.
Jaunlaicenes muižas muzejā pamatekspozīcijas: “Jaunlaicenes muiža”, “Malēnieši Opekalna draudzē”, izstāde ar līdzdarbošanos „Mana Latvija, Malēnija mana”; izglītojošā nodarbība „Rotaļas un blēņas” – senu rotaļlietu iepazīšana un mācīšanās tās pagatavot, izglītojošā nodarbība „Dārgumu meklēšana” – Jaunlaicenes muižas iepazīšana un apslēpto dārgumu meklēšana; lekcija „Malēnieši un viņu valoda” – nopietni un jokojoties par Ziemeļaustrumvidzemes iedzīvotājiem, viņu raksturu un valodu; kāzu un krustabu pasākumi, dzimšanas dienas pasākumi gan bērniem, gan pieaugušajiem, tematiskie pasākumi ģimenēm, draugiem, darba kolektīviem un domubiedriem. Citas muzeja piedāvātās nodarbības un lekcijas skatīt: www.draugiem.lv/jaun.muz./

Kalncempju pagastā
Kalncempju bibliotēkā literatūras izstāde jubilāram rakstniekam Aivaram Kļavim – 65.
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā: 19.05.-19.09. izstāde “Gatavs uznācienam” (apskatāmi amatnieku - kurpnieka, drēbnieka, friziera un fotogrāfa - piederumi no 20. gs.); atraktīvas ekskursijas un izglītojošās programmas: “Čaklā bitīte” - stāsts par bitēm un medu pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu grupām, “Veļas diena” - sārma gatavošana, veļas mazgāšana ar koka veļas mazgājamo mašīnu, velēšana, gludināšana ar ogļu gludekli, “Neba maize pati nāca” - stāsts par maizes ceļu no grauda līdz maizes kukulim, izmantojot muzeja krājuma priekšmetus, kāzu programma „Darbi lauku sētā” – atraktīva programma jaunlaulātajiem un kāzu viesiem ar līdzdarbošanos un kopā dziedāšanu, “No linu pogaļas līdz kreklam – stāsts par linu audzēšanu un apstrādi ar aktīvu līdzdarbošanos;
izzinošas ekskursijas ar līdzdarbošanos visām vecuma grupām.

Liepnas pagastā
27. jūlijā aktīvās atpūtas vietā “Cālenītis” Liepnā “Nakts volejbols”. No 19.00 reģistrēšanās, 20.00 sākums.
28. jūlijā Liepnas pagasta svētki ar makšķerēšanu, sporta aktivitātēm. Plkst. 19.00 braucamrīku parāde, 22.00 balle estrādē ar grupu “Draugi”.
29. jūlijā 14.00 Sprinduļkalna kapsētā kapusvētki.
29. jūlijā 15.00 Saidu kapsētā kapusvētki.
29. jūlijā 16.00 Liepnas kapsētā kapusvētki.
Liepnas pagasta bibliotēkā literatūras izstāde „Ievērojamu cilvēku dzīves lappuses” (02.-31.07.), literatūras izstāde “Dzīves saulei rietot, vēl daudz steidzamu darbu”/rakstniekam Matīsam Kaudzītem - 170 (02.-31.07.).

Malienas pagastā
Malienas bibliotēkā literatūras izstādes: rakstnieks Aivars Kļavis “Toreiz un tagad”, “Mūzikas meistaram Jāzepam Vītolam – 155”, rakstniekam Visvaldim Lāmam – 95; trešdienas - galda spēļu dienas.

Mālupes pagastā
28. jūlijā 12.00 Mālupes kapos kapusvētki.
28. jūlijā 20.00 Mālupes brīvdabas estrādē brāļu Puncuļu koncerts un 22.00 zaļumballe.
Mālupes bibliotēkā literatūras izstādes “Šeit mana dzīve…” – komponistam J. Vītolam - 155, “Satraukts prāts spilvenu dara cietu” – angļu rakstniecei Emīlijai Brontē – 200; liliju izstāde “Uzziedēja lilijas”.

Mārkalnes pagastā
4. jūlijā 13.00 Mārkalnes brīvdabas estrādē “Lakstīgalas” senioru pēcpusdiena.

Pededzes pagastā
28. jūlijā 14.00 Kūdupes kapos kapusvētki.

Veclaicenes pagastā
12. jūlijā 14.00 Veclaicenes bibliotēkā radošās darbnīcas bērniem „Mazās saimnieces”.
17. jūlijā 14.00 Veclaicenes klubiņā „Caur J. Prangeļa diapozitīviem ieskatīsimies Veclaicenes vakardienā”.

Zeltiņu pagastā
1. jūlijā informatīvs un izklaides pasākums bērniem un jauniešiem ar viesošanos zirgu sētā “Purenes”, kur pieredzējusi jātniece un “Pureņu” saimniece Mairita iepazīstinās ar zirgiem un sniegs īsu jāšanas instruktāžu. Pat, ja zirga mugurā būsiet pirmo reizi, Jūs apmācīs un sagatavos pirmajai izjādei. Stila konsultante Antra Reismane mūs iepazīstinās ar piknika uzvedības noteikumiem, mielojoties ar līdzi paņemto cienastu, gūsim arī praktiskas iemaņas.
7. jūlijā projekta “ Dots devējam atdodas” ietvaros tiksimies ar Apes novada bērnu sociālās aprūpes centra “Gaujiena” bērniem un jauniešiem. Viņiem dāvināsim pašu ceptu kliņģeri, Aijas Prancānes un Inas Zvirbules šūtās auduma somas, bērnu darinātās aproces. Iepriecināsim aizvedot uz zirgu izjādēm saimniecībā “Purenes”. Bērni to ļoti vēlas, tādēļ piepildīsim viņu sapni un priecāsimies būt kopā.
15. jūlijā projekta “Dots devējam atdodas” ietvaros ciemosimies Valkas novada ģimenes atbalsta centrā “Saulīte”, turp dosimies ar pašu ceptiem kārumiem, nodarbībās gatavotiem T-krekliem, uz kuriem zīmēts vēstījums, kas liecina par piederību mūsu valstij un mīlestību pret to. Zeltiņu bērni demonstrēs tērpu kolekcijas, ar mums kopā brauks stila konsultante A. Reismane. Dāvināsim iespēju apmeklēt kino filmu 3 D formātā Valmierā kino teātrī “Gaisma”, jo tāda ir viņu lielā vēlēšanās.
Zeltiņu vēstures krātuvē pastāvīgās ekspozīcijas: “Nesenā pagātne”, “Novadnieku istaba”, “Mana skola Zeltiņos”; izstādes: “Poga Latvijas mētelī” /Zeltiņi/, “Latvijas sardzē”; foto ekskursijas: “Gadsimta vējos šūpojoties”, “Zeltiņi 2017”; ekskursijas pa padomju armijas raķešu bāzi Zeltiņos.

Ziemera pagastā
7. jūlijā 19.00 Prinduļu kaujas vietā Ziemera pagasta „Prinduļos” piemiņas brīdis.
11. jūlijā 11.00 Māriņkalna tautas namā pasākums bērniem “Izzini Latviju”.
Māriņkalna bibliotēkā izstādes: “Cilvēks, kura priekšā atkāpjas laiks” - aktierim J. Kubilim - 95, “Viņš bija latviešu mūzikas spilgta personība” - komponistam, pedagogam J. Vītolam - 155, “Tā ir Latvija, tas ir spēks” - Vispārējiem latviešu dziedāšanas svētkiem – 145; “Bērnu un Vecāku žūrija – 2018” - jaunā grāmatu kolekcija; pasākumi: “Mūsu puses un tālākie 100 kalni, tos izzini un iepazīsti” – Munameģis un tā apkārtnes kalni, pasākums bērniem skolas brīvdienās “Izzini Latviju!”.