Kultūras un sporta nodaļa

 
KULTŪRAS UN SPORTA NODAĻA
Dārza ielā 11, Alūksnē
 

Nodaļas vadītāja, kultūras darba speciāliste Sanita EGLĪTE
Telefons: 64381512
e-pasts: sanita.eglite@aluksne.lv
412.kabinets

Kultūras darba speciāliste Valda ZELTIŅA
Telefons: 64381512
e-pasts: valda.zeltina@aluksne.lv
412.kabinets

Sporta darba organizators Vilnis VEĻĶERIS
Telefons: 64381513
e-pasts: vilnis.velkeris@aluksne.lv
414.kabinets

Tūrisma informācijas speciāliste Vita DRAVNIECE
Telefons: 64322804; 25442335
e-pasts: vita.dravniece@aluksne.lv
Tūrisma informācijas centrā Pils ielā 25a

Tūrisma mārketinga un reklāmas speciālists Aigars RIBUŠS 
Telefons: 64322804; 29130280
e-pasts: aigars.ribuss@aluksne.lv
Tūrisma informācijas centrā Pils ielā 25a

Tūrisma darba organizatore Iveta VEĻĶERE
Telefons: 64322804; 25779965
e-pasts: tic@aluksne.lviveta.velkere@aluksne.lv
Tūrisma informācijas centrā Pils ielā 25a