Atklāts konkurss

Identifikācijas numurs
un izsludināšanas datums
Iepirkuma priekšmets,
paziņojums
Pieteikumu/Piedāvājumu
iesniegšanas termiņš
Iepirkuma
dokumentācija
Jautājumi /
atbildes
Informācija
par pieņemto lēmumu,
rezultāts
Līguma veidsIepirkuma metodeStadija
ANP2018/32

2018-06-25
“Merķeļa, Jāņkalna un Brīvības, Uzvaras un Latgales ielu pārbūve Alūksnē” 24.07.2018., plkst.14.00. Piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā


Būvdarbi Atklāts konkurss Aktīvs
ANP2018/30

2018-06-13
“Administratīvās ēkas pārbūve Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā” 04.07.2018., plkst.14.00. Piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā


Būvdarbi Atklāts konkurss Aktīvs
ANP2018/29

2018-06-08
“Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torņa ekspozīcijas realizācija” 27.07.2018., plkst.14.00. Piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā


Prece Atklāts konkurss Aktīvs
ANP2018/27

2018-06-01
“Ēkas pārbūves par dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” 25.06.2018., plkst.15.00. Piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā


Ziņojums.pdf
Pakalpojumi Atklāts konkurss Pārtraukts
ANP2018/26

2018-05-29
“Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internāta ēkas vienkāršotā atjaunošana” 19.06.2018., plkst.14.00. Piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā


Ziņojums.pdf
Būvdarbi Atklāts konkurss Aktīvs
ANP2018/24

2018-05-18
“Degvielas iegāde Alūksnes novada pašvaldības vajadzībām” 25.06.2018., plkst.14.00. Piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā


Ziņojums.pdf
Prece Atklāts konkurss Aktīvs
ANP2018/25

2018-05-16
“Alūksnes PII “SPRĪDĪTIS” iekšējo inženiertīklu pārbūve” 06.06.2018., plkst.14.00. Piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā


Ziņojums.pdf
Būvdarbi Atklāts konkurss Pabeigts
ANP2018/20

2018-04-27
“Lietus kanalizācijas sistēmas izbūve un ielu seguma atjaunošana” 18.05.2018., plkst.14.00. Piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā


Ziņojums.pdf
Būvdarbi Atklāts konkurss Pabeigts
ALNA-1/2018

2018-03-29
“Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Torņa ielā 15, Alūksnē, Alūksnes novadā 5.kāpņu telpas (1.kārtas) atjaunošana” 03.05.2018. plkst.14.00. Nolikums.docx


Tehniskie dokumenti.zip

Lēmums.pdf
Būvdarbi Atklāts konkurss Pārtraukts
APIIS 2018/1

2018-03-23
Pārtikas produktu piegāde Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei "SPRĪDĪTIS" 13.04.2018. plkst.14.00. Nolikums.pdf

Pielikumi.docx


Ziņojums 2.pdf
Ziņojums.pdf
Līgumi.zip
Prece Atklāts konkurss Pabeigts
ANP2018/15

2018-03-22
“Alūksnes novada pašvaldības autoceļa “Mežamuiža – Pakalni – Ežīšava - Vecāgas” posma “Mežamuiža – Pakalni - Ežīšava” pārbūve” 12.04.2018., plkst.14.00. NOLIKUMS.pdf

NOLIKUMS_pielikumi.docx

Būvprojekts.zip
Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu (03.04.2018.).pdf


Ziņojums.pdf
Būvdarbi Atklāts konkurss Aktīvs
ANP2018/13

2018-03-14
“Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”. Atpūtas un dabas izziņas vietas.” 04.04.2018., plkst.14.00. Nolikums.pdf

Nolikuma_pielikumi.docx

Paskaidrojuma raksti un darbu apjomi.zip

ZIŅOJUMS.pdf
Līgums 1.pdf
Līgums 2.pdf
Būvdarbi Atklāts konkurss Pabeigts
ANP2018/11

2018-03-01
“Informācijas zīmju, norāžu, stendu un robežzīmju maketēšana, izgatavošana un uzstādīšana Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” teritorijā” 22.03.2018., plkst.14.00. Nolikums.pdf

Nolikuma_pielikumi.docx

Projekts un zīmju uzstādīšanas vietu koordinātas .zip
Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem (15.03.2018.).pdf

Nolikuma pielikumi ar precizējumiem (15.03.2018.).docx

Nolikums ar precizējumiem (15.03.2018.).pdf


Ziņojums.pdf
Līgums 1.pdf
Līgums 2.pdf
Pakalpojumi Atklāts konkurss Pabeigts
ANP2018/05

2018-02-08
“Pleskavas ielas pārbūve, Alūksnē, Alūksnes novadā (3.kārta)” 01.03.2018., plkst.14.00. NOLIKUMS.pdf

NOLIKUMA_pielikumi.docx

Būvprojekts un darbu apjomi.zip

Ziņojums.pdf
Līgums.pdf
Būvdarbi Atklāts konkurss Pabeigts
ANP2018/02

2018-01-24
“Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”. Atpūtas un dabas izziņas vietas.” 14.02.2018., plkst.14.00. Nolikums.pdf

Nolikuma_pielikumi.docx

Būvprojekti un darbu apjomi.zip

Ziņojums.pdf
Būvdarbi Atklāts konkurss Izbeigts
ANP2018/01

2018-01-11
“Alūksnes novada vidusskolas infrastruktūras pārbūve, 1.kārta” 01.02.2018., plkst.14.00. Nolikums.pdf

Pielikumi.docx

Būvprojekts ar būvatļauju un darbu apjomiem.zip

ZIŅOJUMS.pdf
Līgums.pdf
Būvdarbi Atklāts konkurss Pabeigts