Piegādes un pakalpojumu iepirkumi, kuriem nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras

Identifikācijas numurs
un izsludināšanas datums
Iepirkuma priekšmets,
paziņojums
Pieteikumu/Piedāvājumu
iesniegšanas termiņš
Iepirkuma
dokumentācija
Jautājumi /
atbildes
Informācija
par pieņemto lēmumu,
rezultāts
Līguma veidsStadija
PIIC 2018/02

2018-01-16
PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE ALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI „CĀLIS” 30.01.2018. plkst. 12.00 Nolikums.docxPrece Aktīvs
PIIC 2018/01

2018-01-15
PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE ALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „CĀLIS” VAJADZĪBĀM 30.01.2018. plkst. 12.00 Nolikums.docx


Pārtraukšanas iemesls – labojumi nolikumā.
Protokols nr.1.doc
Prece Pārtraukts