Piegādes un pakalpojumu iepirkumi, kuriem nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras

Identifikācijas numurs
un izsludināšanas datums
Iepirkuma priekšmets,
paziņojums
Pieteikumu/Piedāvājumu
iesniegšanas termiņš
Iepirkuma
dokumentācija
Jautājumi /
atbildes
Informācija
par pieņemto lēmumu,
rezultāts
Līguma veidsStadija
ZIPP 2018/01

2018-07-16
Alūksnes novada pašvaldības autoceļa “Sauleskalns – Anti” grants seguma posma uzlabošana Ziemera pagastā, Alūksnes novadā 27.07.2018. plkst. 10.00. Nolikums.docPakalpojumi Aktīvs
ANP2018/35

2018-07-12
Administratīvās ēkas pārbūves būvuzraudzība Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā 23.07.2018. plkst. 14.00. Nolikums.pdf

Pielikumi.docx

Būvprojekts.zip

Pakalpojumi Aktīvs
ANP2018/33

2018-06-29
Administratīvās ēkas pārbūves būvuzraudzība Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā 11.07.2018. plkst. 14.00. Nolikums.pdf

Pielikumi.docx

Būvprojekts.zip

Lēmums.pdf
Pakalpojumi Izbeigts
ANP2018/31

2018-06-27
Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Alūksnes novada mākslinieciskajiem kolektīviem Dziesmu un deju svētku laikā Iepirkuma metode: Publisko iepirkumu likuma 9. panta divdesmit pirmās daļas 1.punkts, jo iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas 2.punkta “b” apakšpunkta nosacījumiem - nav konkurences tehnisku iemeslu dēļ.


Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Pakalpojumi Pabeigts
APP 2018/4

2018-06-15
„Alsviķu pagasta pārvaldes automašīnu apkope, remonts un rezerves daļu iegāde” 28.06.2018. plkst.14.00 Nolikums.docPakalpojumi Aktīvs
LVSK2018/01

2018-06-15
PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE LIEPNAS VIDUSSKOLAI 28.06.2018. plkst.14.30 Nolikums.docxLēmums.docx
Prece Aktīvs
PA SPODRA 2018/02

2018-06-13
Transportlīdzekļu un traktortehnikas tehniskā apkope, remonts un rezerves daļu iegāde 25.06.2018. plkst.9.00 Nolikums.docPakalpojumi Aktīvs
ANP2018/28

2018-05-24
Veselību veicinošu nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem - projekta Nr.9.2.4.2/16/I/005 “Dzīvo vesels Alūksnes novadā!” ietvaros 04.06.2018. plkst. 14.00. Nolikums.pdf

Pielikumi.docx


Lēmums.pdf
Pakalpojumi Izbeigts
JPP2018/03

2018-05-22
"Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta autoceļu uzturēšana" 04.06.2018. plkst. 14.00. Nolikums.docLēmums.pdf
Līgums.pdf
Pakalpojumi Pabeigts
APP 2018/2

2018-05-22
„Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu pagasta autoceļu uzturēšana vasaras periodā” 08.06.2018. plkst. 10.00. Nolikums.docLēmums.pdf
izraksts.pdf
Līgumi.zip
Pakalpojumi Pabeigts
ANP2018/23

2018-05-09
Alūksnes novada pašvaldības autoceļu “Mežumuiža – Pakalni – Ezīšava - Vecāgas” posma “Mežumuiža – Pakalni - Ezīšava” pārbūves būvuzraudzība 22.05.2018. plkst. 14.00. NOLIKUMS.pdf

Pielikumi.docx

Būvprojekts.zip

Lēmums.pdf
Pakalpojumi Aktīvs
ANP2018/22

2018-04-27
Multifunkcionālās servisa ēkas nomas telpu iekārtu/aprīkojuma piegāde 10.05.2018. plkst. 14.00. NOLIKUMS.pdf

Pielikumi.docx

Projekts.zip

Lēmums.pdf
Prece Izbeigts
VPP 2018/1

2018-04-25
„Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes pagasta autoceļu uzturēšana” 08.05.2018. plkst.10.00. Nolikums.docLēmums.pdf
Līgumi.zip
Pakalpojumi Pabeigts
ANP2018/21

2018-04-23
Līdaku mazuļu iegāde Zivju fonda projektu “Līdaku pavairošana Alūksnes ezerā”, “Līdaku pavairošana Sudala ezerā”, “Līdaku pavairošana Indzera ezerā” un “Līdaku pavairošana Vaidavas ezerā” realizācijai 08.05.2018. plkst. 14.00. NOLIKUMS.pdf

Pielikumi.docx


Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Prece Pabeigts
ANP2018/19

2018-04-06
Pleskavas ielas Alūksnē, Alūksnes novadā pārbūves 3.kārtas būvuzraudzība 17.04.2018. plkst. 14.00. NOLIKUMS.pdf

Pielikumi.docx

Būvprojekts.zip

Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Pakalpojumi Pabeigts
ABJSS 2018/1

2018-03-27
Pasažieru pārvadājumu pakalpojumi Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolai 11.04.2018. plkst. 11:00. Nolikums.docxLēmums.pdf
Līgums.pdf
Pakalpojumi Pabeigts
ANP2018/16

2018-03-27
Mauzoleja un ar to saistītā Alūksnes muižas parka interaktivitāšu projekta realizācija 11.04.2018. plkst. 14:00. Nolikums.pdf

Nolikuma_pielikumi.docx

Projekts.pdf

Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Pakalpojumi Pabeigts
KPP2018/1

2018-03-19
“Alūksnes novada pašvaldības Kalncempju pagasta autoceļu uzturēšana” 03.04.2018. plkst. 9.00. Nolikums.docLēmums.pdf
Līgumi.zip
Pakalpojumi Pabeigts
APP 2018/1

2018-03-19
„Alūksnes novada pašvaldības Annas pagasta autoceļu uzturēšana” 04.04.2018., plkst. 9.00. Nolikums.docLēmuma_izraksts.pdf
Lēmums.pdf
Līgumi.zip
Pakalpojumi Pabeigts
JPP 2018/1

2018-03-16
“Alūksnes novada pašvaldības Jaunannas pagasta autoceļu uzturēšana” 27.03.2018. plkst. 9.00. Nolikums.docLēmums.pdf
Līgumi.zip
Pakalpojumi Pabeigts
JPP 2018/01

2018-03-15
"Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta autoceļu uzturēšana" 28.03.2018. plkst. 14.00. Nolikums.docLēmums.pdf
Līgumi.zip
Pakalpojumi Pabeigts
IPP 2018/1

2018-03-14
„Alūksnes novada pašvaldības Ilzenes pagasta autoceļu uzturēšana.” Līdz 26.marta plkst. 10.00. Nolikums.docLēmums.pdf
Līgumi.zip
Pakalpojumi Pabeigts
PPP 2018/⁠⁠⁠01

2018-03-08
Pededzes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana 2018.gada pavasara- vasaras sezonā 21.03.2018. plkst.12.00. Nolikums.docLēmums.pdf
Līgumi.zip
Pakalpojumi Pabeigts
MPP 2018/⁠⁠⁠01

2018-03-08
Mārkalnes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana 2018.gada pavasara- vasaras sezonā 20.03.2018. plkst.12.00. Nolikums.docLēmums.pdf
Līgumi.zip
Pakalpojumi Pabeigts
APIIS 2018/01

2018-02-28
PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE ALSVIĶU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI “SAULĪTE” 19.03.2018. plkst. 13.00. nolikums.docLĒMUMS.pdf
Līgumi.zip
Prece Pabeigts
ANP2018/10

2018-02-21
Alūksnes novada vidusskolas infrastruktūras atjaunošanas 1.kārtas būvuzraudzība 05.03.2018. plkst. 14.00. NOLIKUMS.PDF

Pielikumi.docx

Būvprojekts.zip

Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Pakalpojumi Pabeigts
PA SPODRA 2018/01

2018-02-19
Ielu apgaismojuma apsaimniekošana Alūksnē 01.03.2018. plkst. 9.00. Nolikums.docLēmums.pdf
Līgums.pdf
Pakalpojumi Pabeigts
MPIIM 2018/01

2018-02-19
Pārtikas produktu piegāde Malienas pirmsskolas izglītības iestādei “Mazputniņš” 2018. un 2019. gadā. 2018. gada 2. marta plkst. 12.00. Nolikums.docxLēmums.pdf
Līgumi.zip
Prece Pabeigts
ANP2018/09

2018-02-16
Mērniecības pakalpojumi Alūksnes novada pašvaldības vajadzībām 27.02.2018. plkst. 14.00. NOLIKUMS.pdf

NOLIKUMA_pielikumi.docx


Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Pakalpojumi Pabeigts
ANP2018/06

2018-02-13
Speciālistu piesaiste slimību profilakses un veselības veicināšanas vingrošanas nodarbību norises nodrošināšanai - projektā Nr.9.2.4.2/16/I/005 “Dzīvo vesels Alūksnes novadā!” 26.02.2018. plkst. 14.00. NOLIKUMS.pdf

NOLIKUMA_pielikumi.docx


Lēmums.pdf
Līgums_iepirkuma_1_dalai 1.pdf
Līgums_iepirkuma_1_dalai 2.pdf
Līgums_iepirkuma_2_dalai.pdf
Līgums_iepirkuma_3_dalai.pdf
Līgums_iepirkuma_4_dalai.pdf
Līgums_iepirkuma_6_dalai.pdf
Līgums_iepirkuma_7_dalai.pdf
Līgums_iepirkuma_8_dalai.pdf
Pakalpojumi Pabeigts
PIIC 2018/02

2018-01-16
PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE ALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI „CĀLIS” 30.01.2018. plkst. 12.00 Nolikums.docxLēmums.doc
Līgumi.zip
Prece Pabeigts
PIIC 2018/01

2018-01-15
PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE ALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „CĀLIS” VAJADZĪBĀM 30.01.2018. plkst. 12.00 Nolikums.docx


Pārtraukšanas iemesls – labojumi nolikumā.
Protokols nr.1.doc
Prece Pārtraukts