Izsoles

 

RŪPNIECISKĀS ZVEJAS TIESĪBU NOMAS LŪKUMĪŠA EZERĀ IZSOLES NOTEIKUMI

ATSAVINĀMĀS KUSTAMĀS MANTAS – KRAVAS ATKRITUMU VEDĒJA DAF CF75, REĢISTRĀCIJAS Nr. HE3826, IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA (DZĪVOKĻA) “KALMES 2”–2, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA (DZĪVOKĻA) “KALMES 2”–3, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA (DZĪVOKĻA) “KALMES 2”–4, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA (DZĪVOKĻA) “DĀRZIŅI”–19, JAUNLAICENĒ, JAUNLAICENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI

ZEMESGABALA „LAZDIŅAS” VECLAICENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

ZEMESGABALA „GARURI 23”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RŪPNIECĪBAS IELĀ 1A, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | NOMAS LĪGUMA PROJEKTS | PIELIKUMS | PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA BRŪŽA IELĀ 7, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ DAĻAS NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | NOMAS LĪGUMA PROJEKTS | APRĪKOJUMA SARAKSTS | Pakalpojuma apjoma un kvalitātes prasības | TELPU PLĀNS | PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

IZSOLES JAUNALŪKSNES PAGASTĀ | PAZIŅOJUMI par nomas tiesību iegūšanu

ATSAVINĀMĀS KUSTAMĀS MANTAS – CIRSMAS “MEŽMALĪTĒS”, MĀRKALNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “KRŪMIŅI”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “BĒRZULEJAS”- 1, MĀRKALNĒ, MĀRKALNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ TREŠĀS IZSOLES NOTEIKUMI 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA (DZĪVOKĻA) “DĀRZIŅI”–16, JAUNLAICENĒ, JAUNLAICENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI