Izsoles

Alūksnes novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu – 1108,05 EUR – kravas atkritumu vedēju DAF CF 7, valsts reģistrācijas Nr. HE3826. Objekta apskate piesakāma pa tālruni 28686707.. Pieteikumu reģistrācija katru darba dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 306.telpā no 9.00 - 11.00 un no 14.00 -16.00, līdz 28.09.2018. plkst. 16.00.


ATSAVINĀMĀS KUSTAMĀS MANTAS – CIRSMU “EŽUKALNS” UN “EZERIŅI”, MĀRKALNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “STRAUMES”, JAUNANNĀ, JAUNANNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI

ATSAVINĀMĀS KUSTAMĀS MANTAS – CIRSMAS “KAKTIŅI ZR 1”, ZIEMERA PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI

ATSAVINĀMĀS KUSTAMĀS MANTAS – CIRSMAS “MĀRSILI”, ALSVIĶU PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI

ATSAVINĀMĀS KUSTAMĀS MANTAS – CIRSMAS “MEDŅUKALNI”, ZELTIŅU PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI

ATSAVINĀMĀS KUSTAMĀS MANTAS – CIRSMAS “DAMBIS 1”, ANNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI

ATSAVINĀMĀS KUSTAMĀS MANTAS – CIRSMU “VĀRPAS 8” UN “EZERIŅI”, ANNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI

SIA "Rūpe" kustamās mantas – kravas atkritumvedēja VOLVO FL, kravas atkritumvedēja RENAULT B120, kravas automašīnas GAZ 51 izsoles noteikumi

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “ATVASES”, JAUNLAICENĒ, JAUNLAICENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “STRAUMES”, JAUNANNĀ, JAUNANNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI