Administrācija

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV 4301

Tālr.: 64381496, fakss: 64381150
e-pasts: dome@aluksne.lv
www.aluksne.lv

Alūksnes novada pašvaldības darba laiks:

Pirmdien 8.00 – 12.00 13.00 – 17.30
Otrdien 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Trešdien 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Ceturtdien 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Piektdien 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30

Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus!

Elektroniski parakstītus dokumentus var sūtīt
uz Alūksnes novada pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: dome@aluksne.lv

Iesniegumu pašvaldībai var nosūtīt, izmantojot www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu
“E-iesniegums iestādei”. Šī pakalpojums ietvaros iesniedzams dokuments, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam.

Ja dokuments tiek sagatavots brīvā formā, tas ir jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.
 
Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments saņemts.
 
 
KANCELEJA
Dārza ielā 11, Alūksnē

Kancelejas vadītāja Viktorija AVOTA
Telefons: 64381499; 26670189
e-pasts: dome@aluksne.lv 
304.kabinets

Lietvedības sekretāre Māra KOVAĻENKO
Telefons: 64381496
e-pasts: mara.kovalenko@aluksne.lv
306.kabinets

Lietvede Jūlija KRŪZĪTE (Ilgstošā prombūtnē)
Ļena ROMANOVA 
Telefons: 64381496
e-pasts:lena.romanova@aluksne.lv
306.kabinets

Domes sekretāre Everita BALANDE
Telefons: 64381506
e-pasts: everita.balande@aluksne.lv
306.kabinets

Sabiedrisko attiecību speciāliste Evita APLOKA
Telefons: 64381502; 26646749
e-pasts: evita.aploka@aluksne.lv
307.kabinets

Sabiedrisko attiecību speciālists Druvis MUCENIEKS

Telefons: 64381503; 26456644
e-pasts: druvis.mucenieks@aluksne.lv
309.kabinets

Komisiju sekretāre Inese ČIBALA

Telefons: 64381489
e-pasts: inese.cibala@aluksne.lv
204.kabinets

Personāla speciāliste Velga RISBERGA
Telefons: 64381489
e-pasts: velga.risberga@aluksne.lv
204.kabinets

Automobiļa vadītājs Vairis KLINTS

Automobiļa vadītājs Gunārs AVOTIŅŠ

JURIDISKĀ NODAĻA
Dārza ielā 11, Alūksnē

Nodaļas vadītāja Aiva EGLE
Telefons: 64381488
e-pasts: aiva.egle@aluksne.lv
214.kabinets

Jurists Arturs UPĪTS
Telefons: 64381494; 26323749
e-pasts: arturs.upits@aluksne.lv
214.kabinets

Juriste Ilze KALNIŅA
Telefons: 64381488; 29110122
e-pasts: ilze.kalnina@aluksne.lv
214.kabinets

FINANŠU NODAĻA
Dārza ielā 11, Alūksnē

Nodaļas vadītāja Evita ŅEDAIVODINA
Telefons: 64381511
e-pasts: evita.nedaivodina@aluksne.lv
310.kabinets

Ekonomiste Valda SILICKA
Telefons: 64381511; 29168824
e-pasts: valda.silicka@aluksne.lv
310.kabinets

Pašvaldības iepirkuma speciāliste Ilona KALNIŅA
Telefons: 64381495; 26385501
e-pasts: ilona.kalnina@aluksne.lv 
410.kabinets

Pašvaldības iepirkuma speciālists-ekonomists Artūrs AIRE

Telefons: 64381495; 26385501
e-pasts: arturs.aire@aluksne.lv 
410.kabinets

GRĀMATVEDĪBA
Dārza ielā 11, Alūksnē

Nodaļas vadītāja - galvenā grāmatvede Valentīna FEDOTOVA
Telefons: 64381504; 29197803
e-pasts: cg@aluksne.lv
313.kabinets

Galvenā grāmatveža vietniece Daiga NEIBERGA
Telefons: 64381504
e-pasts: daiga.neiberga@aluksne.lv
313.kabinets

Grāmatvede Ligita PLIENA
Telefons: 64381509
e-pasts: ligita.pliena@aluksne.lv
314.kabinets

Grāmatvede Gunta HERCOGA
Telefons: 64381509
e-pasts: gunta.hercoga@aluksne.lv
314. kabinets

Nodokļu administratore Ināra KAPULINSKA
Telefons: 64381501
e-pasts: inara.kapulinska@aluksne.lv 
300.kabinets

Nodokļu administratore Mārīte JAUDZEMA
Telefons: 64381497
e-pasts: marite.jaudzema@aluksne.lv 
400.kabinets

Nodokļu administratore Inga JAUNZEMA
Telefons: 64381497
e-pasts: inga.jaunzema@aluksne.lv 
400.kabinets

Algu grāmatvede Silvija BONDARE
Telefons: 64381498
e-pasts: silvija.bondare@aluksne.lv
312.kabinets

Pamatlīdzekļu grāmatvede Sanita RIBAKA
Telefons: 64381508
e-pasts: sanita.ribaka@aluksne.lv
316.kabinets

Grāmatvede – uzskaitvede Maija AKMENTIŅA
Telefons: 64381508
e-pasts: maija.akmentina@aluksne.lv
316.kabinets

Grāmatvede Egita KRILE
Telefons: 64381498
e-pasts: egita.krile@aluksne.lv
312.kabinets

Grāmatvede – kasiere Natālija AIRE
Telefons: 64381501
e-pasts: natalija.aire@aluksne.lv
300.kabinets

Grāmatvede Inga LĪDAKA
Telefons: 64381501
e-pasts: inga.lidaka@aluksne.lv
300.kabinets

PLĀNOŠANAS UN ATTĪSTĪBAS NODAĻA,
Dārza ielā 11, Alūksnē

Nodaļas vadītāja Arita PRIŽAVOITE
Telefons: 64381475
e-pasts: arita.prizavoite@aluksne.lv
107.kabinets

Projektu vadītāja Santa SUPE

Telefons: 64381484
e-pasts: santa.supe@aluksne.lv
108.kabinets 

Projektu vadītāja Inese ZĪMELE - JAUNIŅA
Telefons: 64381484
e-pasts: inese.zimele@aluksne.lv 
108.kabinets

Projektu vadītāja Ieva BĒRZA 
Telefons: 64322979
e-pasts: ieva.berza@aluksne.lv 
109.kabinets

Projektu vadītāja Sanita ADLERE
Telefons: 29101022
e-pasts: sanita.adlere@aluksne.lv
111.kabinets

Teritoriālplānotāja Madara ZIŅĢE - BUMBURE

Telefons: 64381487, 26606818
e-pasts: madara.bumbure@aluksne.lv
202.kabinets

Projektu koordinatore Anda LEJASBLUSA
Telefons: 64320931
e-pasts: anda.lejasblusa@aluksne.lv
113.kabinets

Uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Māra SALDĀBOLA
Telefons: 64381115 vai 25425222
e-pasts: mara.saldabola@aluksne.lv
111.kabinets

ĪPAŠUMU NODAĻA
Dārza ielā 11, Alūksnē


Nodaļas vadītājs Ingus BERKULIS

Telefons: 64381492
e-pasts: ingus.berkulis@aluksne.lv
200.kabinets

Zemes ierīkotāja Inese RANDA
Telefons: 64381490
e-pasts: inese.randa@aluksne.lv
200.kabinets

Būvinženieris
 Rolands VEICS
Telefons: 64320931; 20234442
e-pasts: rolands.veics@aluksne.lv
113.kabinets

Kartogrāfe Agnese FORSTERE
Telefons: 28305098
e-pasts: agnese.forstere@aluksne.lv
202.kabinets

Ainavu arhitekte Madara SILDEGA
Telefoni: 64381490; 22028275
e-pasts: madara.sildega@aluksne.lv
200.kabinets

KULTŪRAS UN SPORTA NODAĻA
Dārza ielā 11, Alūksnē

Nodaļas vadītāja, kultūras darba speciāliste Sanita EGLĪTE
Telefons: 64381512
e-pasts: sanita.eglite@aluksne.lv
412.kabinets

Kultūras darba speciāliste Valda ZELTIŅA
Telefons: 64381512
e-pasts: valda.zeltina@aluksne.lv
412.kabinets

Sporta darba organizators Vilnis VEĻĶERIS
Telefons: 64381513
e-pasts: vilnis.velkeris@aluksne.lv
414.kabinets

Tūrisma informācijas speciāliste Vita DRAVNIECE
Telefons: 64322804; 25442335
e-pasts: vita.dravniece@aluksne.lv
Tūrisma informācijas centrā Pils ielā 25a

Tūrisma mārketinga un reklāmas speciālists Aigars RIBUŠS 
Telefons: 64322804; 29130280
e-pasts: aigars.ribuss@aluksne.lv
Tūrisma informācijas centrā Pils ielā 25a

Tūrisma darba organizatore Iveta VEĻĶERE
Telefons: 64322804; 25779965
e-pasts: tic@aluksne.lviveta.velkere@aluksne.lv
Tūrisma informācijas centrā Pils ielā 25a

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU NODAĻA
Dārza ielā 11, Alūksnē

Nodaļas vadītājs Juris BALANDIS
Telefons: 64381483
e-pasts: juris.balandis@aluksne.lv
416.kabinets

Datorgrafiķis Jurijs DROZDOVS
Telefons: 64381491; 28669904
e-pasts: jurijs.drozdovs@aluksne.lv
418.kabinets

Datorsistēmu un datortīklu administrators Ģirts UDRASS
Telefons: 64381491; 25662289
e-pasts: girts.udrass@aluksne.lv
418.kabinets

Datorsistēmu tehniķis Leonīds ĻUBIMOVS
Telefons: 26662891
e-pasts: leonids.lubimovs@aluksne.lv
420.kabinets

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!