Administrācija

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV 4301Tālr.: 64381496, fakss: 64381150
e-pasts: dome@aluksne.lv
www.aluksne.lv
Alūksnes novada pašvaldības darba laiks:

Pirmdien 8.00 – 12.00 13.00 – 17.30
Otrdien 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Trešdien 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Ceturtdien 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Piektdien 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30

Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus!

Elektroniski parakstītus dokumentus var sūtīt
uz Alūksnes novada pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: dome@aluksne.lv
Iesniegumu pašvaldībai var nosūtīt, izmantojot www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu
“E-iesniegums iestādei”. Šī pakalpojums ietvaros iesniedzams dokuments, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam.

Ja dokuments tiek sagatavots brīvā formā, tas ir jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.
Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments saņemts.

KANCELEJA
Dārza ielā 11, Alūksnē

 

Kancelejas vadītāja Viktorija AVOTA
Telefons: 64381499; 26670189
e-pasts: dome@aluksne.lv 
304.kabinets

Lietvedības sekretāre Māra KOVAĻENKO
Telefons: 64381496
e-pasts: mara.kovalenko@aluksne.lv
306.kabinets

Lietvede Jūlija KRŪZĪTE
Telefons: 64381496
e-pasts: julija.kruzite@aluksne.lv
306.kabinets

Domes sekretāre Everita BALANDE
Telefons: 64381506
e-pasts: everita.balande@aluksne.lv
306.kabinets

Sabiedrisko attiecību speciāliste Evita APLOKA
Telefons: 64381502; 26646749
e-pasts: evita.aploka@aluksne.lv
307.kabinets

Sabiedrisko attiecību speciālists Druvis MUCENIEKS

Telefons: 64381503; 26456644
e-pasts: druvis.mucenieks@aluksne.lv
309.kabinets

Komisiju sekretāre Inese ČIBALA

Telefons: 64381489
e-pasts: inese.cibala@aluksne.lv
204.kabinets

Personāla speciāliste Velga RISBERGA
Telefons: 64381489
e-pasts: velga.risberga@aluksne.lv
204.kabinets

Automobiļa vadītājs Vairis KLINTS

Automobiļa vadītājs Gunārs AVOTIŅŠ


JURIDISKĀ NODAĻA
Dārza ielā 11, Alūksnē


Nodaļas vadītāja Aiva EGLE

Telefons: 64381488
e-pasts: aiva.egle@aluksne.lv
214.kabinets

Jurists Arturs UPĪTS
Telefons: 64381494; 26323749
e-pasts: arturs.upits@aluksne.lv
214.kabinets

Juriste Ilze KALNIŅA
Telefons: 64381488; 29110122
e-pasts: ilze.kalnina@aluksne.lv
214.kabinets


FINANŠU NODAĻA
Dārza ielā 11, Alūksnē

 

Nodaļas vadītāja Evita ŅEDAIVODINA
Telefons: 64381511
e-pasts: evita.nedaivodina@aluksne.lv
310.kabinets

Ekonomiste Valda SILICKA
Telefons: 64381511; 29168824
e-pasts: valda.silicka@aluksne.lv
310.kabinets

Pašvaldības iepirkuma speciāliste Ilona KALNIŅA
Telefons: 64381495; 26385501
e-pasts: ilona.kalnina@aluksne.lv 
305.kabinets

Pašvaldības iepirkuma speciālists-ekonomists Artūrs AIRE

Telefons: 64381495; 26385501
e-pasts: arturs.aire@aluksne.lv 
305.kabinets


GRĀMATVEDĪBA
Dārza ielā 11, Alūksnē

 

Nodaļas vadītāja - galvenā grāmatvede Valentīna FEDOTOVA
Telefons: 64381504; 29197803
e-pasts: cg@aluksne.lv
313.kabinets

Galvenā grāmatveža vietniece Daiga NEIBERGA
Telefons: 64381504
e-pasts: daiga.neiberga@aluksne.lv
313.kabinets

Grāmatvede Ligita PLIENA
Telefons: 64381509
e-pasts: ligita.pliena@aluksne.lv
314.kabinets

Grāmatvede Gunta HERCOGA
Telefons: 64381509
e-pasts: gunta.hercoga@aluksne.lv
314. kabinets

Nodokļu administratore Ināra KAPULINSKA
Telefons: 64381497
e-pasts: inara.kapulinska@aluksne.lv 
Uzvaras ielā 1

Nodokļu administratore Mārīte JAUDZEMA
Telefons: 64381497
e-pasts: marite.jaudzema@aluksne.lv 
Uzvaras ielā 1

Nodokļu administratore Inga JAUNZEMA
Telefons: 64381497
e-pasts: inga.jaunzema@aluksne.lv 
Uzvaras ielā 1

Algu grāmatvede Silvija BONDARE
Telefons: 64381498
e-pasts: silvija.bondare@aluksne.lv
312.kabinets

Pamatlīdzekļu grāmatvede Sanita RIBAKA
Telefons: 64381508
e-pasts: sanita.ribaka@aluksne.lv
316.kabinets

Grāmatvede – uzskaitvede Maija AKMENTIŅA
Telefons: 64381508
e-pasts: maija.akmentina@aluksne.lv
316.kabinets

Grāmatvede Egita KRILE
Telefons: 64381498
e-pasts: egita.krile@aluksne.lv
312.kabinets

Grāmatvede – kasiere Natālija AIRE
Telefons: 64381501
e-pasts: natalija.aire@aluksne.lv
300.kabinets

Grāmatvede Inga LĪDAKA
Telefons: 64381501
e-pasts: inga.lidaka@aluksne.lv
300.kabinets

Grāmatvede Ieva BOLOVŅIKOVA
Telefons: 64381501
e-pasts: ieva.bolovnikova@aluksne.lv
300.kabinets


PLĀNOŠANAS UN ATTĪSTĪBAS NODAĻA,
Dārza ielā 11, Alūksnē

 

Nodaļas vadītāja Arita PRIŽAVOITE
Telefons: 64381475
e-pasts: arita.prizavoite@aluksne.lv
208.kabinets

Projektu vadītāja Santa SUPE
Telefons: 64381484
e-pasts: santa.supe@aluksne.lv
211.kabinets

Projektu vadītāja Inese ZĪMELE - JAUNIŅA
Telefons: 64381484
e-pasts: inese.zimele@aluksne.lv 
211.kabinets

Projektu vadītāja Una TETERE - TETEROVSKA
Telefons: 64322979
e-pasts: una.tetere-teterovska@aluksne.lv
309.kabinets

Projektu vadītāja Sanita ADLERE
Telefons: 29101022
e-pasts: sanita.adlere@aluksne.lv
317.kabinets

Teritoriālplānotāja Madara ZIŅĢE - BUMBURE
Telefons: 64381487, 26606818
e-pasts: madara.bumbure@aluksne.lv
202.kabinets

Projektu koordinatore Anda LEJASBLUSA
Telefons: 64320931
e-pasts: anda.lejasblusa@aluksne.lv
300.kabinets

Uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Māra SALDĀBOLA
Telefons: 64381115 vai 25425222
e-pasts: mara.saldabola@aluksne.lv
111.kabinets


ĪPAŠUMU NODAĻA
Dārza ielā 11, Alūksnē


Nodaļas vadītājs Ingus BERKULIS

Telefons: 64381492
e-pasts: ingus.berkulis@aluksne.lv
200.kabinets

Zemes ierīkotāja Inese RANDA
Telefons: 64381490
e-pasts: inese.randa@aluksne.lv
200.kabinets

Būvinženieris
 Rolands VEICS
Telefons: 64381492; 20234442
e-pasts: rolands.veics@aluksne.lv
200.kabinets

Kartogrāfe Agnese FORSTERE
Telefons: 28305098
e-pasts: agnese.forstere@aluksne.lv
202.kabinets

Ainavu arhitekte Madara SILDEGA
Telefoni: 64381490; 22028275
e-pasts: madara.sildega@aluksne.lv
200.kabinets


KULTŪRAS UN SPORTA NODAĻA
Dārza ielā 11, Alūksnē

 

Nodaļas vadītāja, kultūras darba speciāliste Sanita EGLĪTE
Telefons: 64381512
e-pasts: sanita.eglite@aluksne.lv
Uzvaras ielā 1

Kultūras darba speciāliste Valda ZELTIŅA
Telefons: 64381512
e-pasts: valda.zeltina@aluksne.lv
Uzvaras ielā 1

Sporta darba organizators Vilnis VEĻĶERIS
Telefons: 64381513
e-pasts: vilnis.velkeris@aluksne.lv
Uzvaras ielā 1


INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU NODAĻA
Dārza ielā 11, Alūksnē

 

Nodaļas vadītājs Juris BALANDIS
Telefons: 64381483
e-pasts: juris.balandis@aluksne.lv
Uzvaras ielā 1

Datorgrafiķis Jurijs DROZDOVS
Telefons: 64381491; 28669904
e-pasts: jurijs.drozdovs@aluksne.lv
Uzvaras ielā 1

Datorsistēmu un datortīklu administrators Ģirts UDRASS
Telefons: 64381491; 25662289
e-pasts: girts.udrass@aluksne.lv
Uzvaras ielā 1

Datorsistēmu tehniķis Leonīds ĻUBIMOVS
Telefons: 26662891
e-pasts: leonids.lubimovs@aluksne.lv
Uzvaras ielā 1

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!