Pašvaldības iestādes

Pašvaldības aģentūra „ALJA”
Direktors: Māris Lietuvietis
Tālruņi: 26141741 (direktors); 26477147 (inspektors)
e-pasts: alja@aluksne.lv
Pilssalas iela 10, Alūksne, Alūksnes novads, LV 4301
Pašvaldības aģentūra „Spodra”
Direktors: Guntis Kozilāns
Tālruņi: 64323259 (uzziņām);
29195915 (direktors)
26161235 (kapsētas pārzinis)
e-pasts: spodra@aluksne.lv
Pils iela 58, Alūksne, Alūksnes novads, LV4301
Pašvaldības policija
Priekšnieks: Ardis Tomsons
Tālrunis: 64323156; 29106990 (priekšnieks)
e-pasts:pasvaldibas.policija@aluksne.lv
Dārza ielā 11, 104./106. kabinets
Alūksne, Alūksnes novads, LV4301
Sociālās aprūpes centrs „Alūksne”
Direktore: Rasma Muceniece
Tālruņi: 64381051 (tālr./fakss); 28671840 (direktore)
64324420 (mediķi); 64381050 (grāmatvedība)
e-pasts:sac@aluksne.lv
Ošu iela 5, Alūksne, Alūksnes novads, LV4301
Sociālais dienests
Vadītāja: Regīna Kalniņa
Tālruņi: 64381347 – vadītāja;
64322004 – biroja „Aprūpe mājās” vadītāja
e-pasts: nsd@aluksne.lv
Lielā Ezera iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV4301
Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Vadītāja: Anita Grīvniece
Tālrunis: 64322809
e-pasts:dzimtsaraksti@aluksne.lv
Lielā Ezera iela 24, Alūksne, Alūksnes novads LV4301
Bāriņtiesa
Bāriņtiesas priekšsēdētāja:
Inga Ozoliņa
Tālrunis: 64323129; 26411168
e-pasts: barintiesa@aluksne.lv
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV4301
Būvvalde
Būvvaldes vadītājs – arhitekts

Tālruņi: 64322770 (sekretāre);
64322770; 26667642 (vadītājs)
64321631; 29158319 (būvinspektore)
e-pasts: buvvalde@aluksne.lv

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV4301
Izglītības pārvalde

Izglītības iestāžu atbalsta personāls

Vadītāja: Gunta Kupča
Tālruņi: t/fakss 64381479; 26320623 (vadītāja); 64381493; 64381521; 64381470
e-pasts:izgl.parvalde@aluksne.lv Tālrunis: 64321675
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV4301

Pils iela 21, Alūksne, Alūksnes novads, LV4301