Iedzīvotāju pieņemšana

 

Apmeklētāju pieņemšana jūnijā

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30, pašvaldības izpilddirektora pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30 un katra mēneša otrajā un ceturtajā piektdienā no pulksten 8.00 līdz 11.00. Izmaiņas pieņemšanas laikos var notikt sakarā ar amatpersonu prombūtni.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems 18. jūnijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems 4. un 18. jūnijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems 4. un 18. jūnijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems 4. un 18. jūnijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un 8. un 22. jūnijā no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Uz pieņemšanu lūdzam iepriekš pieteikties pašvaldības kancelejā vai pa tālruni 64381496.


Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki jūnijā

Deputāts Datums Laiks Vieta
Mārtiņš AUGSTKALNIETIS (tiks precizēts) - Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Verners KALĒJS 15.06.2018. 15.00-16.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Viola Aija KAPARŠMITE 18.06.2018. 10.00-11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā
Maruta KAULIŅA 18.06.2018. 11.00-12.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Līga LANGRATE 20.06.2018. 9.00-10.00 Pededzes pagasta pārvaldē
Modris LAZDEKALNS 18.06.2018. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Ainars MELDERS 21.06.2018. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Druvis MUCENIEKS 07.06.2018. 16.00-17.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Laimonis SĪPOLS 18.06.2018. 13.00-14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Druvis TOMSONS 13.06.2018. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Askolds ZELMENIS 18.06.2018. 16.00-17.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 317.telpā
Jānis ZELTIŅŠ 26.06.2018. 9.00-10.00

11.00-12.00

Malienas pagasta pārvaldē

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā