Iedzīvotāju pieņemšana

 

Apmeklētāju pieņemšana aprīlī

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30, pašvaldības izpilddirektora pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30 un katra mēneša otrajā un ceturtajā piektdienā no pulksten 8.00 līdz 11.00. Izmaiņas pieņemšanas laikos var notikt sakarā ar amatpersonu prombūtni.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
1. un 15. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Brūža ielā 7, Alūksnes Kultūras centrā,
Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
1. un 15. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Brūža ielā 7, Alūksnes Kultūras centrā,
Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
1. un 15. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Brūža ielā 7, Alūksnes Kultūras centrā,
Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
1. un 15. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un
12. un 26. aprīlī no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00
Brūža ielā 7, Alūksnes Kultūras centrā, Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)

Uz pieņemšanu lūdzam iepriekš pieteikties pašvaldības kancelejā vai pa tālruni 64381496.


Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki aprīlī

Deputāts Datums Laiks Vieta

 

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS 08.04.2019. 9.00-10.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē
Verners KALĒJS 26.04.2019. 15.00-16.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē
Viola Aija KAPARŠMITE 17.04.2019. 10.00-11.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāvā
Maruta KAULIŅA 29.04.2019. 11.00-12.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē
Līga LANGRATE 08.04.2019. 15.00-16.00 Jaunlaicenes pagasta pārvaldē
Modris LAZDEKALNS 15.04.2019. 9.00-10.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē
Ainars MELDERS 18.04.2019. 9.00-10.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē
Druvis MUCENIEKS 25.04.2019. 12.30-13.30 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē
Laimonis SĪPOLS 16.04.2019. 13.00-14.00 Liepnas pagasta pārvaldē
Askolds ZELMENIS 15.04.2019. 16.00-17.00 Alūksnes Kultūras centrā, Brūža ielā 7, uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās
Jānis ZELTIŅŠ 23.04.2019. 9.00-10.00

11.00-12.00

Malienas pagasta pārvaldē

Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Jana ZILKALNE 08.04.2019. 9.00-10.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

(tālrunis 29355400)