Iedzīvotāju pieņemšana

 

Apmeklētāju pieņemšana oktobrī

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30, pašvaldības izpilddirektora pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30 un katra mēneša otrajā un ceturtajā piektdienā no pulksten 8.00 līdz 11.00. Izmaiņas pieņemšanas laikos var notikt sakarā ar amatpersonu prombūtni.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
15. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
1. un 15. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
1. un 15. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
1. un 15. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un
12. oktobrī no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Uz pieņemšanu lūdzam iepriekš pieteikties pašvaldības kancelejā vai pa tālruni 64381496.


Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki oktobrī

Deputāts Datums Laiks Vieta
Mārtiņš AUGSTKALNIETIS 10.10.2018. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Verners KALĒJS 19.10.2018. 15.00-16.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 311.telpā
Viola Aija KAPARŠMITE 16.10.2018. 10.00-11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā
Maruta KAULIŅA 29.10.2018. 11.00-12.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 311.telpā
Līga LANGRATE 25.10.2018. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 311.telpā
Modris LAZDEKALNS 16.10.2018. 8.00-9.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Ainars MELDERS 25.10.2018. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Druvis MUCENIEKS 18.10.2018. 16.00-17.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 311.telpā
Laimonis SĪPOLS 16.10.2018. 13.00-14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Askolds ZELMENIS 08.10.2018. 16.00-17.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 317.telpā
Jānis ZELTIŅŠ 23.10.2018. 9.00-10.00

11.00-12.00

Malienas pagasta pārvaldē

Dārza ielā 11, Alūksnē, 311.telpā

Jana ZILKALNE 09.10.2018. 13.00-14.00 Alsviķu pagasta pārvaldē