Iedzīvotāju pieņemšana

Apmeklētāju pieņemšana aprīlī

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30, pašvaldības izpilddirektora pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30 un katra mēneša otrajā un ceturtajā piektdienā no pulksten 8.00 līdz 11.00. Izmaiņas pieņemšanas laikos var notikt sakarā ar amatpersonu prombūtni.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems 9. un 16. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems 9. un 16. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems 9. un 16. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems 9. un 16. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un 13. un 27. aprīlī no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Uz pieņemšanu lūdzam iepriekš pieteikties pašvaldības kancelejā vai pa tālruni 64381496.


Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki aprīlī

Deputāts Datums Laiks Vieta
Mārtiņš AUGSTKALNIETIS 16.04.2018. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Verners KALĒJS 20.04.2018. 15.00-16.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Viola Aija KAPARŠMITE 18.04.2018. 10.00-11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā
Maruta KAULIŅA 23.04.2018. 11.00-12.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Līga LANGRATE 26.04.2018. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Modris LAZDEKALNS 12.04.2018. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Ainars MELDERS 26.04.2018. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Druvis MUCENIEKS 12.04.2018.
19.04.2018.
15.30-16.30
17.00-18.00
Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Sabiedrības centrā, Dārza ielā 8A
Laimonis SĪPOLS 12.04.2018. 13.00-14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Druvis TOMSONS 16.04.2018. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Askolds ZELMENIS 09.04.2018. 16.00-17.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 317.telpā
Jānis ZELTIŅŠ 24.04.2018.
24.04.2018.
9.00 - 10.00
11.00 - 12.00
Malienas pagasta pārvaldē
Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā