Iedzīvotāju pieņemšana

 

Apmeklētāju pieņemšana decembrī

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30, pašvaldības izpilddirektora pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30 un katra mēneša otrajā un ceturtajā piektdienā no pulksten 8.00 līdz 11.00. Izmaiņas pieņemšanas laikos var notikt sakarā ar amatpersonu prombūtni.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
3. un 17. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
3. un 17. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
3. un 17. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
3. un 17. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un
28. decembrī no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Uz pieņemšanu lūdzam iepriekš pieteikties pašvaldības kancelejā vai pa tālruni 64381496.


Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki decembrī

Deputāts Datums Laiks Vieta
Mārtiņš AUGSTKALNIETIS 05.12.2018. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 311.telpā
Verners KALĒJS 21.12.2018. 15.00-16.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 311.telpā
Viola Aija KAPARŠMITE 19.12.2018. 10.00-11.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāvā
Maruta KAULIŅA 17.12.2018. 11.00-12.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 311.telpā
Līga LANGRATE 20.12.2018. 14.00-15.00 Malienas pagasta pārvaldē
Modris LAZDEKALNS 10.12.2018. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 311.telpā
Ainars MELDERS 20.12.2018. 9.00-10.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē
Druvis MUCENIEKS 20.12.2018. 16.00-17.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 311.telpā
Laimonis SĪPOLS 10.12.2018. 13.00-14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 311.telpā
Askolds ZELMENIS 03.12.2018. 16.00-17.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 317.telpā
Jānis ZELTIŅŠ 18.12.2018. 9.00-10.00

11.00-12.00

Malienas pagasta pārvaldē

Dārza ielā 11, Alūksnē, 311.telpā

Jana ZILKALNE 06.12.2018. 11.00-12.00 Alsviķu pagasta pārvaldē

(tālrunis 29355400)