Iedzīvotāju pieņemšana


Apmeklētāju pieņemšana janvārī

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30, pašvaldības izpilddirektora pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30 un katra mēneša otrajā un ceturtajā piektdienā no pulksten 8.00 līdz 11.00. Izmaiņas pieņemšanas laikos var notikt sakarā ar amatpersonu prombūtni.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
  15. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
  15. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
  15. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
  15. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un
  12. un 26. janvārī no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Uz pieņemšanu lūdzam iepriekš pieteikties pašvaldības kancelejā vai pa tālruni 64381496.


Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki janvārī

Deputāts Datums Laiks Vieta
Mārtiņš AUGSTKALNIETIS 31.01.2018. 13.00-14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Verners KALĒJS 15.01.2018. 15.00-16.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Viola Aija KAPARŠMITE 24.01.2018. 10.00-11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā
Maruta KAULIŅA 29.01.2018. 11.00-12.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Līga LANGRATE 25.01.2018. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Modris LAZDEKALNS 15.01.2018. 16.00-17.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Ainars MELDERS 18.01.2018. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Druvis MUCENIEKS 10.01.2018.
18.01.2018.
16.00-17.00
15.30-16.30
Liepnas pagasta pārvaldē
Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Laimonis SĪPOLS 15.01.2018. 13.00-14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Druvis TOMSONS 10.01.2018. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Askolds ZELMENIS 15.01.2018. 16.00-17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē
Jānis ZELTIŅŠ 24.01.2018.
24.01.2018.
11.00-12.00
9.00-10.00
Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Malienas pagasta pārvaldē