Iedzīvotāju pieņemšana

 

Apmeklētāju pieņemšana februārī

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30, pašvaldības izpilddirektora pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30 un katra mēneša otrajā un ceturtajā piektdienā no pulksten 8.00 līdz 11.00. Izmaiņas pieņemšanas laikos var notikt sakarā ar amatpersonu prombūtni.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
4. un 18. februārī
no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Brūža ielā 7, Alūksnes Kultūras centrā,
Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
4. un 18. februārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Brūža ielā 7, Alūksnes Kultūras centrā,
Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
4. un 18. februārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Brūža ielā 7, Alūksnes Kultūras centrā,
Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
4. un 18. februārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un
8. un 22. februārī no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00
Brūža ielā 7, Alūksnes Kultūras centrā, Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)

Uz pieņemšanu lūdzam iepriekš pieteikties pašvaldības kancelejā vai pa tālruni 64381496.


Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki februārī

Deputāts Datums Laiks Vieta
Mārtiņš AUGSTKALNIETIS 13.02.2019. 9.00-10.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē
Verners KALĒJS 15.02.2019. 15.00-16.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē
Viola Aija KAPARŠMITE 19.02.2019. 10.00-11.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāvā
Maruta KAULIŅA 25.02.2019. 11.00-12.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē
Līga LANGRATE 21.02.2019. 15.00-16.00 Liepnas pagasta pārvaldē
Modris LAZDEKALNS 19.02.2019. 9.00-10.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē
Ainars MELDERS 21.02.2019. 9.00-10.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē
Druvis MUCENIEKS 21.02.2019. 13.00-14.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē
Laimonis SĪPOLS 19.02.2019. 11.00-12.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē
Askolds ZELMENIS 18.02.2019. 16.00-17.00 Alūksnes Kultūras centrā, Brūža ielā 7, uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās
Jānis ZELTIŅŠ 26.02.2019. 9.00-10.00

11.00-12.00

Malienas pagasta pārvaldē

Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Jana ZILKALNE 05.02.2019. 10.00-11.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

(tālrunis 29355400)