Sociālās aprūpes centrs “Alūksne”

Sociālās aprūpes centrs "Alūksne"

Ošu ielā 5,
Alūksnē, LV 4301

Direktore: Rasma MUCENIECE
Tālrunis: 28671840 (direktore)
64381051 (direktore, grāmatvedība) 

64324420; 22010646 (mediķi, sociālais darbinieks)
e-pasts: sac@aluksne.lv