Vakances pašvaldībā

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs (reģistrācijas Nr. 90000018622)
Adrese: Dārza 8a, Alūksne, Alūksnes novads, LV 4301
Aicina pieteikties darbā uz apkopēja/ sētnieka amatu (1.0 slodze)

Prasības:
- augsta darba kvalitāte;
- labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
- augsta pienākuma un atbildības sajūta par veicamo darbu;
- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.
- draudzīga attieksme pret bērniem un jauniešiem.

Pienākumi:
- telpu tīrīšana un uzkopšana;
- telpu sagatavošana pirms un pēc nodarbībām un pasākumiem;
- darbam nepieciešamā inventāra un materiālu uzturēšana kārtībā;
- pagalma un centra āra teritorijas uzkopšana.

Pieteikuma vēstuli, CV un rekomendācijas vēstuli  līdz 2018. gada 15. jūnijam, plkst.12.00 sūtīt uz e-pastu abjc@aluksne.lv, pa pastu vai iesniegt personīgi Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā Dārza ielā 8a, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301.
Informācija pa tālruni 64322402.


ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
reģistrācijas kods 90000018622
izsludina konkursu uz vakanto ALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „PIENENĪTE” VADĪTĀJA amatu

Galvenie darba pienākumi: plānot, vadīt, koordinēt un uzraudzīt Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” pedagoģisko, administratīvi saimniecisko un finansiālo darbību.

Prasības pretendentam:

 • amatam atbilstoša augstākā pedagoģiskā izglītība;
 • pieredze pedagoģiskajā darbā vai izglītības vadībā  ne mazāka kā  3 gadi;
 • pamatzināšanas pašvaldības iestādes darba organizēšanā (dokumentu pārvaldība, finanšu jautājumi, pašvaldības iepirkumi);
 • prasmes darbā ar datoru;
 • labas organizatoriskās un vadības prasmes, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, augsta atbildības sajūta;
 • vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme.

Vēlamās zināšanas un pieredze:
pieredze ES struktūrfondu un citu projektu sagatavošanā un realizēšanā.

Pieteikuma  (motivācijas) vēstuli, izglītības un profesionālās darbības aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešama), redzējumu par Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” attīstību (apjomā līdz 2 A4 lapām datorrakstā) līdz 2018.gada 21.jūnijam plkst.15.00 var nosūtīt pa e-pastu dome@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi – Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, LV 4301, 306.kabinets. Ar konkursa nolikumu var iepazīties Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā – www.aluksne.lv.

Kontaktpersona Janīna ČUGUNOVA, t.26118815.

KONKURSA NOLIKUMS


Alūksnes novada pašvaldības aģentūra „ALJA” izsludina
pretendentu pieteikšanos uz inspektora amatu
(darba vieta – Pilssalas iela 10, Alūksne, Alūksnes novads)

Ja jums ir:

 • vidējā profesionālā vai augstākā izglītība;
 • profesionālā pieredze administratīvajā lietvedībā;
 • prasme strādāt ar MS Word, Excel, PowerPoint lietotāja līmenī;
 • teicamas latviešu, labas krievu un angļu valodas prasmes;
 • teicamas darba plānošanas prasmes un spēja veikt darbus patstāvīgi;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes, spēja strādāt komandā;
 • „A un B” kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība;
 • mazizmēra kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecība;
 • pieredze saimniecisko darbu organizācijā;

Priekšrocības:

 • pieredze informācijas tehnoloģiju jomā;
 • mednieku apliecība un ieroču nēsāšanas atļauja.

Uzticēsim jums:

 • veikt regulāru ūdenstilpju apsekošanu novada teritorijā, kontrolēt makšķerēšanas, zvejas procesu norisi un termiņus, kontrolēt vides aizsardzības prasību ievērošanu;
 • sniegt atzinumus, risku izvērtējumu un priekšlikumus aģentūras darbības virzienam, iekšējiem tiesību aktiem vai procesiem, izmaiņām par situāciju novada teritorijā, kas saistās ar ūdenstilpju apsaimniekošanu un ir saskaņā ar ALJA interesēm;
 • konsultēt  sabiedrību par spēkā esošo normatīvo aktu piemērošanu, iekšējo tiesību aktu ievērošanu un piemērošanu, kā arī citiem saistītiem jautājumiem;
 • sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus un iesniegt atskaites par normatīvo aktu pārkāpumiem;
 • uz atsevišķa pilnvarojuma pamata pārstāvēt ALJA intereses tiesās, tiesību aizsardzības iestādēs, valsts (pašvaldību) institūcijās, sabiedriskajās organizācijās un nepieciešamības gadījumā sagatavot nepieciešamos procesuālos dokumentus;
 • veikt, organizēt aģentūras ikdienas saimnieciskos darbus.

Piedāvājam jums:

 • patstāvīgu, atbildīgu un dinamisku darbu;
 • iespējas profesionāli augt un attīstīties;
 • zinošu un atsaucīgu kolēģu kolektīvu;
 • stabilitāti un sociālās garantijas.

Pieteikumu un CV līdz 2018. gada 29. jūnija plkst. 16.00 ar norādi „Inspektora vakancei PA “ALJA”” var nosūtīt pa e-pastu alja@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi pašvaldības aģentūrā „ALJA” – Pilssalas ielā 10, Alūksnē, LV 4301.
Informācija pa tālruni 26141741.
Ar pretendentiem, kuri būs izvirzīti nākamajai atlases kārtai, sazināsimies vienas nedēļas laikā pēc sludinājumā norādītā pieteikšanās termiņa beigām.


AS “SIMONE” (reģistrācijas Nr. 43203003117) aicina darbā Tehniskās daļas vadītāju (darba vieta Alūksne)

Amata galvenie darba pienākumi:

 • Organizēt, plānot un kontrolēt uzņēmuma siltumtīklu ekspluatāciju, rekonstrukcijas un modernizācijas darbu izpildi;
 • plānot un organizēt tīklu drošības un efektivitātes paaugstināšanu, organizatorisko un tehnisko pasākumu plāna izstrādi un izpildi;
 • koordinēt jauno klientu siltumenerģijas pieslēguma procesu;
 • organizēt  lietotājam uzstādīto siltumskaitītāju ekspluatācijas kontroli un metroloģiskas pārbaudes.
 • Vadīt un koordinēt katlumāju darbību;
 • Nodrošināt katliekārtu nepārtrauktu un drošu darbību

Prasības amata ieņēmējam:

 • Augstākā tehniskā izglītība, vēlams siltumenerģijas nozarē
 • Darba pieredze līdzīgā amatā
 • sertifikāts siltumapgādes sistēmu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā un/vai projektēšanā tiks uzskatīts par priekšrocību
 • valsts valodas zināšanas
 • Spēja organizēt savu darbu;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība
 • Patstāvīgi veikt uzticētos darba pienākumus;
 • Spēja uzņemties atbildību;
 • Augsta atbildības sajūta;

Mēs piedāvājam:

 • stabilu darba vietu
 • motivējošu atalgojumu un sociālās garantijas
 • Veselības apdrošināšanu
 • Iespēju attīstīties un pilnveidoties profesionāli

Kontaktinformācija: valdes loceklis, Mārtiņš Kaļva, 28665428