Vakances pašvaldībā


 

PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA „SPODRA”
izsludina pretendentu pieteikšanos uz 3 vakantajām
uzkopšanas darbu meistara (sezonas) amata vietām

Galvenie darba pienākumi:
Zāles pļaušanu, koku un krūmu atvašu nogriešana Alūksnes pilsētas teritorijā.

Prasības pretendentam:
- vidējā vai profesionālā vidējā izglītība;
- pozitīva attieksme pret veicamo darbu;
- augsta pienākuma un atbildības sajūta par veicamo darbu;
- labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
- nepieciešamas iemaņas darbā ar zāles pļaušanas tehniku;
- motorzāģa, krūmgrieža operatora apliecība;
- B kategorijas autovadītāja apliecība tiks uzskatīta par priekšrocību.

CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2018. gada 2. maijam plkst. 16.00 personīgi pašvaldības aģentūrā „SPODRA”, Ojāra Vācieša ielā 2A, Alūksnē, LV 4301 vai sūtīt uz e-pastu: spodra@aluksne.lv.
Kontaktpersona Guntis KOZILĀNS, t.29195915. 

ANNAS pagasta pārvalde, reģ.Nr. 90009200115
aicina pieteikties darbā uz palīgstrādnieka (sezonas) amatu
(1 slodze)

Galvenie darba pienākumi:
sakopšanas darbi pagasta pārvaldes un tās struktūrvienību pieguļošajās teritorijās

Prasības pretendentiem:
- vidējā vai profesionālā vidējā izglītība;
- pozitīva attieksme pret veicamo darbu;
- augsta pienākuma un atbildības sajūta par veicamo darbu;
- labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
- nepieciešamas iemaņas darbā ar zāles pļaušanas tehniku;
- motorzāģa, krūmgrieža apliecība;
- B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2018. gada 11. maijam plkst. 12.00 personīgi Annas pagasta pārvaldē „Smiltīs”, Annas pagastā, Alūksnes novadā vai sūtīt uz e-pastu: annas.pagasts@aluksne.lv
Kontaktpersona: Vēsma ČUGUNOVA, tel.26375360 

VECLAICENES PAGASTA PĀRVALDE
 (reģistrācijas kods 90009201924)
aicina darbā uz noteiktu laiku senioru deju kolektīva „Korneti” vadītāju uz 0,15 slodzi

Pienākumi:
- organizēt un vadīt deju kolektīva darbu,
- veikt vadītāja darbu mēģinājumos un pasākumos,
- nodrošināt deju kolektīva komplektēšanu; programmu sagatavošanā,
- nodrošināt deju kolektīva komplektēšanu.

Prasības:
- prasme organizēt savu darbu,
- prasme strādāt komandā,
- labas saskarsmes iemaņas,
- pārzināt deju horeogrāfiju.

Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2018.gada 27. aprīlim, plkst.14.00  var nosūtīt pa e-pastu veclaicene@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi – Veclaicenes pagasta pārvaldei, „Vaiņagos”, Kornetā, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, Alūksnes novadā, LV-4332.

Kontaktpersona: Iveta Vārtukapteine, tālrunis:  64381299, vai mob. 29379590 

(reģistrācijas Nr. 43203003117)
aicina darbā:
SILTUMTĪKLU OPERATORS/TEHNIĶIS
(darba vieta Alūksne)

Amata galvenie darba pienākumi:

- Apkalpot siltumapgādes iekārtas (siltumenerģijas skaitītāji, cirkulācijas sūkņi, u.c.)
- Veikt atslēdznieka pamatdarbus, kuri nepieciešami drošai un nepārtrauktai katlu un katlu iekārtu ekspluatācijai
- Sekot katliekārtas un tās aprīkojuma tehniskajam stāvoklim
- Organizēt lietotājam uzstādīto siltumskaitītāju ekspluatācijas kontroli un metroloģiskas pārbaudes.
- Nodrošināt katliekārtu nepārtrauktu un drošu darbību
- Veikt citus ar ražošanu saistītos uzdevumus.

 

Prasības amata ieņēmējam:
- Siltumtehnikas un elektriķa zināšanas- vēlamas atbilstošas kvalifikācijas apliecinoši dokumenti
- Spēt apkalpot un regulēt iekārtu automātikas blokus, spēja izprast siltumtehnikas darbības principus
- Spēja organizēt savu darbu
- Patstāvīgi veikt uzticētos darba pienākumus
- Spēja uzņemties atbildību
- Augsta atbildības sajūta.

Mēs piedāvājam:

- Stabilu darba vietu un atalgojumu, kā arī sociālās garantijas
- Veselības apdrošināšanu
- Iespēju attīstīties un pilnveidoties profesionāli.

Kontaktinformācija: valdes loceklis, Mārtiņš Kaļva, martins@simone.lv, 28665428, pieteikšanās termiņš: 01.06.2018. 

Alūksnes novada pašvaldības
JAUNALŪKSNES PAGASTA PĀRVALDE
(reģistrācijas kods 90009489889)
izsludina pretendentu pieteikšanos uz
Bejas novadpētniecības centra pārziņa amatu


Darba pamatpienākumi:
- plānot, vadīt un nodrošināt novadpētniecības centra darbu, atbilstoši muzeju darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
- veikt novadpētniecības centra krājuma komplektēšanu, uzskaiti, dokumentēšanu un inventarizēšanu;
- izstrādāt un vadīt muzejpedagoģiskās programmas, ekskursijas, izstādes, tematiskos pasākumus dažādām auditorijām, lai izglītotu sabiedrību un popularizētu novadpētniecības centra krājumu;
- veidot bukletus, informatīvos materiālus, reklamēt novadpētniecības centra krājumu un tā darbību presē, sociālajos tīklos;
- veikt apmeklētāju uzņemšanu un apkalpošanu;
- veikt pētniecības darbu atbilstoši novadpētniecības centra misijai un saistībā ar tā krājumu;
- organizēt iestādes telpu un apkārtnes labiekārtošanas darbus;
- organizēt Jaunalūksnes pagasta teritorijā piemiņas vietu sakopšanu.


Prasības:
- augstākā izglītība;
- izpratne par materiālās kultūras vēsturi;
- augsta atbildības sajūta, precizitāte un pozitīva attieksme pret darbu;
- labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
- prasme sagatavot ekskursiju vadīšanas plānu un tekstu;
- labas datora lietošanas un lietvedības prasmes;
- vēlamas svešvalodu zināšanas;
- darba pieredze muzejā, kultūras vai izglītības iestādē tiks uzskatīta par priekšrocību.

Iesniedzamie dokumenti:
- pieteikums (motivācijas vēstule);
- īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
- izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.
Dokumentus iesniegt līdz 2018.gada 26.aprīlim plkst.16:00 Jaunalūksnes pagasta pārvaldē, „Dālderos”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, personīgi vai nosūtot uz e-pastu jaunaluksne@aluksne.lv ar norādi “Pieteikums vakancei”.

Kontaktpersona Violeta Kļaviņa, tālr. 26232039.

 

AS “SIMONE” (reģistrācijas Nr. 43203003117) aicina darbā Tehniskās daļas vadītāju (darba vieta Alūksne)

Amata galvenie darba pienākumi:

 • Organizēt, plānot un kontrolēt uzņēmuma siltumtīklu ekspluatāciju, rekonstrukcijas un modernizācijas darbu izpildi;
 • plānot un organizēt tīklu drošības un efektivitātes paaugstināšanu, organizatorisko un tehnisko pasākumu plāna izstrādi un izpildi;
 • koordinēt jauno klientu siltumenerģijas pieslēguma procesu;
 • organizēt  lietotājam uzstādīto siltumskaitītāju ekspluatācijas kontroli un metroloģiskas pārbaudes.
 • Vadīt un koordinēt katlumāju darbību;
 • Nodrošināt katliekārtu nepārtrauktu un drošu darbību

Prasības amata ieņēmējam:

 • Augstākā tehniskā izglītība, vēlams siltumenerģijas nozarē
 • Darba pieredze līdzīgā amatā
 • sertifikāts siltumapgādes sistēmu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā un/vai projektēšanā tiks uzskatīts par priekšrocību
 • valsts valodas zināšanas
 • Spēja organizēt savu darbu;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība
 • Patstāvīgi veikt uzticētos darba pienākumus;
 • Spēja uzņemties atbildību;
 • Augsta atbildības sajūta;

Mēs piedāvājam:

 • stabilu darba vietu
 • motivējošu atalgojumu un sociālās garantijas
 • Veselības apdrošināšanu
 • Iespēju attīstīties un pilnveidoties profesionāli

Kontaktinformācija: valdes loceklis, Mārtiņš Kaļva, 28665428