Vakances pašvaldībā

Strautiņu pamatskola

reģistrācijas kods 90009480381

aicina darbā apkopēju pirmsskolā uz 1 slodzi

(darbs no 03.09.2018.)

Prasības:

 • augsta pienākuma un atbildības sajūta,
 • spēja patstāvīgi plānot savu darbu,
 • labas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes,
 • prasme kopt un tīrīt telpas,
 • darba specifika – smagumu celšana, pārvietošana, darbs ar dezinfekcijas līdzekļiem,
 • zināšanas par veselības un drošības noteikumiem.

CV un motivācijas vēstuli iesniegt līdz 24. augustam plkst. 13:00 (darbdienās no 9:00 līdz 13:00) vai e-pastā skola.strautini@aluksne.lv

Kontaktpersona Ingrīda PEDECE, t. 25615640.

 

 

ALŪKSNES TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS
reģistrācijas kods 90009899170
izsludina pretendentu pieteikšanos uz vakanto
 izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciālista amatu
Prasības pretendentiem:

 • Atbildība, iniciatīva, labas komunikācijas, sadarbības un prezentēšanas prasmes;
 • Iniciatīva un radoša pieeja darbam ar apmeklētājiem;
 • Obligātas angļu un krievu valodas zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • Vēlama pieredze darbā ar kases aparātu.

Amata pamatpienākumi:

 • Veikt izglītošanas, informēšanas un konsultēšanas pasākumus par ekspozīciju, Bānīša satiksmi un tūrisma informāciju par Alūksni un novadu;
 • Uzņemt viesus, organizēt apmeklētāju plūsmu un vadīt ekskursijas grupām;
 • Sagatavot un vadīt tematiskos pasākumus, piedalīties dažādu pasākumu organizēšanā;
 • Piedalīties Alūksnes novada reprezentējošo kultūrvēsturiskā mantojuma tūrisma informatīvo materiālu, bukletu un suvenīru sagatavošanā un izplatīšanā;
 • Veikt citus atbalsta pasākumus tūristiem, tajā skaitā par atpūtas iespējām Alūksnes novadā;
 • Sagatavot telpas viesu uzņemšanai un pēc darba dienas beigām;
 • Sagatavot komunikācijas informācijas sagatavošanu un veikt ievietošanu sociālajos tīkos;
 • Veikt stacijas šķūņa un apkārtnes ikdienas uzturēšanu un uzkopšanu.

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, izglītības un profesionālās darbības aprakstu (CV) līdz 2018. gada 17. augusta plkst. 17.00 var nosūtīt pa e-pastu tic@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi – Alūksnes Tūrisma informācijas centrā, Pils ielā 25A, Alūksnē, LV-4301.
Kontaktpersona Iveta VEĻĶERE, tālr.25779965.

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “PIENENĪTE” AICINA DARBĀ PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJU

Darba pienākumi:

 • Īstenot pirmsskolas izglītības programmu pirmsskolas izglītības iestādē;
 • Plānot, organizēt un īstenot savu pedagoģisko darbu;
 • Organizēt individuālo darbu ar  bērniem, veicinot viņu spēju un talantu attīstību;
 • Veikt bērnu attīstības dinamikas izpēti, aizpildīt iestādē noteikto dokumentāciju.

Prasības kandidātiem:

 • Iepriekšēja pieredze pedagoģiskajā darbā (vēlams kā Montesori skolotājam);
 • Lieliskas komunikācijas prasmes, spēja sadarboties ar dažādām personībām;
 • Augsta atbildības sajūta, cieņa un priekpilna attieksme pret darbu;
 • Pozitīva, aktīva un radoša personība, kas mīl bērnus;
 • Datorprasmes ikdienas lietotāja līmenī;
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas.

 

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, izglītības un profesionālās darbības aprakstu (CV) līdz 2018. gada 22. augusta plkst. 15.00 var nosūtīt pa e-pastu pienenite@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi – Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”, Helēnas ielā 32, Alūksnē, LV-4301.
Kontaktpersona Ingūna Dovgāne, tālr. 22014489.

Liepnas vidusskola (Reģ. Nr. 4413900902) ar 2018. gada 1. septembri
aicina darbā angļu valodas skolotāju uz nepilnu slodzi, 18 kontaktstundām.  


Prasības pretendentam:
•    MK noteikumos noteikta amatam atbilstoša izglītība un tālākizglītība vai studijas atbilstošā specialitātē;
•    labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
•    spēja pastāvīgi plānot darbu;
•    augsta atbildības sajūta;
•    labas prasmes darbā ar datoru un citiem IT risinājumiem;
•    latviešu valodas prasmes līmenis - augstākā pakāpe.

Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt Liepnas vidusskolā, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, LV-4354, lvs@aluksne.lv vai pa pastu.
Kontaktpersona: Liene Stabinge, liene.stabinge@aluksne.lv, +371 2 6131191

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola
aicina pieteikties darbā džudo treneri

Prasības:

 • Atbilstoša izglītība;
 • Augsta pienākuma un atbildības sajūta;
 • Spēja patstāvīgi organizēt savu darbu;
 • Spēja strādāt komandā;
 • Teicamas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • Pozitīva, aktīva un radoša attieksme pret veicamo darbu.

CV un motivācijas vēstuli iesniegt līdz 2018. gada 15. augusta plkst. 13.00 pa pastu vai personīgi Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolā Lielā Ezera ielā 24A, Alūksnē, vai e-pastā albjss@aluksne.lv.
Kontaktpersona Līga Tomsone, t. 26523288


(reģistrācijas Nr. 43203003117)
Aicina darbā: SILTUMTĪKLU OPERATORS/TEHNIĶIS (darba vieta Alūksne)

Amata galvenie darba pienākumi:
1. Apkalpot siltumapgādes iekārtas
- sekot katliekārtu un tās aprīkojuma tehniskajam stāvoklim;
- veikt katlu un iekārtu remonta darbus;
- apkalpot un uzraudzīt darbojošos katlus un katlu iekārtas saskaņā ar ekspluatācijas noteikumiem;

 1. Veikt atslēdznieka pamatdarbus, kuri nepieciešami drošai un nepārtrauktai katlu un katlu iekārtu ekspluatācijai;
 2. Sekot katliekārtas un tās aprīkojuma tehniskajam stāvoklim;
 3. Nodrošināt katliekārtu nepārtrauktu un drošu darbību;
 4. Veikt citus ar ražošanu saistītos uzdevumus.

Prasības amata ieņēmējam:

 1. Vēlamas siltumtehnikas un elektriķa zināšanas- vēlamas atbilstošas kvalifikācijas apliecinoši dokumenti
 2. Spēja organizēt savu darbu;
 3. Patstāvīgi veikt uzticētos darba pienākumus;
 4. Spēja uzņemties atbildību;
 5. Augsta atbildības sajūta;

Mēs piedāvājam:

 1. Stabilu darba vietu un atalgojumu, kā arī sociālās garantijas
 2. Veselības apdrošināšanu
 3. Iespēju attīstīties un pilnveidoties profesionāli

Kontaktinformācija: valdes loceklis, Mārtiņš Kaļva, martins@simone.lv, 28665428, pieteikšanās termiņš: 01.09.2018.

AS “Simone” (reģistrācijas Nr. 43203003117) ir Alūksnes pilsētas siltumapgādes uzņēmums, kas aicina pievienoties komandai
Amata nosaukums: Apkures iekārtu operators
(profesijas kods: 818213)

 Darba mērķis: veikt ūdenssildāmo katlu, kas kvalificējami kā karsējami spiedieniekārtu kompleksi, katliekārtu apkalpošanu un ekspluatāciju.

Amata galvenie darba pienākumi un tiesības:

 • Strādāt ar tehnisko dokumentāciju;
 • Apkalpot un uzraudzīt darbojošos katlus un katlu iekārtas saskaņā ar ekspluatācijas
 • noteikumiem;
 • Sekot katliekārtas un tās aprīkojuma tehniskajam stāvoklim;
 • Ziņot par katlu darbības bojājumiem;
 • Veikt katlu un katlu iekārtu remonta darbus;
 • Veikt katlu iekšējo un ārējo sildvirsmu attīrīšanas darbus;
 • Veikt atslēdznieka pamatdarbus, kuri nepieciešami drošai un nepārtrauktai katlu un katlu iekārtu ekspluatācijai;
 • Uzturēt kārtībā darba vietu;
 • Sniegt priekšlikumus par tehnoloģisko procesu uzlabošanu darba uzdevumu veikšanai;
 • Veikt citus ar ražošanu saistītos uzdevumus saskaņā ar valdes locekļa un siltumenerģijas un siltumtehnikas inženiera norādījumiem.

 Papildu nosacījumi:

 •  Augsta darba izpildes kvalitāte un laba sadarbība uzņēmuma ietvaros;
 • Darbs veicams gan individuāli, gan komandā;
 • Aizvietot un/vai apmācīt kolēģus, ja tas nepieciešams.

Atbildība:

 •  Nodrošināt, lai visi uzticētie pienākumi tiktu veikti savlaicīgi un saskaņā ar uzņēmuma vadības norādījumiem un prasībām;
 • Par pareizu, savlaicīgu un precīzu šajā amata aprakstā un darba līgumā noteikto pienākumu izpildes norisi un radītajām sekām;
 • Par darba kārtības noteikumu, darba aizsardzības normatīvu, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumu, vides aizsardzības prasību un citu noteikumu, nolikumu un instrukciju ievērošanu;
 • Par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem;
 • Par konfidencialitātes ievērošanu, kas saistīta ar pieejamo informāciju, veicot amata pienākumus.

Prasības amata ieņēmējam:

 •  Spēja organizēt savu darbu;
 • Patstāvīgi veikt uzticētos darba pienākumus;
 • Spēja strādāt komandā;
 • Spēja uzņemties atbildību;
 • Augsta atbildības sajūta;
 • Gatavība sadarboties;
 • Laba komunikāciju prasme;
 • Izturība stresa situācijās un elastība problēmu risināšanā.

Nepieciešamā izglītība un iemaņas:

 •  Izglītība - vidējās pakāpes profesionālā;
 • Vēlams - augstspiediena katlu iekārtu operatora apliecība;
 • Prasmes vadīt traktortehniku - traktortehnikas C kategorija;
 • Elektriķa pamatzināšanas;
 • Valsts valodas zināšanas.

 Mēs piedāvājam:

 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas
 • Veselības apdrošināšanu
 • Iespēju attīstīties un pilnveidoties profesionāli

Darba vieta: Alūksne
Kontaktinformācija: valdes loceklis Mārtiņš Kaļva, martins@simone.lv, 28665428