Vakances pašvaldībā

 


ANNAS pagasta pārvalde, reģ.Nr. 90009200115
aicina darbā kultūras nama vadītāju uz nenoteiktu laiku

Prasības pretendentam:

 • vēlama profesionālā vai augstākā izglītība,
 • pieredze pasākumu (kultūras, atpūtas, sporta) organizēšanā, vadīšanā,
 • labas iemaņas darbā ar datoru (Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer), biroja tehniku,
 • normatīvo aktu pārzināšana savas darbības jomā, prasme tos pielietot darbā,
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes,
 • spēja patstāvīgi plānot darbu.

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, CV, izglītību apliecinošo dokumentu kopijas līdz 2018.gada 29.janvārim plkst.15.00 iesniegt personīgi Annas pagasta pārvaldē „Smiltīs”, Annas pagastā, Alūksnes novadā vai sūtīt uz e-pastu: annas.pagasts@aluksne.lv

Kontaktpersona: Vēsma ČUGUNOVA, tel.26375360


AS “SIMONE” (reģistrācijas Nr. 43203003117) aicina darbā
Tehniskās daļas vadītāju (darba vieta Alūksne)

Amata galvenie darba pienākumi:

 • Organizēt, plānot un kontrolēt uzņēmuma siltumtīklu ekspluatāciju, rekonstrukcijas un modernizācijas darbu izpildi;
 • plānot un organizēt tīklu drošības un efektivitātes paaugstināšanu, organizatorisko un tehnisko pasākumu plāna izstrādi un izpildi;
 • koordinēt jauno klientu siltumenerģijas pieslēguma procesu;
 • organizēt  lietotājam uzstādīto siltumskaitītāju ekspluatācijas kontroli un metroloģiskas pārbaudes.
 • Vadīt un koordinēt katlumāju darbību;
 • Nodrošināt katliekārtu nepārtrauktu un drošu darbību

Prasības amata ieņēmējam:

 • Augstākā tehniskā izglītība, vēlams siltumenerģijas nozarē
 • Darba pieredze līdzīgā amatā
 • sertifikāts siltumapgādes sistēmu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā un/vai projektēšanā tiks uzskatīts par priekšrocību
 • valsts valodas zināšanas
 • Spēja organizēt savu darbu;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība
 • Patstāvīgi veikt uzticētos darba pienākumus;
 • Spēja uzņemties atbildību;
 • Augsta atbildības sajūta;

Mēs piedāvājam:

 • stabilu darba vietu
 • motivējošu atalgojumu un sociālās garantijas
 • Veselības apdrošināšanu
 • Iespēju attīstīties un pilnveidoties profesionāli

Kontaktinformācija: valdes loceklis, Mārtiņš Kaļva, 28665428

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde ,,Cālis,,

reģ. Nr.4402901487

aicina darbā uz nenoteiktu laiku 0.40slodzi

  specialistu – saimniecības pārzini

 

Galvenie darba pienākumi

Nodrošināt iestādes uzturēšanu kārtībā un apsaimniekošanu

Veikt iestādes saimnieciskā darba plānošanu un izpildi

Veikt ikdienas mazos remontdarbus

Organizē avārijas situāciju darbu izpildi

 

Prasības pretendentam

Vidējā, vidējā profesionālā izglītība

Uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt izglītības iestādē

Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumu, uzņemties atbildību

Spēja plānot, organizēt savu darbu

Pozitīva attieksme pret veicamo darbu

Pozitīva attieksme pret bērniem

Augsta pienākuma un atbildības sajūta

Teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes

 

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2018.gada 29.janvārim plkst.12.00 iesniegt personīgi Lielā Ezera7, Alūksne, PII ,,Cālis,, vai sūtīt elektroniski pa e-pastu calis@aluksne.lv , Kontaktpersona A. Pakalniete, tel. 64322143