Skatu tornis

Sakarā ar būvdarbiem Dārza ielā 11, iespējami traucējumi kameras darbībā.