Šķirosim izlietoto iepakojumu!

01.09.2008.

Tukšas stikla un plastmasas pudeles, stikla burkas, izlietotas kartona kastes... Cilvēks nedēļā rada piecus kilogramus atkritumu, kas mēnesī jau ir 20 kilogrami, bet gadā - 240 kilogrami. Lielu daļu no izlietotā iepakojuma var pārstrādāt un izmantot jauna iepakojuma vai preču ražošanā, tādējādi taupot dabas resursus un panākot, ka vidē nonāk mazāk atkritumu. Lai to izdarītu, izlietotais iepakojums vispirms ir jāsašķiro.

IZLIETOTĀ IEPAKOJUMA ŠĶIROŠANA
Ja pilsētā ir pieejami trīs krāsu šķirošanas konteineri, tas nozīmē, ka katrs no tiem ir paredzēts noteiktam iepakojuma veidam.
Dzeltenais konteiners ir paredzēts plastmasas iepakojumam.
Zaļais konteiners ir paredzēts stikla iepakojumam.
Zilais konteiners ir paredzēts papīram un kartonam.

PET IEPAKOJUMA ŠĶIROŠANA

Kāpēc šķirot plastmasu?
Dabā plastmasas izstrādājumi, atkarībā no materiāla, tā biezuma un pievienotajām papildvielām var sadalīties dažādā laika periodā, tomēr lielākā daļa „cieto” plastmasas izstrādājumu – dažādas pudeles, mucas, kannas un kastes – praktiski nesadalās. Tāpēc labāk tās ir savākt un pārstrādāt cilvēkiem derīgās lietās.

Kas notiek ar savākto plastmasu?
Pēc plastmasas pudeļu, maisiņu, trauciņu izmešanas tam paredzētā konteinerā vai nogādāšanas savākšanas punktā, tie tiek nogādāti pārstrādei. Pārstrādes procesā no iegūtajām pārslām tiek ražota šķiedra, kas pārtop paklājos, apģērbos, iepakojumā, jumta un siltumizolācijas materiālos, automašīnu gaisa filtros, iekšējo sēdekļu apšuvumos, puķupodos, kā arī dažādos celtniecībā izmantojamos materiālos. No pārslām ražo plēvi, tekstila šķiedras, kas pārtop drēbēs un paklājos, kā arī dzērienu pudeles un traukus dažādu šķidrumu iepakošanai. No pārstrādātiem polietilēna maisiem top otrreizējās izejvielas – granulas, no kurām vēlāk iespējams izgatavot, piemēram, atkritumu maisus vai jaunus plastmasas priekšmetus. Pārstrādātus mazos iepirkuma maisiņus var izmantot kā saistvielu bruģakmens ražošanā.

Kā šķirot?
Atceries, ka šķirošanas konteineros jāmet tikai tukšs iepakojums. Visu iepakojumu, ko vien var saplacināt (plastmasas pudeles un kanniņas, metāla bundžas), būtu vēlams saplacināt, lai konteinerā varētu ievietot pēc iespējas vairāk iepakojuma. Plastmasas pudelēm un kanniņām pēc saplacināšanas būtu nepieciešams uzskrūvēt korķi, lai pudele no jauna nepiepūstos. Izlietoto iepakojumu pirms ievietošanas konteinerī ir ieteicams izskalot, jo pārtikas produktu atlikumi bojājoties izplata nepatīkamu smaku, kā arī negatīvi ietekmē izlietotā iepakojuma pārstrādi.

STIKLA IEPAKOJUMA ŠĶIROŠANA

Kāpēc šķirot stiklu?
Statistikas dati liecina, ka stikls šodien aizņem apmēram astoņus procentus no mājsaimniecības atkritumu svara. Tātad, iemetot savas stikla pudeles un burkas savākšanas konteineros un palielinot pārstrādātā stikla daudzumu, mēs par astoņiem procentiem samazinām atkritumu izgāšanai nepieciešamo zemes platību un paildzinām izgāztuves mūžu.

Stikls ir vērtīgs, kad to pārstrādā
Stikls ir visvieglāk pārstrādājams iepakojuma veids, bet, liekot to kopā ar citiem sadzīves atkritumiem, tas ir visnevērtīgākais, jo tas vidē nesadalās.

Stiklu var pārstrādāt bezgalīgi un simtprocentīgi
Stikls ir materiāls, kura īpašības atļauj to pārstrādāt bezgalīgi bez jebkādiem ierobežojumiem. Arī kā otrreizēja izejviela tas ir izmantojams primārā iepakojuma ražošanā, un pārstrādāts, saglabā tādas pat īpašības, kādas ir jaunam stiklam, kas ražots no smiltīm, kaļķa un sodas.

Izlietotu stikla iepakojumu ir iespējams pārkausēt simtprocentīgi. Tātad, nododot otrreizējai pārstrādei desmit stikla pudeles, tās pārtop desmit jaunās stikla pudelēs, pie kam šī otrreizējo izejvielu izmantošana ļauj samazināt jaunā stikla ražošanas izmaksas un ievērojami ietaupīt enerģiju – līdz pat 32 procentiem. Izmantojot stikla ražošanā otrreizējās izejvielas – stikla lauskas, mēs samazinām gaisa piesārņojumu līdz 20 procentiem un ūdens piesārņojumu līdz 50 procentiem.

Kā šķirot?
Stikla iepakojums ir pārstrādājams bezgalīgi, taču šis bezgalīgais pārstrādes process vispirms sākas ar pudeles vai burkas iemešanu stikla iepakojumam paredzētajā konteinerā.

Stikla iepakojumam ir paredzēts zaļais konteiners – tajā drīkst mest burkas un pudeles. Tajā nedrīkst mest logu stiklu, spoguļus un traukus!

Atceries, ka šķirošanas konteineros jāmet tikai tukšs iepakojums, tātad tukšas pudeles un burkas. Pie tam, tās ir ieteicams izskalot, jo pārtikas produktu atlikumi bojājoties izplata nepatīkamu smaku, kā arī negatīvi ietekmē izlietotā iepakojuma pārstrādi. Tātad izlejam dzērienus no pudelēm, iztukšojam burciņas no ievārījuma, gurķīšiem vai naglām.

PAPĪRA UN KARTONA IEPAKOJUMA ŠĶIROŠANA

Kāpēc šķirot papīru un kartonu?
Arī papīru iespējams pārstrādāt otrreiz. Jauna papīra un kartona izgatavošanai ir noderīgs gandrīz jebkurš papīra un kartona izstrādājums. Tāpēc ir svarīgi papīru nemest kopējā atkritumu konteinerā, bet gan savākt atsevišķi no pārējiem mājsaimniecības atkritumiem un nodot otrreizējai pārstrādei.

Nododot papīru un kartonu otrreizējai pārstrādei, mēs paglābjam vēl augošus kokus no nociršanas un piešķiram koka šķiedrām jaunu dzīvi, jo koka šķiedras var pārstrādāt pat sešas reizes. Mēs taupām arī enerģiju, jo pārstrādes procesā izmantojot otrreizējas izejvielas nepieciešams mazāks enerģijas un ūdens patēriņš, kā arī rūpējamies par vidi, jo otrreizējo izejvielu pārstrādes process ir videi draudzīgāks nekā pirmēja papīra izgatavošana.

Kā šķirot?

Zilais konteiners ir paredzēts papīram un kartonam – tajā drīkst mest saplacinātas piena un sulas pakas, saplacinātas kartona kastes un kārbas, avīzes, žurnālus. Tajā nedrīkst mest netīru un slapju iepakojumu!

Atceries, ka šķirošanas konteineros jāmet tikai tukšs iepakojums. Visu iepakojumu, ko vien var saplacināt, būtu vēlams saplacināt, lai konteinerā varētu ievietot pēc iespējas vairāk iepakojuma. Izlietoto iepakojumu, piemēram, piena un sulas pakas pirms ievietošanas konteinerī ir ieteicams izskalot, jo pārtikas produktu atlikumi bojājoties izplata nepatīkamu smaku, kā arī negatīvi ietekmē izlietotā iepakojuma pārstrādi.

P.S.
Nedrīkst:
• šķirošanas konteineros likt organiskus atkritumus (ēdienu un pārtikas produktu atliekas, zarus, lapas, zāli);
• bīstamos atkritumus (baterijas, akumulatorus, lampas, termometrus);
• elektriskās un elektroniskās preces (gludekļus, fēnus un citas);
• sadzīves atkritumus, kas nav iepakojums.

Materiāls tapis sadarbībā arAlūksnes pilsētas dome
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 43 81496, fakss 43 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv