Lielgabarīta atkritumu savākšana

15.09.2008.

Evita APLOKA, Alūksnes pilsētas domes informācijas aprites speciāliste

Lielgabarīta atkritumu izvešana notiek trešdienās pēc iepriekšēja pieteikuma. Lai pieteiktu lielgabarīta atkritumu izvešanu, privātpersonām un organizācijām lūdzam zvanīt SIA „Rūpe” pa tālruni 64381086. No daudzdzīvokļu māju atkritumu laukumiem lielgabarīta atkritumus izved bez iepriekšēja pieteikuma.


Alūksnes pilsētas dome
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 43 81496, fakss 43 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv