Bīstamo atkritumu savākšana

15.09.2008.

Evita APLOKA, Alūksnes pilsētas domes informācijas aprites speciāliste

SIA „Rūpe” var izvest bīstamos atkritumus – šīferi. Tam jābūt iepakotam – lauskas jāiepako maisā, loksnes rūpīgi jāiesaiņo plēvē. Šīfera atkritumu izvešana iepriekš jāpiesaka, zvanot pa tālruni 64381086.


Alūksnes pilsētas dome
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 43 81496, fakss 43 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv