ES attīstības sadarbības politika - finansējuma iespējas Latvijas pašvaldībām un uzņēmējiem

19.08.2010.

 

Darba kārtības projekts

PIETEIKUMA FORMA

 


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv