LIAA aicina piedalīties Biznesa forumā

02.12.2010.


Godātais Latvijas uzņēmēj!

     Aicinām piedalīties Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) rīkotajā Biznesa forumā, kas notiks š.g. 9.decembrī Latvijas Nacionālajā teātrī un pulcinās kopā uzņēmējus no visa s Latvijas.
     Forumā būs iespēja vienkopus iegūt informāciju par dažādiem atbalsta veidiem uzņēmējdarbības veicināšanā un konkurētspējas celšanā, tai skaitā ES fondu atbalsta programmām uzņēmējdarbībai, kā arī piedalīties ekspertu diskusijā par finanšu resursu pieejamību.
     Vairākās zālēs paralēli notiks diskusijas ar nozaru ekspertiem un LIAA pārstāvjiem ārvalstīs par dažādu uzņēmējdarbības nozaru attīstības iespējām eksporta tirgos un diskusijas ar biznesa inkubatoru, tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu, klast eru un kompetences centru pārstāvjiem par atbalstu ideju attīstībai. Tiks stāstīts par mašīnbūves un metālapstrādes biznesa pārstāvju potenciālo attīstību Zviedrijā, Lielbritānijā un Dānijā, kokapstrādes iespējām Vācijā, Francijā un Nīderlandē. Semināri tiks veltīti arī būvniecības, pārtikas rūpniecības un farmācijas sfērā strādājošo uzņēmēju attīstības iespējām dažādās valstīs, kā arī atbalstu ideju attīstībai un zināšanu komercializācijai.
     Pasākuma laikā Jūs varēsiet ieklausīties ekspertu viedokļos par uzņēmējdarbības uzsākšanu, attīst ību un eksporta iespējām, kā arī tikties ar valsts atbalsta un citu pakalpojumu sniedzējiem – LIAA, Ekonomikas ministrijas, Ārlietu ministrijas, Vides ministrijas, Lauku atbalsta dienesta, Hipotēku un zemes bankas, Latvijas garantiju aģentūras, BaltCap, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Nodarbības valsts aģentūras, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvjiem un gūt atbildes uz Jūs interesējošiem jautājumiem.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv