Zemniekus aicina tirgot Centrāltirgū un Vidzemes tirgū

06.05.2010.

 

RPAS ‘’Rīgas Centrāltirgus’’ aicina zemniekus tirgoties Zemnieku tirdziņos Centrāltirgū un Vidzemes tirgū. Šo tirdziņu mērķis ir dot Latvijas zemniekiem iespēju pašiem realizēt savu produkciju, pircējiem iespēju iegādāties dabīgu Latvijas produktu no paša audzētāja, ražotāja.

Uzklausot tirgotāju un pircēju vēlmes, RPAS ‘’Rīgas Centrāltirgus’’ turpmāk rīkos šādus Zemnieku tirdziņus. Mēnesī ir paredzēti 2 tirdziņi Centrāltirgū un vismaz 1 Vidzemes tirgū. Pēc pieprasījuma šis skaits var tikt palielināts. Šajos tirdziņos dalību varēs ņemt tikai fiziskas un juridiskas personas ar pašu audzētu vai ražotu preci.

Zemnieku tirdziņam ir paredzēta atsevišķa tirdzniecības teritorija uz centrālās ielas. Tas atšķirsies un būs pircējiem labi pamanāms. Vietas ir ērti sasniedzamas pircējiem, pietam, Vidzemes tirgū pircējiem automašīnas stāvvieta 30 min. būs bez maksas. Tirgotāji, kā jau ierasts, visās tirgošanās dienās varēs bez maksas mašīnas novietot tirgus teritorijā.

Par šiem tirdziņiem pircēji tiks informēti gan radio, gan presē. Arī tirgotāji ir aicināti stāstīt saviem pircējiem un kolēģiem, ka šādi tirdziņi notiks regulāri.

Tarifi.

Zemnieku tirdziņiem tiks piemērota tirdzniecības nodeva saskaņā ar Centrāltirgus tirdzniecības vietu un telpu nomas maksas cenrādi 2010. gadam, proti, juridiskajām un fiziskajām personām, tirdzniecība ar pašu izaudzēto un saražoto lauksaimniecības produkciju Centrāltirgū 3.00 Ls tsk. PVN par vienu tekošo metru, Vidzemes tirgū 2.70 Ls tsk. PVN par vienu tekošo metru.

Tuvākais Zemnieku tirdziņš jau 14. un 15. maijā Vidzemes tirgū!

Nākamais 21. un 22. maijā Centrāltirgū!

Pieteikšanās pa tālruni 26347772, pieteikuma veidlapas atrodamas www.rct.lv sadaļā Pasākumi. Pieteikumu un visus dokumentus sūtīt uz: gadatirgi@rct.lv vai faksu 67358171 vai ienest personīgi Rīgas Centrāltirgus administrācijas ēkā 3.stāvā Mārketina un komunikāciju nodaļā.

 


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv