Pašvaldības mājas lapā izveidota sadaļa uzņēmējiem

11.03.2010.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

     Alūksnes novada pašvaldības interneta mājas lapā www.aluksne.lv ir izveidota jauna sadaļa – „Uzņēmējdarbība”.

     Minētajā sadaļā tiks publicēta dažāda aktuālā informācija, piedāvājumi un aicinājumi, kas varētu būt saistoši uzņēmējdarbības jomā, kā arī informācija par komersantiem Alūksnes novada teritorijā.
     Aicinām uzņēmējus izmantot šo iespēju un sūtīt uz e - pastu evita.aploka@aluksne.lv informāciju par saviem uzņēmumiem, iekļaujot īsu uzņēmuma un tā darbības jomas aprakstu, kontaktinformāciju, logo, kā arī fotogrāfijas un jau gatavu vizuālo reklāmu (ja tāda ir) ievietošanai mājas lapā.
     Neskaidrību gadījumā, kā arī, ja ir ierosinājumi par to, kādu informāciju vēl būtu vajadzīgs iekļaut minētajā sadaļā, var rakstīt uz e – pastu evita.aploka@aluksne.lv vai zvanīt pa tālruņiem 64381502 vai 26646749.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv