Alūksnes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Alūksnes novadā”

04.07.2011.

 

Konkursa pieteikumu var nosūtīt Alūksnes novada pašvaldībai Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301, ar norādi – „Konkursam „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Alūksnes novadā”” (datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par konkursa iesniegšanas termiņu).

Pieteikumu iesniegšana līdz 2011.gada 20.augustam plkst.17.00.

Kontaktpersona: Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Arita Prižavoite, tālruņi 64381475, 26668502, e-pasts: arita@aluksne.lv.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties: www.aluksne.lv, pašvaldības kancelejā vai nosūtot pieprasījumu par papildus informāciju uz e-pastu: arita@aluksne.lv.


Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv