Seminārs "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai"

19.05.2011.

Aiga Mūrniece
Vidzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra speciāliste

     Vidzemes plānošanas reģions, sadarbībā ar VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banku”, 20. maijā 11:00 Alūksnes novada domes ēkā, Dārza ielā 11, aicina uz semināru.
Seminārs organizēts par Starta programmu topošajiem uzņēmējiem ESF programmai "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai".

Darba kārtība:
     1. 1.3.1.2. aktivitāte „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” pamatnosacījumi.
     2. Programmas ietvaros pieejamais atbalsts.
     3. Pieteikšanās kārtība un nosacījumi.
     4. Pieejamās kredītprogrammas.
     5. Jautājumi un atbildes.
Dalība seminārā bez maksas.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv