Alūksnes un Apes novadu pašvaldībām un uzņēmējiem

29.01.2013.


     Eiroreģiona „Pleskava-Livonija” Latvijas sekcijas 2013.gada 28.janvāra sēdē Balvos tika apstiprināta Uzņēmēju partneriāta (kontaktbiržas) rīkošana Balvos š.g. aprīļa otrajā pusē, datums tiks precizēts pēc saskaņošanas ar Igaunijas un Krievijas partneriem.

     
Uzaicinām Alūksnes un Apes novadu uzņēmējus piedalīties šajā pasākumā šādās nozarēs – amatniecība, ražotāji, tūrisma pakalpojumu sniedzēji, zemnieki un lauksaimniecības produkcijas pārstrādātāji-ražotāji, ar transportu un pārvadājumiem saistītie uzņēmēji un protams jebkurš cits interesents.
     Dalības forma – sava piedāvājuma prezentācija – stendi, bukleti, degustācijas, video
materiāli un cita forma (priekšstatam – kaut kas līdzīgs uzņēmējdienu formātam).
     Dalības maksa no personas 20,00 EUR – tajā ietilpst izdevumi par telpām un ēdināšana.
     Dalībniekiem tiks izsūtīta informācija par Igaunijas un Krievijas uzņēmējiem, kuri
piedalīsies šajā pasākumā, lai pēc tam varētu sastādīt savstarpējo tikšanās piedāvājumu.
     Šī ir jauna iespēja dibināt biznesa kontaktus klātienē šeit pat Latvijā – izmantojiet to!
     Šo pasākumu Alūksnes un Apes novadā koordinē Alūksnes tautsaimnieku biedrība
„ALTA” – koordinators Armands Musts, e-pasts: armandsmusts@inbox.lv, tālr.26321210 un informatīvais koordinators – Alūksnes novada pašvaldība.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv