Īpašumi uzņēmējdarbībai un investīcijām22.12.2014.

 


Lai izveidotu brīvo nekustamo īpašumu datu bāzi, aicinām privātīpašniekus, kuriem pieder nekustamais īpašums (telpas, ēkas, zeme) un kuru Jūs vēlētos piedāvāt (noma, pārdošana) investoriem uzņēmējdarbības veikšanai, sazināties ar Alūksnes novada uzņēmējdarbības atbalsta speciālisti Indru LEVANI, tālrunis 25425222, e-pasts: indra.levane@aluksne.lv

 Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv