9. decembrī Alūksnē notiks forums par aktuālajām atbalsta programmām uzņēmējiem


25.11.2014.

 

Šā gada 9. decembrī Alūksnē notiks Ekonomikas ministrijas organizētais forums „Atbalsts uzņēmējiem”. Pasākumā komersanti tiks informēti par šobrīd pieejamo valsts atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, kā arī par plānotajām ES fondu programmām 2014 . - 2020. gada plānošanas periodā.

Forumā piedalīsies lektori no Ekonomikas ministrijas, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Latvijas Attīstības finanšu institūcijas Altum, Latvijas Garantiju aģentūras, Nodarbinātības valsts aģentūras, Lauku atbalsta dienesta, Centrālās Finanšu un līgumu aģentūras.

Forums „Atbalsts uzņēmējiem” notiks šā gada 9. decembrī pl. 10:00 Alūksnē, Alūksnes novada pašvaldības telpās (Alūksne, Dārza iela 11). Dalība pasākumā - bezmaksas. Foruma dienas kārtība publicēta Ekonomikas ministrijas mājas lapā. Dalībai forumā aicinām pieteikties līdz šā gada 8.decembrim plkst. 15:00. Papildu informācija par forumu pieejama Ekonomikas ministrijā (Inese Bērziņa, e-pasts: uznemejuforums@em.gov.lv, tālr.: 67013240).

Biznesa forumu organizē Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum un Latvijas Garantiju aģentūra sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģiona ES informācijas centru un Alūksnes novada pašvaldību.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv